Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Sản Phẩm

40%
Bộ khoan đục cửa gỗ

2.004.000 đ

3.340.000 đ

Bộ khoan đục cửa gỗ

Mã sp: Bộ khoan đục cửa gỗ

40%
Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-G11B

4.800.000 đ

8.000.000 đ

Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-G11B

Mã sp: VR-G11B

40%
Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-G11A

4.464.000 đ

7.440.000 đ

Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-G11A

Mã sp: VR-G11A

40%
Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-H06

3.354.000 đ

5.590.000 đ

Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-H06

Mã sp: VR-H06

40%
Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-H05

3.780.000 đ

6.300.000 đ

Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-H05

Mã sp: VR-H05

40%
Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E13

4.080.000 đ

6.800.000 đ

Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E13

Mã sp: VR-E13

40%
Khóa vân tay cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E12

3.840.000 đ

6.400.000 đ

Khóa vân tay cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E12

Mã sp: VR-E12

40%
Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10C cho cửa lùa

3.168.000 đ

5.280.000 đ

Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10C cho cửa lùa

Mã sp: VR-E10C

40%
Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10B

3.000.000 đ

5.000.000 đ

Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10B

Mã sp: VR-E10B

40%
Khóa vân tay cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10A

2.856.000 đ

4.760.000 đ

Khóa vân tay cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10A

Mã sp: VR-E10A

50%
Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

670.000 đ

1.340.000 đ

Camera 4 in 1 HIKVISION DS-2CE17D0T-IT3FS

Mã sp: DS-2CE17D0T-IT3FS

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

680.000 đ

1.360.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE72DF0T-F

Mã sp: DS-2CE72DF0T-F

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

565.000 đ

1.130.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE70DF0T-MF

Mã sp: DS-2CE70DF0T-MF

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE12DF0T-F

Mã sp: DS-2CE12DF0T-F

50%
Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

565.000 đ

1.130.000 đ

Camera ColorVu HIKVISION DS-2CE10DF0T-F

Mã sp: DS-2CE10DF0T-F

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

12.960.000 đ

21.600.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

Mã sp: CCR1009-7G-1C-1S+PC

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

12.960.000 đ

21.600.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

Mã sp: CCR1009-7G-1C-1S-1S+

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

11.490.000 đ

19.150.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

Mã sp: CCR1009-7G-1C-PC

40%
  Router Mikrotik RB1100Dx4

9.572.400 đ

15.954.000 đ

Router Mikrotik RB1100Dx4

Mã sp: RB1100Dx4

40%
Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

7.560.000 đ

12.600.000 đ

Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

Mã sp: RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

40%
Router Mikrotik RB4011iGS+RM

5.640.000 đ

9.400.000 đ

Router Mikrotik RB4011iGS+RM

Mã sp: RB4011iGS+RM

40%
Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

4.800.000 đ

8.000.000 đ

Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

Mã sp: RB3011UiAS-RM

40%
Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.360.000 đ

5.600.000 đ

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

Mã sp: RB2011UiAS-RM

40%
Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

3.360.000 đ

5.600.000 đ

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Mã sp: RB2011UiAS-IN

40%
Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

2.964.000 đ

4.940.000 đ

Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

Mã sp: RB960PGS-PB

40%
Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

2.460.000 đ

4.100.000 đ

Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

Mã sp: RB960PGS

40%
Router Mikrotik RB760iGS

2.160.000 đ

3.600.000 đ

Router Mikrotik RB760iGS

Mã sp: RB760iGS

40%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r3

1.800.000 đ

3.000.000 đ

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r3

Mã sp: RB750r3

0%
Bộ chống sét BNC Camera SPD 01-V40A

312.000 đ

312.000 đ

Bộ chống sét BNC Camera SPD 01-V40A

Mã sp: SPD 01-V40A

0%
Thiết bị gửi tin nhắn 4G-LTE SIM 7600E-RU

3.520.000 đ

3.520.000 đ

Thiết bị gửi tin nhắn 4G-LTE SIM 7600E-RU

Mã sp: 4G-LTE SIM 7600E-RU

BÃO GIÁ TỐT