CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

BỘ LƯU ĐIỆN UPS SANTAK

0%
Rail Kit for C1KR C3KR C6KR UPS SANTAK

Rail Kit for C1KR C3KR C6KR UPS SANTAK

1.980.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 1111

0%
Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

990.000đ

990.000đ

Lượt xem: 1402

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-20KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-20KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

182.100.000đ

182.100.000đ

Lượt xem: 1287

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-30KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-30KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

233.540.000đ

233.540.000đ

Lượt xem: 1035

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-40KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-40KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

289.100.000đ

289.100.000đ

Lượt xem: 1028

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-60KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-60KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

388.200.000đ

388.200.000đ

Lượt xem: 1211

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-80KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-80KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

518.600.000đ

518.600.000đ

Lượt xem: 1038

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-100KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-100KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

582.000.000đ

582.000.000đ

Lượt xem: 1195

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-120KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-120KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

622.000.000đ

622.000.000đ

Lượt xem: 1135

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-160KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-160KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

778.000.000đ

778.000.000đ

Lượt xem: 1222

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-200KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-200KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

970.000.000đ

970.000.000đ

Lượt xem: 1039

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C20KS-LCD 20KVA 18KW dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C15KS-LCD 15KVA 13.5KW dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C10KS-LCD 10KVA 10KW dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ Pin cho UPS SANTAK RACK10K EBM Battery dòng TRUE ONLINE

Bộ Pin cho UPS SANTAK RACK10K EBM Battery dòng TRUE ONLINE

15.890.000đ

15.890.000đ

Lượt xem: 1296

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10K 10KVA 10KW dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10KS 10KVA dòng TRUE ONLINE

Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10KS 10KVA dòng TRUE ONLINE

54.900.000đ

54.900.000đ

Lượt xem: 1693

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C10KS-LCD 10KVA 9KW dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C6KS-LCD 6KVA 5400W dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C10K-LCD 10KVA 9KW dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C6K-LCD 6KVA 5400W dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C3KS-LCD 3KVA 2700W dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C2KS-LCD 2KVA 1800W dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C1KS-LCD 1KVA 900W dòng TRUE ONLINE
0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C3K-LCD 3KVA 2700W dòng TRUE ONLINE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT