CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera Wifi thông minh KBONE

50%
Camera Wifi PTZ có màu ban đêm KBONE KN-S45F

Camera Wifi PTZ có màu ban đêm KBONE KN-S45F

1.705.000đ

3.410.000đ

Lượt xem: 671

50%
Camera IP Wifi KBVISION KX-C2006CPN-W

Camera IP Wifi KBVISION KX-C2006CPN-W

3.020.000đ

6.040.000đ

Lượt xem: 791

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PA

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PA

650.000đ

1.300.000đ

Lượt xem: 836

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-B21

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-B21

850.000đ

1.700.000đ

Lượt xem: 743

50%
Camera IP PTZ KBVISION KBONE KN-S25F

Camera IP PTZ KBVISION KBONE KN-S25F

1.562.000đ

3.124.000đ

Lượt xem: 841

50%
Camera IP Wifi KBVISION KN-2003WN.PIR

Camera IP Wifi KBVISION KN-2003WN.PIR

1.720.000đ

3.440.000đ

Lượt xem: 1148

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4001WN

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4001WN

1.250.000đ

2.500.000đ

Lượt xem: 1175

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2001WN

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2001WN

1.020.000đ

2.040.000đ

Lượt xem: 1246

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4002WN

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-4002WN

1.028.500đ

2.057.000đ

Lượt xem: 1183

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2002WN

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-2002WN

737.000đ

1.474.000đ

Lượt xem: 1045

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H22PW

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H22PW

950.000đ

1.900.000đ

Lượt xem: 1018

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PW

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PW

650.000đ

1.300.000đ

Lượt xem: 1045

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21W

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21W

550.000đ

1.100.000đ

Lượt xem: 971

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT