Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ đàm BAOFENG

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-666S / BF-777S / BF-888S

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-666S / BF-777S / BF-888S

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-666S / BF-777S / BF-888S

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC

0%
Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

260.000 đ

260.000 đ

Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

Mã sp: Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

210.000 đ

210.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

0%
Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

250.000 đ

250.000 đ

Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

Mã sp: Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

0%
Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

350.000 đ

350.000 đ

Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

Mã sp: BF-666S

0%
Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

440.000 đ

440.000 đ

Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

Mã sp: BF-A5

0%
Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

880.000 đ

880.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

Mã sp: UV3R

0%
Máy bộ đàm Baofeng BF-490

880.000 đ

880.000 đ

Máy bộ đàm Baofeng BF-490

Mã sp: BF490

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

890.000 đ

890.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

Mã sp: BF-UV5RC

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

860.000 đ

860.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Mã sp: BF-668

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

860.000 đ

860.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

Mã sp: BF5500

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-8

960.000 đ

960.000 đ

Máy bộ đàm Baofeng UV-8

Mã sp: UV-8

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-6

960.000 đ

960.000 đ

Máy bộ đàm Baofeng UV-6

Mã sp: UV-6

0%
Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

960.000 đ

960.000 đ

Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

Mã sp: UV-82

0%
Anten bộ đàm Baofeng

80.000 đ

80.000 đ

Anten bộ đàm Baofeng

Mã sp: Anten bộ đàm Baofeng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT