Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

THIẾT BỊ MẠNG - WIFI - NAS

0%
Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 20U D600 TM206BN-B

3.410.000 đ

3.410.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack TMC 19 inch 20U D600 TM206BN-B

Mã sp: TM206BN-B

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W

2.574.000 đ

2.574.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UE-W

Mã sp: DS-1LN6-UE-W

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU

3.135.000 đ

3.135.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6-UU

Mã sp: DS-1LN6-UU

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6U-G

2.343.000 đ

2.343.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision DS-1LN6U-G

Mã sp: DS-1LN6U-G

0%
Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5EU-SC0

2.112.000 đ

2.112.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5EU-SC0

Mã sp: DS-1LN5EU-SC0

0%
Cáp mạng chuyên dụng  CAT5 Hikvision DS-1LN5E-E/E

1.896.000 đ

1.896.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5E-E/E

Mã sp: DS-1LN5E-E/E

0%
Cáp mạng chuyên dụng  CAT5 Hikvision DS-1LN5E-S

2.370.000 đ

2.370.000 đ

Cáp mạng chuyên dụng CAT5 Hikvision DS-1LN5E-S

Mã sp: DS-1LN5E-S

45%
Cáp mạng CAT6 U/UTP HILOOK NC-6AU-W

1.347.500 đ

2.450.000 đ

Cáp mạng CAT6 U/UTP HILOOK NC-6AU-W

Mã sp: NC-6AU-W

45%
Cáp mạng CAT5E U/UTP HILOOK NC-5EAU-G

968.000 đ

1.760.000 đ

Cáp mạng CAT5E U/UTP HILOOK NC-5EAU-G

Mã sp: NC-5EAU-G

50%
Switch PoE 24 cổng HILOOK NS-0326P-230(B)

3.365.000 đ

6.730.000 đ

Switch PoE 24 cổng HILOOK NS-0326P-230(B)

Mã sp: NS-0326P-230(B)

50%
Switch PoE 16 cổng HILOOK NS-0318P-130(B)

2.685.000 đ

5.370.000 đ

Switch PoE 16 cổng HILOOK NS-0318P-130(B)

Mã sp: NS-0318P-130(B)

50%
Switch PoE 8 cổng HILOOK NS-0310P-60

1.025.000 đ

2.050.000 đ

Switch PoE 8 cổng HILOOK NS-0310P-60

Mã sp: NS-0310P-60

50%
Switch PoE 8 cổng HILOOK NS-0109P-60

785.000 đ

1.570.000 đ

Switch PoE 8 cổng HILOOK NS-0109P-60

Mã sp: NS-0109P-60

50%
Switch PoE 6 cổng HILOOK NS-0106P-35

555.000 đ

1.110.000 đ

Switch PoE 6 cổng HILOOK NS-0106P-35

Mã sp: NS-0106P-35

50%
Switch PoE 5 cổng HILOOK NS-0105P-35

510.000 đ

1.020.000 đ

Switch PoE 5 cổng HILOOK NS-0105P-35

Mã sp: NS-0105P-35

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

12.960.000 đ

21.600.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

Mã sp: CCR1009-7G-1C-1S+PC

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

12.960.000 đ

21.600.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

Mã sp: CCR1009-7G-1C-1S-1S+

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

11.490.000 đ

19.150.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

Mã sp: CCR1009-7G-1C-PC

40%
  Router Mikrotik RB1100Dx4

9.572.400 đ

15.954.000 đ

Router Mikrotik RB1100Dx4

Mã sp: RB1100Dx4

40%
Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

7.560.000 đ

12.600.000 đ

Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

Mã sp: RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

40%
Router Mikrotik RB4011iGS+RM

5.640.000 đ

9.400.000 đ

Router Mikrotik RB4011iGS+RM

Mã sp: RB4011iGS+RM

40%
Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

4.800.000 đ

8.000.000 đ

Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

Mã sp: RB3011UiAS-RM

40%
Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.360.000 đ

5.600.000 đ

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

Mã sp: RB2011UiAS-RM

40%
Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

3.360.000 đ

5.600.000 đ

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Mã sp: RB2011UiAS-IN

40%
Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

2.964.000 đ

4.940.000 đ

Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

Mã sp: RB960PGS-PB

40%
Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

2.460.000 đ

4.100.000 đ

Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

Mã sp: RB960PGS

40%
Router Mikrotik RB760iGS

2.160.000 đ

3.600.000 đ

Router Mikrotik RB760iGS

Mã sp: RB760iGS

40%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r3

1.800.000 đ

3.000.000 đ

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r3

Mã sp: RB750r3

40%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2

1.440.000 đ

2.400.000 đ

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2

Mã sp: RB750r2

30%
Anten Unifi UMA-D phát định hướng

3.348.000 đ

4.782.900 đ

Anten Unifi UMA-D phát định hướng

Mã sp: UMA-D

30%
Antenna Ubiquiti Networks AirMax Omni AMO-5G13 5GHz

4.188.000 đ

5.982.900 đ

Antenna Ubiquiti Networks AirMax Omni AMO-5G13 5GHz

Mã sp: AMO-5G13

BÃO GIÁ TỐT