Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng - Wifi - NAS

20%
Thiết bị lưu trữ mạng Nas Synology DS920+

15.248.000 đ

19.060.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng Nas Synology DS920+

Mã sp: DS920+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

11.808.500 đ

14.760.800 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

Mã sp: DS720+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

13.062.500 đ

16.328.500 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

Mã sp: DS420+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8.517.000 đ

10.646.500 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

Mã sp: DS220+

0%
Cáp mạng Commscope CAT6 UTP 1427254-6

2.350.000 đ

2.350.000 đ

Cáp mạng Commscope CAT6 UTP 1427254-6

Mã sp: Cáp mạng Commscope CAT6 UTP 1427254-6

0%
Cáp mạng COMMSCOPE Cat5e UTP 6-219590-2

1.860.000 đ

1.860.000 đ

Cáp mạng COMMSCOPE Cat5e UTP 6-219590-2

Mã sp: Cáp mạng COMMSCOPE Cat5e UTP 6-219590-2

0%
Nhân điện thoại RJ11 Cat3 Commscope/AMP

70.000 đ

70.000 đ

Nhân điện thoại RJ11 Cat3 Commscope/AMP

Mã sp: Nhân điện thoại RJ11 Cat3 Commscope/AMP

0%
Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

90.000 đ

90.000 đ

Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

Mã sp: Nhân mạng COMMSCOPE Cat 5E

0%
Đầu mạng RJ45 Cat 6 COMMSCOPE 3 mảnh Chính hãng

18.500 đ

18.500 đ

Đầu mạng RJ45 Cat 6 COMMSCOPE 3 mảnh Chính hãng

Mã sp: Đầu mạng RJ45 Cat 6 COMMSCOPE 3 mảnh Chính hãng

0%
Đầu bấm mạng RJ45 Ca6 AMP/Commscope

800.000 đ

800.000 đ

Đầu bấm mạng RJ45 Ca6 AMP/Commscope

Mã sp: Đầu bấm mạng RJ45 Ca6 AMP/Commscope

0%
Đầu bấm mạng RJ45 Cat5 AMP/Commscope

600.000 đ

600.000 đ

Đầu bấm mạng RJ45 Cat5 AMP/Commscope

Mã sp: Đầu bấm mạng RJ45 Cat5 AMP/Commscope

10%
Switch L2+ Managed Gigabit PoE DrayTek Vigor P2280x

15.345.000 đ

17.050.000 đ

Switch L2+ Managed Gigabit PoE DrayTek Vigor P2280x

Mã sp: P2280x

20%
Switch PoE L2 Managed Gigabit DrayTek Vigor P2280

12.925.000 đ

16.156.250 đ

Switch PoE L2 Managed Gigabit DrayTek Vigor P2280

Mã sp: P2280

15%
Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1280

10.923.000 đ

12.850.600 đ

Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1280

Mã sp: P1280

20%
Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1092

3.795.000 đ

4.743.750 đ

Switch PoE Gigabit DrayTek Vigor P1092

Mã sp: P1092

15%
Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor G2280x

8.340.000 đ

9.928.571 đ

Managed Gigabit Switch DrayTek Vigor G2280x

Mã sp: G2280x

10%
Switch DrayTek Vigor G2540x

14.340.000 đ

15.940.000 đ

Switch DrayTek Vigor G2540x

Mã sp: G2540x

10%
Switch DrayTek G1280

4.235.000 đ

4.755.555 đ

Switch DrayTek G1280

Mã sp: G1280

20%
Switch DrayTek Vigor G1080

1.260.000 đ

1.575.000 đ

Switch DrayTek Vigor G1080

Mã sp: G1080

20%
Switch Gigabit APTEK SG1160

1.368.500 đ

1.710.625 đ

Switch Gigabit APTEK SG1160

Mã sp: SG1160

20%
Switch Gigabit APTEK SG1080

668.500 đ

835.625 đ

Switch Gigabit APTEK SG1080

Mã sp: SG1080

20%
Switch PoE APTEK SF1163P

3.392.500 đ

4.240.625 đ

Switch PoE APTEK SF1163P

Mã sp: SF1163P

20%
Switch PoE APTEK SF1082P

1.322.500 đ

1.653.125 đ

Switch PoE APTEK SF1082P

Mã sp: SF1082P

20%
Switch PoE APTEK SF1042P

678.500 đ

848.125 đ

Switch PoE APTEK SF1042P

Mã sp: SF1042P

20%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

317.000 đ

396.250 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

Mã sp: AP-POE48-GE

20%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

263.000 đ

328.750 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

Mã sp: AP-POE48-FE

20%
Switch PoE APTEK SG2244P

5.922.500 đ

7.403.125 đ

Switch PoE APTEK SG2244P

Mã sp: SG2244P

20%
Switch PoE APTEK SG2164P

5.117.500 đ

6.396.875 đ

Switch PoE APTEK SG2164P

Mã sp: SG2164P

20%
Wifi APTEK N302

316.000 đ

395.000 đ

Wifi APTEK N302

Mã sp: N302

20%
Wifi APTEK A122e

500.000 đ

625.000 đ

Wifi APTEK A122e

Mã sp: A122e

20%
Wifi APTEK A196GU

1.943.500 đ

2.429.375 đ

Wifi APTEK A196GU

Mã sp: A196GU

20%
Wifi APTEK A134GHU

1.437.500 đ

1.796.875 đ

Wifi APTEK A134GHU

Mã sp: A134GHU

BÃO GIÁ TỐT