CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng APTEK

20%
Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG2082P Layer 2 Managed

Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG2082P Layer 2 Managed

2.820.000đ

3.525.000đ

Lượt xem: 880

30%
Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG1080P

Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG1080P

1.274.000đ

1.820.000đ

Lượt xem: 1064

30%
Switch 4 cổng Gigabit Poe APTEK SG1041P

Switch 4 cổng Gigabit Poe APTEK SG1041P

1.014.000đ

1.449.000đ

Lượt xem: 1051

30%
Switch 5 cổng Poe APTEK SF1052P

Switch 5 cổng Poe APTEK SF1052P

728.000đ

1.040.000đ

Lượt xem: 1094

30%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE30

Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE30

448.500đ

641.000đ

Lượt xem: 973

40%
Bộ phát wifi 4G-LTE APTEK L300

Bộ phát wifi 4G-LTE APTEK L300

1.969.000đ

3.282.000đ

Lượt xem: 1097

30%
Bộ phát sóng wifi APTEK A12

Bộ phát sóng wifi APTEK A12

492.000đ

703.000đ

Lượt xem: 925

30%
Bộ phát wifi 4G/LTE APTEK L1200G

Bộ phát wifi 4G/LTE APTEK L1200G

1.815.000đ

2.593.000đ

Lượt xem: 862

30%
Bộ phát sóng wifi 4G/LTE APTEK L300e

Bộ phát sóng wifi 4G/LTE APTEK L300e

1.050.000đ

1.500.000đ

Lượt xem: 984

10%
Switch 24 cổng Gigabit APTEK SG1240

Switch 24 cổng Gigabit APTEK SG1240

1.815.000đ

2.016.700đ

Lượt xem: 960

20%
Switch 16 cổng Gigabit APTEK SG1160

Switch 16 cổng Gigabit APTEK SG1160

1.496.000đ

1.870.000đ

Lượt xem: 1791

30%
Switch 8 cổng Gigabit APTEK SG1080

Switch 8 cổng Gigabit APTEK SG1080

582.000đ

832.000đ

Lượt xem: 1971

30%
Switch 16 cổng PoE APTEK SF1163P

Switch 16 cổng PoE APTEK SF1163P

2.704.000đ

3.863.000đ

Lượt xem: 1805

30%
Switch 8 cổng PoE APTEK SF1082P

Switch 8 cổng PoE APTEK SF1082P

1.085.500đ

1.551.000đ

Lượt xem: 1954

30%
Switch 4 cổng PoE APTEK SF1042P

Switch 4 cổng PoE APTEK SF1042P

604.500đ

864.000đ

Lượt xem: 1958

0%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

265.000đ

265.000đ

Lượt xem: 2558

0%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

215.000đ

215.000đ

Lượt xem: 2452

20%
Switch 24 cổng PoE Giagabit APTEK SG2244P Layer 2 Managed

Switch 24 cổng PoE Giagabit APTEK SG2244P Layer 2 Managed

5.922.500đ

7.403.125đ

Lượt xem: 2000

20%
Switch 16 cổng PoE Giagabit APTEK SG2164P Layer 2 Managed

Switch 16 cổng PoE Giagabit APTEK SG2164P Layer 2 Managed

5.868.000đ

7.335.000đ

Lượt xem: 1646

20%
Bộ phát wifi APTEK N302

Bộ phát wifi APTEK N302

316.000đ

395.000đ

Lượt xem: 1894

20%
Wifi APTEK A122e

Wifi APTEK A122e

500.000đ

625.000đ

Lượt xem: 2477

30%
Bộ phát wifi APTEK A196GU chuẩn AC1900

Bộ phát wifi APTEK A196GU chuẩn AC1900

1.595.000đ

2.279.000đ

Lượt xem: 2169

30%
Bộ phát wifi APTEK A134GHU

Bộ phát wifi APTEK A134GHU

1.260.000đ

1.800.000đ

Lượt xem: 1760

50%
Thiết bị phát sóng WIFI 4G SIM APTEK M6800

Thiết bị phát sóng WIFI 4G SIM APTEK M6800

990.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 4594

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT