Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng APTEK

20%
Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG2082P Layer 2 Managed

2.820.000 đ

3.525.000 đ

Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG2082P Layer 2 Managed

Mã sp: SG2082P

30%
Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG1080P

1.274.000 đ

1.820.000 đ

Switch 8 cổng Gigabit Poe APTEK SG1080P

Mã sp: SG1080P

30%
Switch 4 cổng Gigabit Poe APTEK SG1041P

1.014.000 đ

1.449.000 đ

Switch 4 cổng Gigabit Poe APTEK SG1041P

Mã sp: SG1041P

30%
Switch 5 cổng Poe APTEK SF1052P

728.000 đ

1.040.000 đ

Switch 5 cổng Poe APTEK SF1052P

Mã sp: SF1052P

30%
Bộ chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20S-PoE

884.000 đ

1.263.000 đ

Bộ chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20S-PoE

Mã sp: AP110-20S-PoE

20%
Bộ chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20-PoE

936.000 đ

1.170.000 đ

Bộ chuyển đổi quang điện Media Converter APTEK AP110-20-PoE

Mã sp: AP110-20-PoE

30%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE30

448.500 đ

641.000 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE30

Mã sp: AP-POE48-GE30

40%
Bộ phát wifi 4G-LTE APTEK L300

1.969.000 đ

3.282.000 đ

Bộ phát wifi 4G-LTE APTEK L300

Mã sp: L300

30%
Bộ phát sóng wifi APTEK A12

492.000 đ

703.000 đ

Bộ phát sóng wifi APTEK A12

Mã sp: A12

30%
Bộ phát wifi 4G/LTE APTEK L1200G

1.815.000 đ

2.593.000 đ

Bộ phát wifi 4G/LTE APTEK L1200G

Mã sp: L1200G

30%
Bộ phát sóng wifi 4G/LTE APTEK L300e

1.050.000 đ

1.500.000 đ

Bộ phát sóng wifi 4G/LTE APTEK L300e

Mã sp: L300e

10%
Switch 24 cổng Gigabit APTEK SG1240

1.815.000 đ

2.016.700 đ

Switch 24 cổng Gigabit APTEK SG1240

Mã sp: SG1240

20%
Switch 16 cổng Gigabit APTEK SG1160

1.496.000 đ

1.870.000 đ

Switch 16 cổng Gigabit APTEK SG1160

Mã sp: SG1160

30%
Switch 8 cổng Gigabit APTEK SG1080

582.000 đ

832.000 đ

Switch 8 cổng Gigabit APTEK SG1080

Mã sp: SG1080

30%
Switch 16 cổng PoE APTEK SF1163P

2.704.000 đ

3.863.000 đ

Switch 16 cổng PoE APTEK SF1163P

Mã sp: SF1163P

30%
Switch 8 cổng PoE APTEK SF1082P

1.085.500 đ

1.551.000 đ

Switch 8 cổng PoE APTEK SF1082P

Mã sp: SF1082P

30%
Switch 4 cổng PoE APTEK SF1042P

604.500 đ

864.000 đ

Switch 4 cổng PoE APTEK SF1042P

Mã sp: SF1042P

0%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

265.000 đ

265.000 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

Mã sp: AP-POE48-GE

0%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

215.000 đ

215.000 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

Mã sp: AP-POE48-FE

20%
Switch 24 cổng PoE Giagabit APTEK SG2244P Layer 2 Managed

5.922.500 đ

7.403.125 đ

Switch 24 cổng PoE Giagabit APTEK SG2244P Layer 2 Managed

Mã sp: SG2244P

20%
Switch 16 cổng PoE Giagabit APTEK SG2164P Layer 2 Managed

5.868.000 đ

7.335.000 đ

Switch 16 cổng PoE Giagabit APTEK SG2164P Layer 2 Managed

Mã sp: SG2164P

20%
Bộ phát wifi APTEK N302

316.000 đ

395.000 đ

Bộ phát wifi APTEK N302

Mã sp: N302

20%
Wifi APTEK A122e

500.000 đ

625.000 đ

Wifi APTEK A122e

Mã sp: A122e

30%
Bộ phát wifi APTEK A196GU chuẩn AC1900

1.595.000 đ

2.279.000 đ

Bộ phát wifi APTEK A196GU chuẩn AC1900

Mã sp: A196GU

30%
Bộ phát wifi APTEK A134GHU

1.260.000 đ

1.800.000 đ

Bộ phát wifi APTEK A134GHU

Mã sp: A134GHU

15%
Thiết bị phát sóng WIFI 4G SIM APTEK M6800

1.452.000 đ

1.716.000 đ

Thiết bị phát sóng WIFI 4G SIM APTEK M6800

Mã sp: M6800

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT