Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng APTEK

20%
Switch Gigabit APTEK SG1160

1.368.500 đ

1.710.625 đ

Switch Gigabit APTEK SG1160

Mã sp: SG1160

20%
Switch Gigabit APTEK SG1080

668.500 đ

835.625 đ

Switch Gigabit APTEK SG1080

Mã sp: SG1080

20%
Switch PoE APTEK SF1163P

3.392.500 đ

4.240.625 đ

Switch PoE APTEK SF1163P

Mã sp: SF1163P

20%
Switch PoE APTEK SF1082P

1.322.500 đ

1.653.125 đ

Switch PoE APTEK SF1082P

Mã sp: SF1082P

20%
Switch PoE APTEK SF1042P

678.500 đ

848.125 đ

Switch PoE APTEK SF1042P

Mã sp: SF1042P

20%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

317.000 đ

396.250 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-GE

Mã sp: AP-POE48-GE

20%
Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

263.000 đ

328.750 đ

Adapter PoE APTEK AP-POE48-FE

Mã sp: AP-POE48-FE

20%
Switch PoE APTEK SG2244P

5.922.500 đ

7.403.125 đ

Switch PoE APTEK SG2244P

Mã sp: SG2244P

20%
Switch PoE APTEK SG2164P

5.117.500 đ

6.396.875 đ

Switch PoE APTEK SG2164P

Mã sp: SG2164P

20%
Wifi APTEK N302

316.000 đ

395.000 đ

Wifi APTEK N302

Mã sp: N302

20%
Wifi APTEK A122e

500.000 đ

625.000 đ

Wifi APTEK A122e

Mã sp: A122e

20%
Wifi APTEK A196GU

1.943.500 đ

2.429.375 đ

Wifi APTEK A196GU

Mã sp: A196GU

20%
Wifi APTEK A134GHU

1.437.500 đ

1.796.875 đ

Wifi APTEK A134GHU

Mã sp: A134GHU

15%
Thiết bị phát sóng WIFI 4G SIM APTEK M6800

1.452.000 đ

1.716.000 đ

Thiết bị phát sóng WIFI 4G SIM APTEK M6800

Mã sp: M6800

BÃO GIÁ TỐT