CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Máy chấm công ZKTECO

0%
Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO F16

Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTECO F16

2.980.000đ

2.980.000đ

Lượt xem: 107

20%
Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTECO MB40-VL

Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTECO MB40-VL

4.280.000đ

5.350.000đ

Lượt xem: 286

40%
Máy chấm công vân tay ZKTECO G1

Máy chấm công vân tay ZKTECO G1

4.650.000đ

7.750.000đ

Lượt xem: 442

0%
Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco F22

Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco F22

3.160.000đ

3.160.000đ

Lượt xem: 357

0%
Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21

4.672.000đ

4.672.000đ

Lượt xem: 465

0%
Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21 Lite

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21 Lite

4.280.000đ

4.280.000đ

Lượt xem: 288

0%
Máy chấm công vân tay ZKTECO K14

Máy chấm công vân tay ZKTECO K14

1.450.000đ

1.450.000đ

Lượt xem: 343

0%
Máy chấm công vân tay ZKTECO K60

Máy chấm công vân tay ZKTECO K60

1.670.000đ

1.670.000đ

Lượt xem: 445

0%
Máy chấm công khuôn mặt kiêm kiểm soát ZKTECO MB20
0%
Máy chấm công khuôn mặt ZKTECO MB2000

Máy chấm công khuôn mặt ZKTECO MB2000

4.600.000đ

4.600.000đ

Lượt xem: 511

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT