Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Máy chấm công ZKTECO

40%
Máy chấm công vân tay ZKTECO G1

4.650.000 đ

7.750.000 đ

Máy chấm công vân tay ZKTECO G1

Mã sp: G1

0%
Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco F22

3.160.000 đ

3.160.000 đ

Máy chấm công và kiểm soát ra vào ZKTeco F22

Mã sp: F22

0%
Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21

4.672.000 đ

4.672.000 đ

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21

Mã sp: F21

0%
Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21 Lite

4.280.000 đ

4.280.000 đ

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKTeco F21 Lite

Mã sp: F21 Lite

0%
Máy chấm công vân tay ZKTECO K14

1.450.000 đ

1.450.000 đ

Máy chấm công vân tay ZKTECO K14

Mã sp: K14

0%
Máy chấm công vân tay ZKTECO K60

1.670.000 đ

1.670.000 đ

Máy chấm công vân tay ZKTECO K60

Mã sp: K60

0%
Máy chấm công khuôn mặt kiêm kiểm soát ZKTECO MB20

2.210.000 đ

2.210.000 đ

Máy chấm công khuôn mặt kiêm kiểm soát ZKTECO MB20

Mã sp: MB20

0%
Máy chấm công khuôn mặt ZKTECO MB2000

4.600.000 đ

4.600.000 đ

Máy chấm công khuôn mặt ZKTECO MB2000

Mã sp: MB2000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT