Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Khóa cửa thông minh ViroSmart

0%
Thẻ Smartlock cho khóa vân tay Virosmart

50.000 đ

50.000 đ

Thẻ Smartlock cho khóa vân tay Virosmart

Mã sp: Thẻ Smartlock Virosmart

0%
Đầu đọc vân tay kiểm soát cửa VIRO VR-F18

2.650.000 đ

2.650.000 đ

Đầu đọc vân tay kiểm soát cửa VIRO VR-F18

Mã sp: VR-F18

0%
Khóa cửa Xingfa 6in1 Viro-Smartlock VR-S30D

5.250.000 đ

5.250.000 đ

Khóa cửa Xingfa 6in1 Viro-Smartlock VR-S30D

Mã sp: VR-S30D

40%
Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-S31B

4.860.000 đ

8.100.000 đ

Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-S31B

Mã sp: VR-S31B

40%
Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-S30C

4.392.000 đ

7.320.000 đ

Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-S30C

Mã sp: VR-S30C

40%
Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-S30B

4.236.000 đ

7.060.000 đ

Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-S30B

Mã sp: VR-S30B

40%
Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-30A

3.516.000 đ

5.860.000 đ

Khóa cửa nhôm xingfa Viro-Smartlock VR-30A

Mã sp: VR-30A

40%
Khóa cửa vân tay Viro Smartlock VR-TCP918-X6

9.456.000 đ

15.760.000 đ

Khóa cửa vân tay Viro Smartlock VR-TCP918-X6

Mã sp: VR-TCP918-X6

40%
Khóa cửa Cổ Điển vân tay Viro Smartlock VR-HB90031

10.200.000 đ

17.000.000 đ

Khóa cửa Cổ Điển vân tay Viro Smartlock VR-HB90031

Mã sp: VR-HB90031

27%
Khóa cửa Cổ Điển vân tay Viro Smartlock VR-HB9003

7.440.000 đ

10.200.000 đ

Khóa cửa Cổ Điển vân tay Viro Smartlock VR-HB9003

Mã sp: VR-HB9003

40%
Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-CP918/I8

6.972.000 đ

11.620.000 đ

Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-CP918/I8

Mã sp: VR-CP918/I8

40%
Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-TMB918/82

8.640.000 đ

14.400.000 đ

Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-TMB918/82

Mã sp: VR-TMB918/82

40%
Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-HB918/81

7.140.000 đ

11.900.000 đ

Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-HB918/81

Mã sp: VR-HB918/81

40%
Khóa cửa vân tay cao cấp VIROSMART VR-MR918-E3

5.040.000 đ

8.400.000 đ

Khóa cửa vân tay cao cấp VIROSMART VR-MR918-E3

Mã sp: VR-MR918-E3

40%
Khóa cửa khách sạn Viro smart lock VR-P13

1.920.000 đ

3.200.000 đ

Khóa cửa khách sạn Viro smart lock VR-P13

Mã sp: VR-P13

40%
Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-TW918/88

3.516.000 đ

5.860.000 đ

Khóa cửa vân tay cao cấp Viro Smartlock VR-TW918/88

Mã sp: VR-TW918/88

40%
Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P21

2.520.000 đ

4.200.000 đ

Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P21

Mã sp: VR-P21

40%
Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P19

2.580.000 đ

4.300.000 đ

Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P19

Mã sp: VR-P19

40%
Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P16

2.220.000 đ

3.700.000 đ

Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P16

Mã sp: VR-P16

40%
Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P11

1.860.000 đ

3.100.000 đ

Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P11

Mã sp: VR-P11

40%
Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P10

1.524.000 đ

2.540.000 đ

Khóa cửa khách sạn Smartlock Viro VR-P10

Mã sp: VR-P10

40%
Bộ khoan đục cửa gỗ

2.004.000 đ

3.340.000 đ

Bộ khoan đục cửa gỗ

Mã sp: Bộ khoan đục cửa gỗ

40%
Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-G11B

4.800.000 đ

8.000.000 đ

Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-G11B

Mã sp: VR-G11B

40%
Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-G11A

4.464.000 đ

7.440.000 đ

Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-G11A

Mã sp: VR-G11A

40%
Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-H06

3.354.000 đ

5.590.000 đ

Khóa cửa vân tay 6 in 1 Viro-Smartlock VR-H06

Mã sp: VR-H06

40%
Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-H05

3.780.000 đ

6.300.000 đ

Khóa cửa vân tay 4 in 1 Viro-Smartlock VR-H05

Mã sp: VR-H05

40%
Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E13

4.080.000 đ

6.800.000 đ

Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E13

Mã sp: VR-E13

40%
Khóa vân tay cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E12

3.840.000 đ

6.400.000 đ

Khóa vân tay cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E12

Mã sp: VR-E12

40%
Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10C cho cửa lùa

3.168.000 đ

5.280.000 đ

Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10C cho cửa lùa

Mã sp: VR-E10C

40%
Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10B

3.000.000 đ

5.000.000 đ

Khóa cửa kính 4 in 1 Viro-Smartlock VR-E10B

Mã sp: VR-E10B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT