Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị truyền hình

0%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4216AP

550.000 đ

550.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4216AP

Mã sp: 4216AP

0%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

500.000 đ

500.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

Mã sp: 4214AP

0%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

450.000 đ

450.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

Mã sp: 4212AP

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4208AP

120.000 đ

240.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4208AP

Mã sp: 4208AP

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4206AP

99.000 đ

198.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4206AP

Mã sp: 4206AP

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4204AP

69.000 đ

138.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4204AP

Mã sp: 4204AP

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4203AP

59.000 đ

118.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4203AP

Mã sp: 4203AP

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4202AP

49.000 đ

98.000 đ

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4202AP

Mã sp: 4202AP

20%
Bộ khuếch đại Pacific PDA-8640

1.322.500 đ

1.654.000 đ

Bộ khuếch đại Pacific PDA-8640

Mã sp: PDA-8640

BÃO GIÁ TỐT