CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị truyền hình

0%
Bộ chuyển đổi HDMI sang quang DTECH DT-7059A

Bộ chuyển đổi HDMI sang quang DTECH DT-7059A

3.480.000đ

3.480.000đ

Lượt xem: 191

0%
Bộ khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

Bộ khuếch đại truyền hình cáp Pacific DA20

550.000đ

550.000đ

Lượt xem: 328

0%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4216AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4216AP

550.000đ

550.000đ

Lượt xem: 957

0%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4214AP

500.000đ

500.000đ

Lượt xem: 1044

0%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4212AP

450.000đ

450.000đ

Lượt xem: 1198

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4208AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4208AP

140.000đ

280.000đ

Lượt xem: 1129

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4206AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4206AP

109.000đ

218.000đ

Lượt xem: 1284

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4204AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4204AP

79.000đ

158.000đ

Lượt xem: 942

36%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4203AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4203AP

72.000đ

114.000đ

Lượt xem: 1318

50%
Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4202AP

Bộ chia truyền hình cáp PACIFIC 4202AP

69.000đ

138.000đ

Lượt xem: 1071

20%
Bộ khuếch đại Pacific PDA-8640

Bộ khuếch đại Pacific PDA-8640

1.322.500đ

1.654.000đ

Lượt xem: 1769

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT