Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Máy chấm công và kiểm soát ra vào HIKVISION

50%
Máy chấm công kiểm soát ra vào khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642MFW

7.150.000 đ

14.300.000 đ

Máy chấm công kiểm soát ra vào khuôn mặt HIKVISION DS-K1T642MFW

Mã sp: DS-K1T642MFW

50%
Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay Hikvision DS-K1A802AMF Có Wifi

1.640.000 đ

3.280.000 đ

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay Hikvision DS-K1A802AMF Có Wifi

Mã sp: DS-K1A802AMF

50%
Nút nhấn không chạm Hikvision DS-K7P03

360.000 đ

720.000 đ

Nút nhấn không chạm Hikvision DS-K7P03

Mã sp: DS-K7P03

0%
Tay đẩy cửa HIKVISION DS-K4DC104

560.000 đ

560.000 đ

Tay đẩy cửa HIKVISION DS-K4DC104

Mã sp: DS-K4DC104

50%
Máy chấm công kiểm soát cửa HIKVISION DS-K1T804AMF

1.850.000 đ

3.700.000 đ

Máy chấm công kiểm soát cửa HIKVISION DS-K1T804AMF

Mã sp: DS-K1T804AMF

50%
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331

2.552.000 đ

5.104.000 đ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331

Mã sp: DS-K1T331

0%
Gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt HIKVISION DS-K4T108-U2

990.000 đ

990.000 đ

Gá chữ U trên và dưới cho khóa chốt HIKVISION DS-K4T108-U2

Mã sp: DS-K4T108-U2

0%
Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

374.000 đ

374.000 đ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Mã sp: DS-K4H250-U

30%
Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U

137.500 đ

196.500 đ

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U

Mã sp: DS-K4H258-U

20%
Giá đỡ LZ cho khóa hít HIKVISION DS-K4H450-LZ

935.000 đ

1.168.750 đ

Giá đỡ LZ cho khóa hít HIKVISION DS-K4H450-LZ

Mã sp: DS-K4H450-LZ

20%
Khóa chốt cửa điện từ Hikvision DS-K4T108

580.000 đ

725.000 đ

Khóa chốt cửa điện từ Hikvision DS-K4T108

Mã sp: DS-K4T108

20%
Giá đỡ cho khóa hít điện từ HIKVISION DS-K4H250-LZ

682.000 đ

852.500 đ

Giá đỡ cho khóa hít điện từ HIKVISION DS-K4H250-LZ

Mã sp: DS-K4H250-LZ

20%
Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U2

1.023.000 đ

1.278.750 đ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U2

Mã sp: DS-K4T100-U2

50%
Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

258.500 đ

517.000 đ

Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U1

Mã sp: DS-K4T100-U1

10%
Khóa lực hút điện từ cửa đôi HIKVISION DS-K4H450D

4.851.000 đ

5.390.000 đ

Khóa lực hút điện từ cửa đôi HIKVISION DS-K4H450D

Mã sp: DS-K4H450D

20%
Khóa lực hút điện từ một cửa HIKVISION DS-K4H450S

2.442.000 đ

3.052.500 đ

Khóa lực hút điện từ một cửa HIKVISION DS-K4H450S

Mã sp: DS-K4H450S

50%
Khóa ngàm điện từ HIKVISION DS-K4G100

1.100.000 đ

2.200.000 đ

Khóa ngàm điện từ HIKVISION DS-K4G100

Mã sp: DS-K4G100

50%
Khóa cửa lực hút điện từ cho 1 cửa Hikvision DS-K4H250S

1.279.300 đ

2.558.600 đ

Khóa cửa lực hút điện từ cho 1 cửa Hikvision DS-K4H250S

Mã sp: DS-K4H250S

50%
Khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100

902.000 đ

1.804.000 đ

Khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100

Mã sp: DS-K4T100

50%
Gá LZ cho khóa lực hút điện từ Hikvision DS-K4H258-LZ

291.500 đ

583.000 đ

Gá LZ cho khóa lực hút điện từ Hikvision DS-K4H258-LZ

Mã sp: DS-K4H258-LZ

50%
Khóa cửa lực hút điện từ cho 1 cửa Hikvision DS-K4H258S

572.000 đ

1.144.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ cho 1 cửa Hikvision DS-K4H258S

Mã sp: DS-K4H258S

50%
Nút Exit mở cửa Hikvision DS-K7P01

154.000 đ

308.000 đ

Nút Exit mở cửa Hikvision DS-K7P01

Mã sp: DS-K7P01

50%
Nút nhấn khẩn vỡ kính Hikvision DS-K7PEB

450.000 đ

900.000 đ

Nút nhấn khẩn vỡ kính Hikvision DS-K7PEB

Mã sp: DS-K7PEB

0%
Nút nhấn mở cửa Exit có phản quang

150.000 đ

150.000 đ

Nút nhấn mở cửa Exit có phản quang

Mã sp: Nút nhấn mở cửa Exit có phản quang

50%
Máy chấm công và kiểm soát ra vào vân tay HIKVISION DS-K1T8003MF

1.562.000 đ

3.124.000 đ

Máy chấm công và kiểm soát ra vào vân tay HIKVISION DS-K1T8003MF

Mã sp: DS-K1T8003MF

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT