CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Máy chấm công và kiểm soát ra vào HIKVISION

50%
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331W
50%
Nút nhấn không chạm Hikvision DS-K7P03

Nút nhấn không chạm Hikvision DS-K7P03

360.000đ

720.000đ

Lượt xem: 750

0%
Tay đẩy cửa HIKVISION DS-K4DC104

Tay đẩy cửa HIKVISION DS-K4DC104

560.000đ

560.000đ

Lượt xem: 956

50%
Máy chấm công kiểm soát cửa HIKVISION DS-K1T804AMF

Máy chấm công kiểm soát cửa HIKVISION DS-K1T804AMF

1.850.000đ

3.700.000đ

Lượt xem: 1639

50%
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331
0%
Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H250-U

374.000đ

374.000đ

Lượt xem: 725

30%
Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U

Gá chữ U cho khóa từ HIKVISION DS-K4H258-U

137.500đ

196.500đ

Lượt xem: 754

20%
Giá đỡ LZ cho khóa hít HIKVISION DS-K4H450-LZ

Giá đỡ LZ cho khóa hít HIKVISION DS-K4H450-LZ

935.000đ

1.168.750đ

Lượt xem: 901

20%
Khóa chốt cửa điện từ Hikvision DS-K4T108

Khóa chốt cửa điện từ Hikvision DS-K4T108

580.000đ

725.000đ

Lượt xem: 948

20%
Giá đỡ cho khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100-U2
10%
Khóa lực hút điện từ cửa đôi HIKVISION DS-K4H450D
20%
Khóa lực hút điện từ một cửa HIKVISION DS-K4H450S
50%
Khóa ngàm điện từ HIKVISION DS-K4G100

Khóa ngàm điện từ HIKVISION DS-K4G100

1.100.000đ

2.200.000đ

Lượt xem: 785

50%
Khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100

Khóa chốt điện từ HIKVISION DS-K4T100

902.000đ

1.804.000đ

Lượt xem: 938

50%
Nút Exit mở cửa Hikvision DS-K7P01

Nút Exit mở cửa Hikvision DS-K7P01

154.000đ

308.000đ

Lượt xem: 707

50%
Nút nhấn khẩn vỡ kính Hikvision DS-K7PEB

Nút nhấn khẩn vỡ kính Hikvision DS-K7PEB

450.000đ

900.000đ

Lượt xem: 934

0%
Nút nhấn mở cửa Exit có phản quang

Nút nhấn mở cửa Exit có phản quang

150.000đ

150.000đ

Lượt xem: 1411

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT