CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng Grandstream

20%
Bộ phát wifi trong nhà 100 user Grandstream GWN7605LR

Bộ phát wifi trong nhà 100 user Grandstream GWN7605LR

4.140.000đ

5.175.000đ

Lượt xem: 339

Bộ phát wifi trong nhà 200 user Grandstream GWN7630

Bộ phát wifi trong nhà 200 user Grandstream GWN7630

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 345

Bộ phát wifi trong nhà 200 user Grandstream GWN7615

Bộ phát wifi trong nhà 200 user Grandstream GWN7615

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 245

20%
Bộ phát wifi trong nhà 256 user Grandstream GWN7660

Bộ phát wifi trong nhà 256 user Grandstream GWN7660

3.228.000đ

4.035.000đ

Lượt xem: 307

20%
Bộ phát wifi trong nhà 100 user Grandstream GWN7605

Bộ phát wifi trong nhà 100 user Grandstream GWN7605

2.148.000đ

2.685.000đ

Lượt xem: 384

Bộ phát wifi trong nhà 80 user Grandstream GWN7602

Bộ phát wifi trong nhà 80 user Grandstream GWN7602

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 300

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT