Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Máy đo LaserLiner

40%
Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.965A

1.680.000 đ

2.800.000 đ

Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.965A

Mã sp: 080.965A

40%
Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.955A

1.020.000 đ

1.700.000 đ

Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.955A

Mã sp: 080.955A

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.010A

312.000 đ

520.000 đ

Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.010A

Mã sp: 083.010A

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.008A

276.000 đ

460.000 đ

Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.008A

Mã sp: 083.008A

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A

192.000 đ

320.000 đ

Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A

Mã sp: Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.946A

3.696.000 đ

6.160.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.946A

Mã sp: 080.946A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.948A

2.700.000 đ

4.500.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.948A

Mã sp: 080.948A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.937A

2.520.000 đ

4.200.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.937A

Mã sp: 080.937A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.936A

1.668.000 đ

2.780.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.936A

Mã sp: 080.936A

40%
Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.332A

2.460.000 đ

4.100.000 đ

Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.332A

Mã sp: 082.332A

40%
Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.015A

1.224.000 đ

2.040.000 đ

Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.015A

Mã sp: 082.015A

40%
Máy đo độ dày lớp phủ LaserLiner 082.150A

5.136.000 đ

8.560.000 đ

Máy đo độ dày lớp phủ LaserLiner 082.150A

Mã sp: 082.150A

40%
Máy đo tiếng ồn LaserLiner 082.070A

4.704.000 đ

7.840.000 đ

Máy đo tiếng ồn LaserLiner 082.070A

Mã sp: 082.070A

40%
Máy đo sức gió LaserLiner 082.140A

3.540.000 đ

5.900.000 đ

Máy đo sức gió LaserLiner 082.140A

Mã sp: 082.140A

40%
Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

3.240.000 đ

5.400.000 đ

Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

Mã sp: 082.130A

40%
Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

23.760.000 đ

39.600.000 đ

Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

Mã sp: 082.086A

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Laserliner 082.043A

7.080.000 đ

11.800.000 đ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Laserliner 082.043A

Mã sp: 082.043A

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

1.860.000 đ

3.100.000 đ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

Mã sp: 082.042A

40%
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A

1.152.000 đ

1.920.000 đ

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A

Mã sp: 082.040A

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.440A

948.000 đ

1.580.000 đ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.440A

Mã sp: 082.440A

40%
Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

1.176.000 đ

1.960.000 đ

Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

Mã sp: 082.035.4

40%
Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

1.176.000 đ

1.960.000 đ

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

Mã sp: 082.035.2

40%
Đầu đo nhiệt độ không khí LaserLiner 082.035.1

1.176.000 đ

1.960.000 đ

Đầu đo nhiệt độ không khí LaserLiner 082.035.1

Mã sp: 082.035.1

40%
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A

2.520.000 đ

4.200.000 đ

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A

Mã sp: 082.035A

40%
Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

720.000 đ

1.200.000 đ

Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

Mã sp: 082.030A

40%
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm LaserLiner 082.028A

300.000 đ

500.000 đ

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm LaserLiner 082.028A

Mã sp: 082.028A

BÃO GIÁ TỐT