CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Máy đo LaserLiner

40%
Máy đo khoảng cách 70 mét LaserRange-Master T7 080.855A
40%
Máy đo nhiệt độ LaserLiner 082.038A

Máy đo nhiệt độ LaserLiner 082.038A

990.000đ

1.650.000đ

Lượt xem: 755

40%
Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.965A

Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.965A

1.776.000đ

2.960.000đ

Lượt xem: 1661

40%
Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.955A

Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.955A

1.068.000đ

1.780.000đ

Lượt xem: 1446

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.010A
40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.008A
40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A
40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.946A

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.946A

3.696.000đ

6.160.000đ

Lượt xem: 1553

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.948A

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.948A

2.700.000đ

4.500.000đ

Lượt xem: 2060

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.937A

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.937A

3.180.000đ

5.300.000đ

Lượt xem: 1592

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.936A

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.936A

2.040.000đ

3.400.000đ

Lượt xem: 1553

40%
Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.332A

Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.332A

2.586.000đ

4.310.000đ

Lượt xem: 1317

40%
Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.015A

Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.015A

1.296.000đ

2.160.000đ

Lượt xem: 2097

40%
Máy đo độ dày lớp phủ LaserLiner 082.150A

Máy đo độ dày lớp phủ LaserLiner 082.150A

5.556.000đ

9.260.000đ

Lượt xem: 1759

40%
Máy đo tiếng ồn LaserLiner 082.070A

Máy đo tiếng ồn LaserLiner 082.070A

5.136.000đ

8.560.000đ

Lượt xem: 1677

40%
Máy đo sức gió LaserLiner 082.140A

Máy đo sức gió LaserLiner 082.140A

3.720.000đ

6.200.000đ

Lượt xem: 2406

40%
Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

3.420.000đ

5.700.000đ

Lượt xem: 1390

40%
Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

23.760.000đ

39.600.000đ

Lượt xem: 2040

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Laserliner 082.043A

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Laserliner 082.043A

7.428.000đ

12.380.000đ

Lượt xem: 1435

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

1.956.000đ

3.260.000đ

Lượt xem: 1438

40%
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A
40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.440A

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.440A

990.000đ

1.650.000đ

Lượt xem: 2114

40%
Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

1.224.000đ

2.040.000đ

Lượt xem: 1420

40%
Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

1.176.000đ

1.960.000đ

Lượt xem: 1604

40%
Đầu đo nhiệt độ không khí LaserLiner 082.035.1

Đầu đo nhiệt độ không khí LaserLiner 082.035.1

1.224.000đ

2.040.000đ

Lượt xem: 1401

40%
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A
40%
Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

Bút đo nhiệt độ LaserLiner 082.030A

732.000đ

1.220.000đ

Lượt xem: 1526

40%
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm LaserLiner 082.028A

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm LaserLiner 082.028A

312.000đ

520.000đ

Lượt xem: 2410

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT