Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Ắc quy kín khí APOLLO

0%
Ắc quy APOLLO 12V 5Ah AP5-12

310.000 đ

310.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 5Ah AP5-12

Mã sp: AP5-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 7Ah AP7-12

360.000 đ

360.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 7Ah AP7-12

Mã sp: AP7-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 9Ah AP9-12

430.000 đ

430.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 9Ah AP9-12

Mã sp: AP9-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 14Ah AP14-12

570.000 đ

570.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 14Ah AP14-12

Mã sp: AP14-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 17Ah AP17-12

780.000 đ

780.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 17Ah AP17-12

Mã sp: AP17-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 24Ah AP24-12

1.250.000 đ

1.250.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 24Ah AP24-12

Mã sp: AP24-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 33Ah AP33-12

1.650.000 đ

1.650.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 33Ah AP33-12

Mã sp: AP33-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 40Ah AP40-12

1.750.000 đ

1.750.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 40Ah AP40-12

Mã sp: AP40-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 55Ah AP55-12

2.450.000 đ

2.450.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 55Ah AP55-12

Mã sp: AP55-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 75Ah AP75-12

2.700.000 đ

2.700.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 75Ah AP75-12

Mã sp: AP75-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 100Ah AP100-12

3.300.000 đ

3.300.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 100Ah AP100-12

Mã sp: AP100-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 150Ah AP150-12

5.500.000 đ

5.500.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 150Ah AP150-12

Mã sp: AP150-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 200Ah AP200-12

6.100.000 đ

6.100.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 200Ah AP200-12

Mã sp: AP200-12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT