Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đèn năng lượng mặt trời

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-89200-NEW

1.170.000 đ

1.462.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-89200-NEW

Mã sp: TS-89200-NEW

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-89100-NEW

876.000 đ

1.095.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-89100-NEW

Mã sp: TS-89100-NEW

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 50W TOPSOLAR TS-8950-NEW

630.000 đ

787.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 50W TOPSOLAR TS-8950-NEW

Mã sp: TS-8950-NEW

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W 88300/L3M

1.308.000 đ

1.635.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W 88300/L3M

Mã sp: 88300/L3M

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W 88200/L3M

1.188.000 đ

1.485.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W 88200/L3M

Mã sp: 88200/L3M

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W 88100/L3M

1.062.000 đ

1.327.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W 88100/L3M

Mã sp: 88100/L3M

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 60W 8860/L3M

858.000 đ

1.072.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 60W 8860/L3M

Mã sp: 8860/L3M

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 30W 8830/L3M

606.000 đ

757.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 30W 8830/L3M

Mã sp: 8830/L3M

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-85300L

1.548.000 đ

1.935.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-85300L

Mã sp: TS-85300L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-85200L

1.386.000 đ

1.732.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-85200L

Mã sp: TS-85200L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-85100L

930.000 đ

1.162.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-85100L

Mã sp: TS-85100L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 60W TOPSOLAR TS-8560L

708.000 đ

885.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 60W TOPSOLAR TS-8560L

Mã sp: TS-8560L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 30W TOPSOLAR TS-8530L

630.000 đ

787.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 30W TOPSOLAR TS-8530L

Mã sp: TS-8530L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR LED-88200

1.260.000 đ

1.575.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR LED-88200

Mã sp: LED-88200

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR LED-88150

1.032.000 đ

1.290.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR LED-88150

Mã sp: LED-88150

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR LED-88100

864.000 đ

1.080.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR LED-88100

Mã sp: LED-88100

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 75W TOPSOLAR LED-8875

744.000 đ

930.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 75W TOPSOLAR LED-8875

Mã sp: LED-8875

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 40W TOPSOLAR LED-8840

696.000 đ

870.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 40W TOPSOLAR LED-8840

Mã sp: LED-8840

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 150W HF-150

1.194.000 đ

1.492.500 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 150W HF-150

Mã sp: HF-150

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 400W TOPSOLAR TS-81400L

2.040.000 đ

2.550.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 400W TOPSOLAR TS-81400L

Mã sp: TS-81400L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-81300L

1.680.000 đ

2.100.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-81300L

Mã sp: TS-81300L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-81200L

1.260.000 đ

1.575.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-81200L

Mã sp: TS-81200L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR TS-81150L

1.032.000 đ

1.290.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR TS-81150L

Mã sp: TS-81150L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W  TOPSOLAR TS-81100L

660.000 đ

825.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-81100L

Mã sp: TS-81100L

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W MD-8800

696.000 đ

870.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W MD-8800

Mã sp: MD-8800

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W MD-8200

1.068.000 đ

1.335.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W MD-8200

Mã sp: MD-8200

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W MD-83300

1.296.000 đ

1.620.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W MD-83300

Mã sp: MD-83300

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W MD-83200

1.068.000 đ

1.335.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W MD-83200

Mã sp: MD-83200

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W MD-83100

744.000 đ

930.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W MD-83100

Mã sp: MD-83100

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 40W MD-8340

552.000 đ

690.000 đ

Đèn pha năng lượng mặt trời 40W MD-8340

Mã sp: MD-8340

40%
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn UFO 250W

1.074.000 đ

1.790.000 đ

Đèn năng lượng mặt trời sân vườn UFO 250W

Mã sp: UFO 250W

40%
Đèn năng lượng mặt trời sân vườn UFO 150W

834.000 đ

1.390.000 đ

Đèn năng lượng mặt trời sân vườn UFO 150W

Mã sp: UFO 150W

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT