CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đèn năng lượng mặt trời

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 120W JINDIAN JD-7120

Đèn pha năng lượng mặt trời 120W JINDIAN JD-7120

1.235.000đ

1.543.750đ

Lượt xem: 2102

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 70W JINDIAN JD-770

Đèn pha năng lượng mặt trời 70W JINDIAN JD-770

884.000đ

1.105.000đ

Lượt xem: 2140

35%
Đèn năng lượng mặt trời 1000W JINDIAN JD-81000L

Đèn năng lượng mặt trời 1000W JINDIAN JD-81000L

2.328.000đ

3.611.500đ

Lượt xem: 2154

20%
Đèn năng lượng mặt trời 500W JINDIAN JD-8500L

Đèn năng lượng mặt trời 500W JINDIAN JD-8500L

2.087.000đ

2.608.750đ

Lượt xem: 2672

30%
Đèn năng lượng mặt trời 300W JINDIAN JD-8300L

Đèn năng lượng mặt trời 300W JINDIAN JD-8300L

1.464.000đ

2.091.500đ

Lượt xem: 2162

40%
Đèn năng lượng mặt trời 200W JINDIAN JD-8200L

Đèn năng lượng mặt trời 200W JINDIAN JD-8200L

1.260.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 2057

30%
Đèn năng lượng mặt trời 100W JINDIAN JD-8800L

Đèn năng lượng mặt trời 100W JINDIAN JD-8800L

1.144.000đ

1.634.500đ

Lượt xem: 2022

30%
Đèn năng lượng mặt trời 60W JINDIAN JD-8860L

Đèn năng lượng mặt trời 60W JINDIAN JD-8860L

806.000đ

1.151.500đ

Lượt xem: 2051

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-89200-NEW
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-89100-NEW
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W 88300/L3M

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W 88300/L3M

1.308.000đ

1.635.000đ

Lượt xem: 3904

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W 88200/L3M

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W 88200/L3M

1.188.000đ

1.485.000đ

Lượt xem: 3778

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W 88100/L3M

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W 88100/L3M

1.062.000đ

1.327.500đ

Lượt xem: 3423

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 60W 8860/L3M

Đèn pha năng lượng mặt trời 60W 8860/L3M

858.000đ

1.072.500đ

Lượt xem: 4116

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 30W 8830/L3M

Đèn pha năng lượng mặt trời 30W 8830/L3M

606.000đ

757.500đ

Lượt xem: 3733

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-85300L

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-85300L

1.548.000đ

1.935.000đ

Lượt xem: 3328

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-85200L

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-85200L

1.386.000đ

1.732.500đ

Lượt xem: 3396

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR TS-85100L
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 60W TOPSOLAR TS-8560L
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 30W TOPSOLAR TS-8530L
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR LED-88200

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR LED-88200

1.260.000đ

1.575.000đ

Lượt xem: 2938

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR LED-88150

Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR LED-88150

1.032.000đ

1.290.000đ

Lượt xem: 2787

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W TOPSOLAR LED-88100
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 75W TOPSOLAR LED-8875
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 40W TOPSOLAR LED-8840
20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 150W HF-150

Đèn pha năng lượng mặt trời 150W HF-150

1.194.000đ

1.492.500đ

Lượt xem: 3293

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 400W TOPSOLAR TS-81400L

Đèn pha năng lượng mặt trời 400W TOPSOLAR TS-81400L

2.040.000đ

2.550.000đ

Lượt xem: 2775

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-81300L

Đèn pha năng lượng mặt trời 300W TOPSOLAR TS-81300L

1.680.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 2665

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-81200L

Đèn pha năng lượng mặt trời 200W TOPSOLAR TS-81200L

1.260.000đ

1.575.000đ

Lượt xem: 2853

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR TS-81150L

Đèn pha năng lượng mặt trời 150W TOPSOLAR TS-81150L

1.032.000đ

1.290.000đ

Lượt xem: 3190

20%
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W  TOPSOLAR TS-81100L

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT