CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera wifi JTECH

0%
Camera Wifi AI 4MP J-TECH UHD6725D

Camera Wifi AI 4MP J-TECH UHD6725D

1.098.000đ

1.098.000đ

Lượt xem: 299

0%
Camera góc rộng báo động 4MP J-TECH SUV6858D

Camera góc rộng báo động 4MP J-TECH SUV6858D

1.580.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 321

0%
Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6673C

Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6673C

1.580.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 365

0%
Camera Zoom góc rộng 4MP J-TECH SUV6851D

Camera Zoom góc rộng 4MP J-TECH SUV6851D

1.240.000đ

1.240.000đ

Lượt xem: 369

0%
Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6675C

Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6675C

2.450.000đ

2.450.000đ

Lượt xem: 347

20%
Camera wifi mắt kép 4MP J-TECH SUV6655D

Camera wifi mắt kép 4MP J-TECH SUV6655D

860.000đ

1.075.000đ

Lượt xem: 353

40%
Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6710D

Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6710D

750.000đ

1.250.000đ

Lượt xem: 404

40%
Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6712D

Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6712D

798.000đ

1.330.000đ

Lượt xem: 328

50%
Camera Wifi xoay 360 J-TECH UHD6620D

Camera Wifi xoay 360 J-TECH UHD6620D

460.000đ

920.000đ

Lượt xem: 508

20%
Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

950.000đ

1.187.500đ

Lượt xem: 1111

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

960.000đ

1.600.000đ

Lượt xem: 1591

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

816.000đ

1.360.000đ

Lượt xem: 1623

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

936.000đ

1.560.000đ

Lượt xem: 1659

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

792.000đ

1.320.000đ

Lượt xem: 1697

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

948.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 1478

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

804.000đ

1.340.000đ

Lượt xem: 1503

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

924.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 1726

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

780.000đ

1.300.000đ

Lượt xem: 1600

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

924.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 1732

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

852.000đ

1.420.000đ

Lượt xem: 1679

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

828.000đ

1.380.000đ

Lượt xem: 1653

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

708.000đ

1.180.000đ

Lượt xem: 1654

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

660.000đ

1.100.000đ

Lượt xem: 1642

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

612.000đ

1.020.000đ

Lượt xem: 1827

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

588.000đ

980.000đ

Lượt xem: 1667

50%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

1.044.000đ

2.088.000đ

Lượt xem: 1769

40%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

732.000đ

1.220.000đ

Lượt xem: 1548

40%
Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

864.000đ

1.440.000đ

Lượt xem: 3003

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

1.536.000đ

2.560.000đ

Lượt xem: 2208

50%
Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

712.500đ

1.425.000đ

Lượt xem: 2285

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6611B

Camera IP Wifi J-TECH HD6611B

640.000đ

1.080.000đ

Lượt xem: 1923

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD5637W3

Camera IP Wifi J-Tech HD5637W3

756.000đ

1.260.000đ

Lượt xem: 2076

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT