CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera IP Hikvision

49%
Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB

Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB

10.620.000đ

21.124.000đ

Lượt xem: 1513

50%
Camera IP Speed Dome 4MP HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB

Camera IP Speed Dome 4MP HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB

9.580.000đ

19.160.000đ

Lượt xem: 1735

50%
Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB

Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB

9.070.000đ

18.140.000đ

Lượt xem: 1961

50%
Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW

Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW

1.440.000đ

2.880.000đ

Lượt xem: 1771

50%
Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW

Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW

1.650.000đ

3.300.000đ

Lượt xem: 2332

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LU

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LU

1.754.500đ

3.509.000đ

Lượt xem: 2780

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LU

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LU

1.754.500đ

3.509.000đ

Lượt xem: 2997

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF

1.650.000đ

3.300.000đ

Lượt xem: 3058

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF

1.650.000đ

3.300.000đ

Lượt xem: 2383

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

1.892.000đ

3.784.000đ

Lượt xem: 2947

50%
Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1347G0-L

Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1347G0-L

2.255.000đ

4.510.000đ

Lượt xem: 2526

50%
Camera IP có màu có mic 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF

Camera IP có màu có mic 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF

2.310.000đ

4.620.000đ

Lượt xem: 2679

50%
Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-L

Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-L

2.255.000đ

4.510.000đ

Lượt xem: 2465

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

1.501.500đ

3.003.000đ

Lượt xem: 2526

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

1.127.500đ

2.255.000đ

Lượt xem: 2343

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

1.501.500đ

3.003.000đ

Lượt xem: 2202

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF

1.127.500đ

2.255.000đ

Lượt xem: 2315

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

1.501.500đ

3.003.000đ

Lượt xem: 2510

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

1.127.500đ

2.255.000đ

Lượt xem: 2407

50%
Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

1.930.500đ

3.861.000đ

Lượt xem: 4269

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

3.474.000đ

6.948.000đ

Lượt xem: 4270

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

Camera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

3.753.000đ

7.506.000đ

Lượt xem: 4093

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

Camera IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

3.474.000đ

6.948.000đ

Lượt xem: 4407

50%
Camera IP Dome Accusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

Camera IP Dome Accusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

1.786.500đ

3.573.000đ

Lượt xem: 4227

50%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

1.930.500đ

3.861.000đ

Lượt xem: 3621

50%
Camera IP Dome 4.0 HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

Camera IP Dome 4.0 HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

1.827.000đ

3.654.000đ

Lượt xem: 4373

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

1.894.500đ

3.789.000đ

Lượt xem: 4289

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

2.929.500đ

5.859.000đ

Lượt xem: 4206

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

2.403.000đ

4.806.000đ

Lượt xem: 4005

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

2.245.500đ

4.491.000đ

Lượt xem: 4017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT