Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP Hikvision

49%
Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB

10.620.000 đ

21.124.000 đ

Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB

Mã sp: DS-2DE7A232IW-AEB

50%
Camera IP Speed Dome 4MP HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB

9.580.000 đ

19.160.000 đ

Camera IP Speed Dome 4MP HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB

Mã sp: DS-2DE7A425IW-AEB

50%
Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB

9.070.000 đ

18.140.000 đ

Camera IP Speed Dome 2MP HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB

Mã sp: DS-2DE7A225IW-AEB

50%
Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW

1.440.000 đ

2.880.000 đ

Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW

Mã sp: DS-2CV2121G2-IDW

50%
Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW

1.440.000 đ

2.880.000 đ

Camera Wifi 2MP HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW

Mã sp: DS-2CV2021G2-IDW

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LU

1.754.500 đ

3.509.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LU

Mã sp: DS-2CD1327G0-LU

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LU

1.754.500 đ

3.509.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LU

Mã sp: DS-2CD1027G0-LU

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF

1.650.000 đ

3.300.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1327G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1327G0-LUF

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF

1.650.000 đ

3.300.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1027G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1027G0-LUF

50%
Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

1.892.000 đ

3.784.000 đ

Camera IP có màu có mic 2MP HIKVISION DS-2CD1T27G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1T27G0-LUF

50%
Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1347G0-L

2.255.000 đ

4.510.000 đ

Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1347G0-L

Mã sp: DS-2CD1347G0-L

50%
Camera IP có màu có mic 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF

2.310.000 đ

4.620.000 đ

Camera IP có màu có mic 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-LUF

Mã sp: DS-2CD1047G0-LUF

50%
Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-L

2.255.000 đ

4.510.000 đ

Camera IP có màu ban đêm 4MP HIKVISION DS-2CD1047G0-L

Mã sp: DS-2CD1047G0-L

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

1.501.500 đ

3.003.000 đ

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1343G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1343G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

1.127.500 đ

2.255.000 đ

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1323G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1323G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

1.501.500 đ

3.003.000 đ

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1143G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1143G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF

1.127.500 đ

2.255.000 đ

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1123G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1123G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

1.501.500 đ

3.003.000 đ

Camera IP tích hợp mic 4MP HIKVISION DS-2CD1043G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1043G0-IUF

50%
Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

1.127.500 đ

2.255.000 đ

Camera IP tích hợp mic 2MP HIKVISION DS-2CD1023G0-IUF

Mã sp: DS-2CD1023G0-IUF

50%
Camera IP năng lượng mặt trời 4G Hikvision DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

14.778.000 đ

29.556.000 đ

Camera IP năng lượng mặt trời 4G Hikvision DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

Mã sp: DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40

50%
Camera IP năng lượng mặt trời HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

5.665.500 đ

11.331.000 đ

Camera IP năng lượng mặt trời HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

Mã sp: DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05

50%
Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

1.930.500 đ

3.861.000 đ

Camera IP quay quét thân trụ HIKVISION DS-2CD1P23G0-I

Mã sp: DS-2CD1P23G0-I

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

3.474.000 đ

6.948.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2723G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2723G2-IZS

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

3.753.000 đ

7.506.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2643G2-IZS

50%
Camera IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

3.474.000 đ

6.948.000 đ

Camera IP HIKVISION DS-2CD2623G2-IZS

Mã sp: DS-2CD2623G2-IZS

50%
Camera IP Dome Accusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

1.786.500 đ

3.573.000 đ

Camera IP Dome Accusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2343G2-IU

Mã sp: DS-2CD2343G2-IU

50%
Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

1.930.500 đ

3.861.000 đ

Camera IP Dome HIKVISION DS-2CD2143G2-IU

Mã sp: DS-2CD2143G2-IU

50%
Camera IP Dome 4.0 HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

1.827.000 đ

3.654.000 đ

Camera IP Dome 4.0 HIKVISION DS-2CD2123G2-IU

Mã sp: DS-2CD2123G2-IU

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

1.894.500 đ

3.789.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2043G2-IU

Mã sp: DS-2CD2043G2-IU

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

2.929.500 đ

5.859.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T83G2-4I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

2.403.000 đ

4.806.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T63G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T63G2-4I

50%
Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

2.245.500 đ

4.491.000 đ

Camera IP Acusense 4.0 HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I

Mã sp: DS-2CD2T43G2-4I

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT