CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

TỔNG ĐÀI - TAI NGHE

20%
Điện thoại có dây Panasonic KX-TS580

Điện thoại có dây Panasonic KX-TS580

830.000đ

1.037.500đ

Lượt xem: 161

20%
Cáp USB kết nối tai nghe với máy tính

Cáp USB kết nối tai nghe với máy tính

441.600đ

552.000đ

Lượt xem: 321

20%
Tai nghe Bluetooth Call center VBET VT9500BT

Tai nghe Bluetooth Call center VBET VT9500BT

1.416.000đ

1.770.000đ

Lượt xem: 364

Tai nghe Call center Plantronics HSM251USB

Tai nghe Call center Plantronics HSM251USB

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 279

20%
Tai nghe Call center VBET VT8000UNC-D

Tai nghe Call center VBET VT8000UNC-D

1.248.000đ

1.560.000đ

Lượt xem: 365

20%
Tai nghe Call center VBET VT8000UNC

Tai nghe Call center VBET VT8000UNC

993.600đ

1.242.000đ

Lượt xem: 287

20%
Tai nghe Call center VBET VT6000UNC-D

Tai nghe Call center VBET VT6000UNC-D

1.200.000đ

1.500.000đ

Lượt xem: 332

30%
Tai nghe Call center VBET VT6000UNC

Tai nghe Call center VBET VT6000UNC

952.000đ

1.360.000đ

Lượt xem: 348

20%
Tai nghe Call center VBET VT2000UNC

Tai nghe Call center VBET VT2000UNC

787.200đ

984.000đ

Lượt xem: 344

20%
Tai nghe Call center VBET VT1000UNC

Tai nghe Call center VBET VT1000UNC

660.000đ

825.000đ

Lượt xem: 361

20%
Tai nghe USB call center Grandstream GUV3005

Tai nghe USB call center Grandstream GUV3005

2.220.000đ

2.775.000đ

Lượt xem: 269

20%
Tai nghe USB call center Grandstream GUV3000

Tai nghe USB call center Grandstream GUV3000

1.068.000đ

1.335.000đ

Lượt xem: 274

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504

Gateway giao tiếp SIP-4E1 Grandstream GXW4504

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 407

20%
Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502

Gateway giao tiếp SIP-2E1 Grandstream GXW4502

40.020.000đ

50.025.000đ

Lượt xem: 499

20%
Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

Gateway giao tiếp SIP-1E1 Grandstream GXW4501

21.275.000đ

26.593.750đ

Lượt xem: 536

20%
Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

Gateway 4 cổng FXO Yeastar TA410

5.290.000đ

6.612.500đ

Lượt xem: 502

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 8 cổng Grandstream HT818

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 8 cổng Grandstream HT818

4.752.000đ

5.940.000đ

Lượt xem: 484

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 4 cổng Grandstream HT814

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 4 cổng Grandstream HT814

2.544.000đ

3.180.000đ

Lượt xem: 583

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP 2 cổng Grandstream HT812

Bộ chuyển đổi ATA VoIP 2 cổng Grandstream HT812

1.688.000đ

2.110.000đ

Lượt xem: 406

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT813

Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT813

1.812.000đ

2.265.000đ

Lượt xem: 543

20%
Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT503

Bộ chuyển đổi ATA VoIP Grandstream HT503

1.500.000đ

1.875.000đ

Lượt xem: 470

20%
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXE2000

66.700.000đ

83.375.000đ

Lượt xem: 427

20%
Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047

56.350.000đ

70.437.500đ

Lượt xem: 423

20%
Tổng đài IP backup tự động GRANDSTREAM HA100

Tổng đài IP backup tự động GRANDSTREAM HA100

17.900.000đ

22.375.000đ

Lượt xem: 500

0%
Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

38.500.000đ

38.500.000đ

Lượt xem: 331

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT