Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

TỔNG ĐÀI - TAI NGHE

0%
Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30

1.130.000 đ

1.130.000 đ

Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30

Mã sp: KX-TGDA30

0%
Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11MX

495.000 đ

495.000 đ

Điện thoại bàn Panasonic KX-TSC11MX

Mã sp: KX-TSC11MX

0%
Tai nghe có mic Logitech H151 chính hãng

350.000 đ

350.000 đ

Tai nghe có mic Logitech H151 chính hãng

Mã sp: H151

-900%
Tai nghe có mic Logitech H111 chính hãng

210.000 đ

21.000 đ

Tai nghe có mic Logitech H111 chính hãng

Mã sp: H111

0%
Card 16 máy nhánh tổng đài Panasonic KX-NS5174

2.860.000 đ

2.860.000 đ

Card 16 máy nhánh tổng đài Panasonic KX-NS5174

Mã sp: KX-NS5174

0%
Tai nghe kèm mic Logitech H340 chính hãng

590.000 đ

590.000 đ

Tai nghe kèm mic Logitech H340 chính hãng

Mã sp: H340

0%
Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi Saicom

680.000 đ

680.000 đ

Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi Saicom

Mã sp: Dây điện thoại 2 đôi 4 lõi Saicom

0%
Hộp đấu nối dây điện thoại 30 Pair MDF

390.000 đ

390.000 đ

Hộp đấu nối dây điện thoại 30 Pair MDF

Mã sp: 30 Pair MDF

0%
Phiến đấu dây điện thoại KH23 KRONE

35.000 đ

35.000 đ

Phiến đấu dây điện thoại KH23 KRONE

Mã sp: KH23

0%
Điện thoại có dây Panasonic KX-T7703

445.000 đ

445.000 đ

Điện thoại có dây Panasonic KX-T7703

Mã sp: KX-T7703

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410

935.000 đ

935.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410

Mã sp: KX-TGC410

0%
Bàn KEY lập trình Panasonic KX-T7730

1.180.000 đ

1.180.000 đ

Bàn KEY lập trình Panasonic KX-T7730

Mã sp: KX-T7730

20%
Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS840

563.000 đ

703.750 đ

Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS840

Mã sp: KX-TS840

20%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF320

2.230.000 đ

2.787.500 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF320

Mã sp: KX-TGF320

20%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGD310CX

1.020.000 đ

1.275.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGD310CX

Mã sp: KX-TGD310CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX

1.510.000 đ

1.510.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX

Mã sp: KX-TGD312CX

Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20

Liên Hệ

Liên Hệ

Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20

Mã sp: KX-TGA20

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF310CX

2.015.000 đ

2.015.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF310CX

Mã sp: KX-TGF310CX

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC310

1.009.800 đ

1.009.800 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC310

Mã sp: KX-TGC310CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX

1.427.800 đ

1.427.800 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX

Mã sp: KX-TGC412CX

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC313

1.950.000 đ

1.950.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC313

Mã sp: KX-TGC313

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC312

1.738.000 đ

1.738.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC312

Mã sp: KX-TGC312

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX

1.067.000 đ

1.067.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX

Mã sp: KX-TGB112CX

10%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX

840.000 đ

933.500 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX

Mã sp: KX-TGC210CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX

1.485.000 đ

1.485.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX

Mã sp: KX-TGC212CX

20%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CX

660.000 đ

825.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CX

Mã sp: KX-TGB110CX

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

1.190.000 đ

1.190.000 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Mã sp: KX-T7730 /KX-AT7730

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

1.790.000 đ

1.790.000 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X

0%
Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

1.575.000 đ

1.575.000 đ

Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

Mã sp: KX-NS5173

0%
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

8.260.000 đ

8.260.000 đ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Mã sp: KX-NS320

0%
Tổng đài Panasonic KX-NS300

8.870.000 đ

8.870.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Mã sp: KX-NS300

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT