Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

TỔNG ĐÀI - TAI NGHE

0%
Điện thoại có dây Panasonic KX-T7703

445.000 đ

445.000 đ

Điện thoại có dây Panasonic KX-T7703

Mã sp: KX-T7703

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410

935.000 đ

935.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410

Mã sp: KX-TGC410

30%
Bàn KEY lập trình Panasonic KX-T7730

1.045.000 đ

1.492.860 đ

Bàn KEY lập trình Panasonic KX-T7730

Mã sp: KX-T7730

20%
Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS840

563.000 đ

703.750 đ

Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS840

Mã sp: KX-TS840

20%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF320

2.230.000 đ

2.787.500 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF320

Mã sp: KX-TGF320

20%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGD310CX

1.020.000 đ

1.275.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGD310CX

Mã sp: KX-TGD310CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX

1.510.000 đ

1.510.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX

Mã sp: KX-TGD312CX

Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20

Liên Hệ

Liên Hệ

Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20

Mã sp: KX-TGA20

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF310CX

2.015.000 đ

2.015.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF310CX

Mã sp: KX-TGF310CX

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC310

895.000 đ

895.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC310

Mã sp: KX-TGC310CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX

1.427.800 đ

1.427.800 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX

Mã sp: KX-TGC412CX

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC313

1.660.000 đ

1.660.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC313

Mã sp: KX-TGC313

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC312

1.425.000 đ

1.425.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC312

Mã sp: KX-TGC312

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX

1.067.000 đ

1.067.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX

Mã sp: KX-TGB112CX

10%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX

840.000 đ

933.500 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX

Mã sp: KX-TGC210CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX

1.285.000 đ

1.285.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX

Mã sp: KX-TGC212CX

20%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CX

660.000 đ

825.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CX

Mã sp: KX-TGB110CX

0%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

1.010.000 đ

1.010.000 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730 /KX-AT7730

Mã sp: KX-T7730 /KX-AT7730

9%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

1.840.000 đ

2.044.400 đ

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Mã sp: KX-DT543X

0%
Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

1.575.000 đ

1.575.000 đ

Card 8 máy nhánh Analog KX-NS5173 dùng cho PANASONIC KX-NS300

Mã sp: KX-NS5173

5%
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

7.250.000 đ

7.631.600 đ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Mã sp: KX-NS320

0%
Tổng đài Panasonic KX-NS300

7.750.000 đ

7.750.000 đ

Tổng đài Panasonic KX-NS300

Mã sp: KX-NS300

Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

Liên Hệ

Liên Hệ

Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

Mã sp: Các Card dùng cho Tổng đài PANASONIC KX-TES824

0%
Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

1.100.000 đ

1.100.000 đ

Card hiển thị số Panasonic KX-TE82493

Mã sp: KX-TE82493

0%
Card trả lời tự động cho tổng đài KX-TES824 KX-TE82491

2.090.000 đ

2.090.000 đ

Card trả lời tự động cho tổng đài KX-TES824 KX-TE82491

Mã sp: KX-TE82491

10%
Tổng đài Panasonic KX-TES824

3.760.000 đ

4.177.800 đ

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Mã sp: KX-TES824

20%
Điện thoại bàn KTEL 902

325.000 đ

406.250 đ

Điện thoại bàn KTEL 902

Mã sp: KTEL 902

20%
Điện thoại bàn KTEL 504

305.000 đ

381.250 đ

Điện thoại bàn KTEL 504

Mã sp: Ktel 504

29%
Điện thoại PANASONIC KX-TS820MX

391.000 đ

558.570 đ

Điện thoại PANASONIC KX-TS820MX

Mã sp: KX-TS820MX

20%
Điện thoại Panasonic KX-TS880

830.000 đ

1.037.500 đ

Điện thoại Panasonic KX-TS880

Mã sp: KX-TS880

20%
Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS500MX

209.000 đ

261.250 đ

Điện thoại bàn PANASONIC KX-TS500MX

Mã sp: KX-TS500MX

BÃO GIÁ TỐT