Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

THẺ NHỚ

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 1TB

13.625.000 đ

13.625.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 1TB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 1TB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A2 1TB 633x

6.062.500 đ

6.062.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A2 1TB 633x

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A2 1TB 633x

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 400GB

2.687.500 đ

2.687.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 400GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 400GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus 512GB

2.612.500 đ

2.612.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus 512GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus 512GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 256GB

1.812.500 đ

1.812.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 256GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 256GB

0%
Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 400GB

1.687.500 đ

1.687.500 đ

Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 400GB

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 400GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A2 512GB 633x

1.624.000 đ

1.624.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A2 512GB 633x

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A2 512GB 633x

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 256GB

1.562.500 đ

1.562.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 256GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 256GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus 256GB

999.000 đ

999.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus 256GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus 256GB

0%
Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 200GB

937.500 đ

937.500 đ

Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 200GB

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 200GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 128GB

862.500 đ

862.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 128GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 128GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A1 256GB 633x

787.500 đ

787.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A1 256GB 633x

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Lexar U3 V30 A1 256GB 633x

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 128GB

737.500 đ

737.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 128GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 128GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 64GB

487.500 đ

487.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 64GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme Pro V30 A2 64GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus U3 128GB

487.500 đ

487.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus U3 128GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus U3 128GB

0%
Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 128GB

462.500 đ

462.500 đ

Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 128GB

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 128GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 64GB

400.000 đ

400.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 64GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Extreme V30 A2 64GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Kingston Canvas Select 128GB 80MB/s Class10 U1 SDCS/128GB

369.000 đ

369.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Kingston Canvas Select 128GB 80MB/s Class10 U1 SDCS/128GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Kingston Canvas Select 128GB 80MB/s Class10 U1 SDCS/128GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 32GB

337.500 đ

337.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 32GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Extreme Pro V30 A1 667x 32GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus U3 64GB

325.000 đ

325.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus U3 64GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Samsung EVO Plus U3 64GB

0%
Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 64GB

300.000 đ

300.000 đ

Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 64GB

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra A1 64GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Extreme V30 A1 667x 32GB

281.000 đ

281.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Extreme V30 A1 667x 32GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Extreme V30 A1 667x 32GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra 64GB

231.000 đ

231.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra 64GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC SanDisk Ultra 64GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDXC Kingston Canvas Select 64GB 80MB/s Class10 U1 SDCS/64GB

212.500 đ

212.500 đ

Thẻ Nhớ MicroSDXC Kingston Canvas Select 64GB 80MB/s Class10 U1 SDCS/64GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDXC Kingston Canvas Select 64GB 80MB/s Class10 U1 SDCS/64GB

0%
Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra A1 32GB

194.000 đ

194.000 đ

Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra A1 32GB

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra A1 32GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 32GB

143.700 đ

143.700 đ

Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 32GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 32GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 16GB

100.000 đ

100.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 16GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 16GB

0%
Thẻ Nhớ MicroSDHC Kingston Canvas Select 32GB Class 10 U1

143.700 đ

143.700 đ

Thẻ Nhớ MicroSDHC Kingston Canvas Select 32GB Class 10 U1

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDHC Kingston Canvas Select 32GB Class 10 U1

0%
Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra A1 16GB

137.500 đ

137.500 đ

Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra A1 16GB

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra A1 16GB

37%
Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Canvas Select 16GB Class

100.000 đ

160.000 đ

Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Canvas Select 16GB Class

Mã sp: Thẻ nhớ MicroSDHC Kingston Canvas Select 16GB Class

57%
Thẻ Nhớ MicroSDHC Samsung EVO Plus U1 32GB

150.000 đ

350.000 đ

Thẻ Nhớ MicroSDHC Samsung EVO Plus U1 32GB

Mã sp: Thẻ Nhớ MicroSDHC Samsung EVO Plus U1 32GB

BÃO GIÁ TỐT