Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP HDPARAGON

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

1.272.000 đ

2.544.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

Mã sp: HDS-1323IRU

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

978.000 đ

1.956.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

Mã sp: HDS-2123IRP/D

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

1.272.000 đ

2.544.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

Mã sp: HDS-1023IRU

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

978.000 đ

1.956.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

Mã sp: HDS-2023IRP/D

50%
Camera IP  Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

1.480.000 đ

2.960.000 đ

Camera IP Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

Mã sp: HDS-1021IRAW

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

1.195.000 đ

2.390.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

Mã sp: HDS-2121IRP/E

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

740.000 đ

1.480.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

Mã sp: HDS-2110IRP/D

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

740.000 đ

1.480.000 đ

Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

Mã sp: HDS-2010IRP/D

50%
Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

26.950.000 đ

53.900.000 đ

Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

Mã sp: HDS-1600KI

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

20.450.000 đ

40.900.000 đ

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

Mã sp: HDS-1100KI

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI

7.980.000 đ

15.960.000 đ

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI

Mã sp: HDS-1200KI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT