CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera IP HDPARAGON

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

Camera IP HDPARAGON HDS-1323IRU

1.272.000đ

2.544.000đ

Lượt xem: 758

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2123IRP/D

978.000đ

1.956.000đ

Lượt xem: 845

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

Camera IP HDPARAGON HDS-1023IRU

1.272.000đ

2.544.000đ

Lượt xem: 743

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2023IRP/D

978.000đ

1.956.000đ

Lượt xem: 717

50%
Camera IP  Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

Camera IP Wifi HDPARAGON HDS-1021IRAW

1.480.000đ

2.960.000đ

Lượt xem: 735

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

Camera IP HDPARAGON HDS-2121IRP/E

1.195.000đ

2.390.000đ

Lượt xem: 699

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2110IRP/D

740.000đ

1.480.000đ

Lượt xem: 740

50%
Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

Camera IP HDPARAGON HDS-2010IRP/D

740.000đ

1.480.000đ

Lượt xem: 698

50%
Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

Bàn điều khiển camera IP Speeddome HDPARAGON HDS-1600KI

26.950.000đ

53.900.000đ

Lượt xem: 609

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1100KI

20.450.000đ

40.900.000đ

Lượt xem: 608

50%
Bàn điều khiển camera IP Speed Dome HDPARAGON HDS-1200KI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT