CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện UPS CYBERPOWER

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera CyberPower CSN27U12V2-TL1

Bộ lưu điện UPS cho camera CyberPower CSN27U12V2-TL1

1.265.000đ

1.265.000đ

Lượt xem: 1014

0%
Cảm biến môi trường CyberPower EnviroSensor

Cảm biến môi trường CyberPower EnviroSensor

2.860.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 1046

0%
Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD305

Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD305

3.140.500đ

3.140.500đ

Lượt xem: 1368

0%
Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD303

Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD303

3.140.500đ

3.140.500đ

Lượt xem: 1687

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3UOA

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3UOA

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1372

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3U

24.200.000đ

24.200.000đ

Lượt xem: 1365

Maintenance Bypass PDU Series CyberPower MBP60AHVIEC82U

Maintenance Bypass PDU Series CyberPower MBP60AHVIEC82U

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1402

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPL48V75ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPL48V75ART2U

18.175.300đ

18.175.300đ

Lượt xem: 1287

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE36V45ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE36V45ART2U

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1246

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPE48V75ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPE48V75ART2U

13.422.000đ

13.422.000đ

Lượt xem: 1288

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47AOA

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47AOA

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1121

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47A

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1166

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45ART2U

17.826.600đ

17.826.600đ

Lượt xem: 964

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45A

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45A

14.962.000đ

14.962.000đ

Lượt xem: 1283

0%
Bộ nguồn Ắc quy CyberPower BPSE36V45A

Bộ nguồn Ắc quy CyberPower BPSE36V45A

9.618.400đ

9.618.400đ

Lượt xem: 1244

0%
Bộ lưu điện UPS CYBERPOWER OLS10000E 10kVA 9kW dòng Online

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT