CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện UPS CYBERPOWER

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera CyberPower CSN27U12V2-TL1

Bộ lưu điện UPS cho camera CyberPower CSN27U12V2-TL1

1.265.000đ

1.265.000đ

Lượt xem: 1669

0%
Cảm biến môi trường CyberPower EnviroSensor

Cảm biến môi trường CyberPower EnviroSensor

2.860.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 1791

0%
Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD305

Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD305

3.140.500đ

3.140.500đ

Lượt xem: 2236

0%
Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD303

Card SNMP quản trị qua mạng CyberPower RMCARD303

3.140.500đ

3.140.500đ

Lượt xem: 2519

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3UOA

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3UOA

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2413

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V75ART3U

24.200.000đ

24.200.000đ

Lượt xem: 2185

Maintenance Bypass PDU Series CyberPower MBP60AHVIEC82U

Maintenance Bypass PDU Series CyberPower MBP60AHVIEC82U

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2256

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPL48V75ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPL48V75ART2U

18.175.300đ

18.175.300đ

Lượt xem: 2011

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE36V45ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE36V45ART2U

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2002

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPE48V75ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPE48V75ART2U

13.422.000đ

13.422.000đ

Lượt xem: 2021

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47AOA

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47AOA

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1871

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47A

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE240V47A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1953

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45ART2U

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45ART2U

17.826.600đ

17.826.600đ

Lượt xem: 1585

0%
Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45A

Bộ nguồn ắc quy CyberPower BPSE72V45A

14.962.000đ

14.962.000đ

Lượt xem: 2046

0%
Bộ nguồn Ắc quy CyberPower BPSE36V45A

Bộ nguồn Ắc quy CyberPower BPSE36V45A

9.618.400đ

9.618.400đ

Lượt xem: 1997

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT