Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ NAS Synology

20%
Thiết bị lưu trữ mạng Nas Synology DS920+

15.248.000 đ

19.060.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng Nas Synology DS920+

Mã sp: DS920+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

11.808.500 đ

14.760.800 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

Mã sp: DS720+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

13.062.500 đ

16.328.500 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

Mã sp: DS420+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8.517.000 đ

10.646.500 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

Mã sp: DS220+

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218+

8.749.800 đ

9.722.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218+

Mã sp: DS218+

0%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+

18.350.000 đ

18.350.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+

Mã sp: DS1019+

0%
Bản quyền Camera Synology License X 8

8.690.000 đ

8.690.000 đ

Bản quyền Camera Synology License X 8

Mã sp: Bản quyền Camera Synology License X 8

0%
Bản quyền Camera Synology License X 4

4.906.000 đ

4.906.000 đ

Bản quyền Camera Synology License X 4

Mã sp: Bản quyền Camera Synology License X 4

0%
Virtual DSM License

3.685.000 đ

3.685.000 đ

Virtual DSM License

Mã sp: Virtual DSM License

0%
Bản quyền Camera Synology License X 1

1.331.000 đ

1.331.000 đ

Bản quyền Camera Synology License X 1

Mã sp: Bản quyền Camera Synology License X 1

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+

14.728.500 đ

16.365.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+

Mã sp: DS918+

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+

11.700.000 đ

13.000.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+

Mã sp: DS718+

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play

13.200.000 đ

16.500.000 đ

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play

Mã sp: DS418play

0%
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS418

10.850.000 đ

10.850.000 đ

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS418

Mã sp: DS418

20%
Thiết Bị Lưu Trữ Nas Synology DS220J

4.949.600 đ

6.187.000 đ

Thiết Bị Lưu Trữ Nas Synology DS220J

Mã sp: DS220J

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT