CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ NAS Synology

20%
Thiết bị lưu trữ mạng Nas Synology DS920+

Thiết bị lưu trữ mạng Nas Synology DS920+

15.248.000đ

19.060.000đ

Lượt xem: 1303

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS720+

11.808.500đ

14.760.800đ

Lượt xem: 1194

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS420+

13.062.500đ

16.328.500đ

Lượt xem: 1919

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8.517.000đ

10.646.500đ

Lượt xem: 1577

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS218+

8.749.800đ

9.722.000đ

Lượt xem: 2122

0%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1019+

18.350.000đ

18.350.000đ

Lượt xem: 2404

0%
Bản quyền Camera Synology License X 8

Bản quyền Camera Synology License X 8

8.890.000đ

8.890.000đ

Lượt xem: 2204

0%
Bản quyền Camera Synology License X 4

Bản quyền Camera Synology License X 4

4.906.000đ

4.906.000đ

Lượt xem: 1958

0%
Virtual DSM License

Virtual DSM License

3.685.000đ

3.685.000đ

Lượt xem: 2001

0%
Bản quyền Camera Synology License X 1

Bản quyền Camera Synology License X 1

1.331.000đ

1.331.000đ

Lượt xem: 2377

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS918+

14.728.500đ

16.365.000đ

Lượt xem: 2185

10%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS718+

11.700.000đ

13.000.000đ

Lượt xem: 2316

20%
Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS418play

13.200.000đ

16.500.000đ

Lượt xem: 1946

0%
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS418

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS418

10.850.000đ

10.850.000đ

Lượt xem: 2573

20%
Thiết Bị Lưu Trữ Nas Synology DS220J

Thiết Bị Lưu Trữ Nas Synology DS220J

4.949.600đ

6.187.000đ

Lượt xem: 3322

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT