Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

MÁY ĐO KIỂM CÁC LOẠI

40%
Máy đo khoảng cách 70 mét LaserRange-Master T7 080.855A

2.880.000 đ

4.800.000 đ

Máy đo khoảng cách 70 mét LaserRange-Master T7 080.855A

Mã sp: 080.855A

40%
Máy đo nhiệt độ LaserLiner 082.038A

990.000 đ

1.650.000 đ

Máy đo nhiệt độ LaserLiner 082.038A

Mã sp: 082.038A

0%
Máy đo độ ẩm vật liệu KIMO HM50

6.228.000 đ

6.228.000 đ

Máy đo độ ẩm vật liệu KIMO HM50

Mã sp: HM50

40%
Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.965A

1.776.000 đ

2.960.000 đ

Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.965A

Mã sp: 080.965A

40%
Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.955A

1.068.000 đ

1.780.000 đ

Máy dò dây điện, cột sắt LaserLiner 080.955A

Mã sp: 080.955A

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.010A

348.000 đ

580.000 đ

Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.010A

Mã sp: 083.010A

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.008A

300.000 đ

500.000 đ

Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.008A

Mã sp: 083.008A

40%
Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A

228.000 đ

380.000 đ

Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A

Mã sp: Bút thử điện không tiếp xúc LaserLiner 083.007A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.946A

3.696.000 đ

6.160.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.946A

Mã sp: 080.946A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.948A

2.700.000 đ

4.500.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.948A

Mã sp: 080.948A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.937A

3.180.000 đ

5.300.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.937A

Mã sp: 080.937A

40%
Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.936A

2.040.000 đ

3.400.000 đ

Máy đo khoảng cách LaserLiner 080.936A

Mã sp: 080.936A

40%
Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.332A

2.586.000 đ

4.310.000 đ

Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.332A

Mã sp: 082.332A

40%
Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.015A

1.296.000 đ

2.160.000 đ

Máy đo độ ẩm vật liệu LaserLiner 082.015A

Mã sp: 082.015A

40%
Máy đo độ dày lớp phủ LaserLiner 082.150A

5.556.000 đ

9.260.000 đ

Máy đo độ dày lớp phủ LaserLiner 082.150A

Mã sp: 082.150A

40%
Máy đo tiếng ồn LaserLiner 082.070A

5.136.000 đ

8.560.000 đ

Máy đo tiếng ồn LaserLiner 082.070A

Mã sp: 082.070A

40%
Máy đo sức gió LaserLiner 082.140A

3.720.000 đ

6.200.000 đ

Máy đo sức gió LaserLiner 082.140A

Mã sp: 082.140A

40%
Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

3.420.000 đ

5.700.000 đ

Máy đo cường độ sáng LaserLiner 082.130A

Mã sp: 082.130A

40%
Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

23.760.000 đ

39.600.000 đ

Camera đo nhiệt độ LaserLiner 082.086A

Mã sp: 082.086A

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Laserliner 082.043A

7.428.000 đ

12.380.000 đ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Laserliner 082.043A

Mã sp: 082.043A

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

1.956.000 đ

3.260.000 đ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A

Mã sp: 082.042A

40%
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A

1.152.000 đ

1.920.000 đ

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại LaserLiner 082.040A

Mã sp: 082.040A

40%
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.440A

990.000 đ

1.650.000 đ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.440A

Mã sp: 082.440A

40%
Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

1.224.000 đ

2.040.000 đ

Đầu đo nhiệt độ bề mặt LaserLiner 082.035.4

Mã sp: 082.035.4

40%
Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

1.176.000 đ

1.960.000 đ

Đầu đo nhiệt độ tiếp xúc LaserLiner 082.035.2

Mã sp: 082.035.2

Máy dò cá FURUNO FCV-688

Liên Hệ

Liên Hệ

Máy dò cá FURUNO FCV-688

Mã sp: FCV-688

40%
Máy đo độ sâu cầm tay HONDA HONDEX PS-7FL

5.610.000 đ

9.350.000 đ

Máy đo độ sâu cầm tay HONDA HONDEX PS-7FL

Mã sp: HONDEX PS-7FL

20%
Máy dò cá Garmin FISHFINDER 350C

7.620.000 đ

9.525.000 đ

Máy dò cá Garmin FISHFINDER 350C

Mã sp: FISHFINDER 350C

40%
Đầu đo nhiệt độ không khí LaserLiner 082.035.1

1.224.000 đ

2.040.000 đ

Đầu đo nhiệt độ không khí LaserLiner 082.035.1

Mã sp: 082.035.1

40%
Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A

2.700.000 đ

4.500.000 đ

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh đo LaserLiner 082.035A

Mã sp: 082.035A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT