Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng MIKROTIK

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

12.960.000 đ

21.600.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

Mã sp: CCR1009-7G-1C-1S+PC

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

12.960.000 đ

21.600.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

Mã sp: CCR1009-7G-1C-1S-1S+

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

11.490.000 đ

19.150.000 đ

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

Mã sp: CCR1009-7G-1C-PC

40%
  Router Mikrotik RB1100Dx4

9.572.400 đ

15.954.000 đ

Router Mikrotik RB1100Dx4

Mã sp: RB1100Dx4

40%
Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

7.560.000 đ

12.600.000 đ

Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

Mã sp: RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

40%
Router Mikrotik RB4011iGS+RM

5.640.000 đ

9.400.000 đ

Router Mikrotik RB4011iGS+RM

Mã sp: RB4011iGS+RM

40%
Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

4.800.000 đ

8.000.000 đ

Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

Mã sp: RB3011UiAS-RM

40%
Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.360.000 đ

5.600.000 đ

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

Mã sp: RB2011UiAS-RM

40%
Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

3.360.000 đ

5.600.000 đ

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Mã sp: RB2011UiAS-IN

40%
Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

2.964.000 đ

4.940.000 đ

Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

Mã sp: RB960PGS-PB

40%
Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

2.460.000 đ

4.100.000 đ

Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

Mã sp: RB960PGS

40%
Router Mikrotik RB760iGS

2.160.000 đ

3.600.000 đ

Router Mikrotik RB760iGS

Mã sp: RB760iGS

40%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r3

1.800.000 đ

3.000.000 đ

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r3

Mã sp: RB750r3

40%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2

1.440.000 đ

2.400.000 đ

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2

Mã sp: RB750r2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT