CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng MIKROTIK

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC

12.960.000đ

21.600.000đ

Lượt xem: 671

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S-1S+

12.960.000đ

21.600.000đ

Lượt xem: 593

40%
Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC

11.490.000đ

19.150.000đ

Lượt xem: 782

40%
  Router Mikrotik RB1100Dx4

Router Mikrotik RB1100Dx4

9.572.400đ

15.954.000đ

Lượt xem: 863

40%
Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

Router Mikrotik RB1100AHX4 hoặc RB1100X4

7.560.000đ

12.600.000đ

Lượt xem: 703

40%
Router Mikrotik RB4011iGS+RM

Router Mikrotik RB4011iGS+RM

5.640.000đ

9.400.000đ

Lượt xem: 639

40%
Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

Router Mikrotik RB3011UiAS-RM

4.800.000đ

8.000.000đ

Lượt xem: 625

40%
Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

Router Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.360.000đ

5.600.000đ

Lượt xem: 714

40%
Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

Router MIKROTIK RB2011UiAS-IN

3.360.000đ

5.600.000đ

Lượt xem: 632

40%
Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

Router MikroTikPowerBox Pro RB960PGS-PB

2.964.000đ

4.940.000đ

Lượt xem: 655

40%
Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

Router Mikrotik HEX PoE RB960PGS

2.460.000đ

4.100.000đ

Lượt xem: 697

40%
Router Mikrotik RB760iGS

Router Mikrotik RB760iGS

2.160.000đ

3.600.000đ

Lượt xem: 686

20%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750gr3

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750gr3

1.980.000đ

2.475.000đ

Lượt xem: 779

40%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2

1.440.000đ

2.400.000đ

Lượt xem: 684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT