Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Khóa cửa điện từ PRO-LOCK

0%
Bộ nguồn lưu điện dự phòng DIAMOND DA-ACT12

1.270.000 đ

1.270.000 đ

Bộ nguồn lưu điện dự phòng DIAMOND DA-ACT12

Mã sp: DA-ACT12

50%
Khóa cửa lực hút điện từ giá rẻ

650.000 đ

1.300.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ giá rẻ

Mã sp: 0600M

0%
Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

1.650.000 đ

1.650.000 đ

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mã sp: AO-2060C1F

0%
Giá đỡ cho khóa lực hút điện từ PRO-0600U

220.000 đ

220.000 đ

Giá đỡ cho khóa lực hút điện từ PRO-0600U

Mã sp: PRO-0600U

0%
Giá đỡ cho khóa lực hút điện từ PRO-0600ZL

420.000 đ

420.000 đ

Giá đỡ cho khóa lực hút điện từ PRO-0600ZL

Mã sp: PRO-0600ZL

0%
Giá đỡ cho khóa lực hút điện từ PRO-0600L

230.000 đ

230.000 đ

Giá đỡ cho khóa lực hút điện từ PRO-0600L

Mã sp: PRO-0600L

0%
Khóa ngàm điện từ PRO-STL

570.000 đ

570.000 đ

Khóa ngàm điện từ PRO-STL

Mã sp: PRO-STL

0%
Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK chìa cơ

1.890.000 đ

1.890.000 đ

Khóa chốt điện từ PRO-EBL-MK chìa cơ

Mã sp: PRO-EBL-MK

0%
Khóa chốt điện từ Elock-B4SE mất điện luôn đóng

988.000 đ

988.000 đ

Khóa chốt điện từ Elock-B4SE mất điện luôn đóng

Mã sp: Elock-B4SE

0%
Khóa cửa lực hút điện từ PRO-0120M

530.000 đ

530.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ PRO-0120M

Mã sp: PRO-0120M

0%
Khóa cửa lực hút điện từ PRO-0300M

710.000 đ

710.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ PRO-0300M

Mã sp: PRO-0300M

0%
Khóa cửa lực hút điện từ đôi PRO-0600DB

1.790.000 đ

1.790.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ đôi PRO-0600DB

Mã sp: PRO-0600DB

0%
Khóa hít 1200kg PRO-STL200

1.890.000 đ

1.890.000 đ

Khóa hít 1200kg PRO-STL200

Mã sp: PRO-STL200

0%
Bát kẹp kính cho khóa hít PRO-0600MBR

615.000 đ

615.000 đ

Bát kẹp kính cho khóa hít PRO-0600MBR

Mã sp: PRO-0600MBR

0%
Module Relay 12V 1 kênh kích H/L

150.000 đ

150.000 đ

Module Relay 12V 1 kênh kích H/L

Mã sp: Module Relay 12V 1 kênh kích H/L

0%
Khóa cửa lực hút điện từ PRO-0600DM

1.670.000 đ

1.670.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ PRO-0600DM

Mã sp: PRO-0600DM

0%
Khóa cửa lực hút điện từ PRO-01200M

1.670.000 đ

1.670.000 đ

Khóa cửa lực hút điện từ PRO-01200M

Mã sp: PRO-01200M

0%
Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-GZL (cửa kính)

720.000 đ

720.000 đ

Đế dùng cho khóa cửa điện từ PRO-GZL (cửa kính)

Mã sp: PRO-GZL

0%
Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM

435.000 đ

435.000 đ

Bộ Remote điều khiển đóng mở cửa từ xa PRO-RM

Mã sp: PRO-RM

0%
Bộ bát trên PRO-UBB

420.000 đ

420.000 đ

Bộ bát trên PRO-UBB

Mã sp: PRO-UBB

0%
Khoá điện dùng chìa cơ PRO-PB-04A

410.000 đ

410.000 đ

Khoá điện dùng chìa cơ PRO-PB-04A

Mã sp: PRO-PB-04A

0%
Nút mở cửa không chạm tay PTE-300

360.000 đ

360.000 đ

Nút mở cửa không chạm tay PTE-300

Mã sp: PTE-300

0%
Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A

370.000 đ

370.000 đ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB7A

Mã sp: PRO-PB7A

0%
Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A

370.000 đ

370.000 đ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB6A

Mã sp: PRO-PB6A

0%
Bộ bát dưới PRO-LBB

165.000 đ

165.000 đ

Bộ bát dưới PRO-LBB

Mã sp: PRO-LBB

0%
Giá đỡ cho khóa cửa lực hút điện từ PRO-LOCK-L600

320.000 đ

320.000 đ

Giá đỡ cho khóa cửa lực hút điện từ PRO-LOCK-L600

Mã sp: PRO-LOCK-L600

0%
Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A

245.000 đ

245.000 đ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB3A

Mã sp: PRO-PB3A

0%
Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A

245.000 đ

245.000 đ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB2A

Mã sp: PRO-PB2A

0%
Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A

245.000 đ

245.000 đ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB1A

Mã sp: PRO-PB1A

0%
Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

200.000 đ

200.000 đ

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Mã sp: PRO-BG

0%
Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A

105.000 đ

105.000 đ

Nút nhấn mở cửa PRO-PB5A

Mã sp: PRO-PB5A

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT