CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

CAMERA KBVISION

50%
Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-A8128N2

Đầu ghi hình IP 8 kênh KBVISION KX-A8128N2

1.150.000đ

2.300.000đ

Lượt xem: 889

50%
Camera Wifi PTZ có màu ban đêm KBONE KN-S45F

Camera Wifi PTZ có màu ban đêm KBONE KN-S45F

1.705.000đ

3.410.000đ

Lượt xem: 909

50%
Camera IP Speeddome KBVISION KX-C2006CPN-M

Camera IP Speeddome KBVISION KX-C2006CPN-M

4.120.000đ

8.240.000đ

Lượt xem: 3729

50%
Camera IP Wifi KBVISION KX-C2006CPN-W

Camera IP Wifi KBVISION KX-C2006CPN-W

3.020.000đ

6.040.000đ

Lượt xem: 1076

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PA

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-H21PA

650.000đ

1.300.000đ

Lượt xem: 1072

50%
Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-B21

Camera IP Wifi KBVISION KBONE KN-B21

850.000đ

1.700.000đ

Lượt xem: 904

50%
Camera IP PTZ KBVISION KBONE KN-S25F

Camera IP PTZ KBVISION KBONE KN-S25F

1.562.000đ

3.124.000đ

Lượt xem: 1115

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F512R48ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F512R48ST

270.000.000đ

540.000.000đ

Lượt xem: 2269

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R36ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R36ST

149.000.000đ

298.000.000đ

Lượt xem: 3212

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R24ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R24ST

99.000.000đ

198.000.000đ

Lượt xem: 2178

50%
Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R16ST

Server ghi hình IP KBVISION KX-F320R16ST

79.000.000đ

158.000.000đ

Lượt xem: 2330

50%
Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1008E

Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1008E

8.900.000đ

17.800.000đ

Lượt xem: 2160

50%
Đầu ghi hình IP Wifi KBVISION KX-C8104WN2

Đầu ghi hình IP Wifi KBVISION KX-C8104WN2

3.290.000đ

6.580.000đ

Lượt xem: 3644

50%
Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1004E

Thiết bị ghi hình mở rộng KBVISION KX-HD1004E

6.800.000đ

13.600.000đ

Lượt xem: 1947

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K824256N4

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K824256N4

145.000.000đ

290.000.000đ

Lượt xem: 2305

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K816128N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K816128N2

61.000.000đ

122.000.000đ

Lượt xem: 2195

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K88128N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-E4K88128N2

36.000.000đ

72.000.000đ

Lượt xem: 3302

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8864NR3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8864NR3

18.900.000đ

37.800.000đ

Lượt xem: 2485

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8864N3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8864N3

17.900.000đ

35.800.000đ

Lượt xem: 2229

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832N4

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832N4

19.900.000đ

39.800.000đ

Lượt xem: 2322

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832NR3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8832NR3

15.900.000đ

31.800.000đ

Lượt xem: 2213

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N3

15.900.000đ

31.800.000đ

Lượt xem: 2136

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8832N2

11.990.000đ

23.980.000đ

Lượt xem: 2195

50%
Đầu ghi hình IP 32 KBVISION KX-4K8432N2

Đầu ghi hình IP 32 KBVISION KX-4K8432N2

7.810.000đ

15.620.000đ

Lượt xem: 2248

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8232N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8232N2

4.990.000đ

9.980.000đ

Lượt xem: 2559

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816NR3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816NR3

14.590.000đ

29.180.000đ

Lượt xem: 2550

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8816N3

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8816N3

14.090.000đ

28.180.000đ

Lượt xem: 2563

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-D4K8816N2

11.190.000đ

22.380.000đ

Lượt xem: 3096

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8416N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-C4K8416N2

5.900.000đ

11.800.000đ

Lượt xem: 2357

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8216N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8216N2

4.395.000đ

8.790.000đ

Lượt xem: 3273

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8116N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-4K8116N2

2.790.000đ

5.580.000đ

Lượt xem: 2340

50%
Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A4K8108N2

Đầu ghi hình IP KBVISION KX-A4K8108N2

1.890.000đ

3.780.000đ

Lượt xem: 2302

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT