Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

TỦ MẠNG - TỦ RACK UNIRACK - Phụ kiện

0%
Thanh cấp nguồn PDU 12 chấu đa năng UNR-P12/2U

996.000 đ

996.000 đ

Thanh cấp nguồn PDU 12 chấu đa năng UNR-P12/2U

Mã sp: UNR-P12/2U

0%
Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm chuẩn C13 MCB 32A UNIRACK UNR-P6M32/1U-C13

948.000 đ

948.000 đ

Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm chuẩn C13 MCB 32A UNIRACK UNR-P6M32/1U-C13

Mã sp: UNR-P6M32/1U-C13

0%
Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M32/2U

1.140.000 đ

1.140.000 đ

Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M32/2U

Mã sp: UNR-P12M32/2U

0%
Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P6M32/1U

636.000 đ

636.000 đ

Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P6M32/1U

Mã sp: UNR-P6M32/1U

0%
Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P6M20/1U

600.000 đ

600.000 đ

Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P6M20/1U

Mã sp: UNR-P6M20/1U

0%
Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M20/2U

1.056.000 đ

1.056.000 đ

Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M20/2U

Mã sp: UNR-P12M20/2U

0%
Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm chuẩn C13 MCB20A UNIRACK UNR-P12M20/2U-C13

1.260.000 đ

1.260.000 đ

Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm chuẩn C13 MCB20A UNIRACK UNR-P12M20/2U-C13

Mã sp: UNR-P12M20/2U-C13

0%
Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm chuẩn C13 MCB 20A UNIRACK UNR-P6M20/1U-C13

780.000 đ

780.000 đ

Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm chuẩn C13 MCB 20A UNIRACK UNR-P6M20/1U-C13

Mã sp: UNR-P6M20/1U-C13

0%
Thanh cấp nguồn PDU 6 chấu đa năng UNR-P6/1U

420.000 đ

420.000 đ

Thanh cấp nguồn PDU 6 chấu đa năng UNR-P6/1U

Mã sp: UNR-P6/1U

0%
Thanh quản lý cáp ngang Unirack chính hãng

360.000 đ

360.000 đ

Thanh quản lý cáp ngang Unirack chính hãng

Mã sp: Thanh quản lý cáp ngang Unirack chính hãng

0%
Thanh quản lý cáp dọc Unirack chính hãng

360.000 đ

360.000 đ

Thanh quản lý cáp dọc Unirack chính hãng

Mã sp: Thanh quản lý cáp dọc Unirack chính hãng

0%
Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD600

396.000 đ

396.000 đ

Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD600

Mã sp: UNR-GD600

0%
Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD800

456.000 đ

456.000 đ

Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD800

Mã sp: UNR-GD800

0%
Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD1000

504.000 đ

504.000 đ

Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD1000

Mã sp: UNR-GD1000

0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD400

180.000 đ

180.000 đ

Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD400

Mã sp: UNR-FD400

0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD600

264.000 đ

264.000 đ

Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD600

Mã sp: UNR-FD600

0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD800

300.000 đ

300.000 đ

Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD800

Mã sp: UNR-FD800

0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD1000

360.000 đ

360.000 đ

Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD1000

Mã sp: UNR-FD1000

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK

1.265.000 đ

1.265.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK

Mã sp: UNR-6U-D400 MK

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK TT

1.265.000 đ

1.265.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK TT

Mã sp: UNR-6U-D400 MK TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400

1.155.000 đ

1.155.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400

Mã sp: UNR-6U-D400

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 TT

1.155.000 đ

1.155.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 TT

Mã sp: UNR-6U-D400 TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 TT

1.760.000 đ

1.760.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 TT

Mã sp: UNR-10U-D500 TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK TT

1.870.000 đ

1.870.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK TT

Mã sp: UNR-10U-D500 MK TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK

1.980.000 đ

1.980.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK

Mã sp: UNR-10U-D500 MK

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500

1.870.000 đ

1.870.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500

Mã sp: UNR-10U-D500

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK TT

2.035.000 đ

2.035.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK TT

Mã sp: UNR-10U-D600 MK TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 TT

1.870.000 đ

1.870.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 TT

Mã sp: UNR-10U-D600 TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK

2.035.000 đ

2.035.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK

Mã sp: UNR-10U-D600 MK

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600

1.925.000 đ

1.925.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600

Mã sp: UNR-10U-D600

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 MK TT

2.090.000 đ

2.090.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 MK TT

Mã sp: UNR-12U-D600 MK TT

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 TT

1.980.000 đ

1.980.000 đ

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 TT

Mã sp: UNR-12U-D600 TT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT