CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

TỦ MẠNG - TỦ RACK UNIRACK - Phụ kiện

0%
Thanh cấp nguồn PDU 12 chấu đa năng UNR-P12/2U

Thanh cấp nguồn PDU 12 chấu đa năng UNR-P12/2U

996.000đ

996.000đ

Lượt xem: 2794

0%
Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M32/2U

Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M32/2U

1.230.000đ

1.230.000đ

Lượt xem: 3036

0%
Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P6M32/1U
0%
Thanh nguồn PDU 6 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P6M20/1U
0%
Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M20/2U

Thanh nguồn PDU 12 ổ cắm 3 chấu UNIRACK UNR-P12M20/2U

1.056.000đ

1.056.000đ

Lượt xem: 3029

0%
Thanh cấp nguồn PDU 6 chấu đa năng UNR-P6/1U

Thanh cấp nguồn PDU 6 chấu đa năng UNR-P6/1U

420.000đ

420.000đ

Lượt xem: 2312

0%
Thanh quản lý cáp ngang Unirack chính hãng

Thanh quản lý cáp ngang Unirack chính hãng

360.000đ

360.000đ

Lượt xem: 2698

0%
Thanh quản lý cáp dọc Unirack chính hãng

Thanh quản lý cáp dọc Unirack chính hãng

360.000đ

360.000đ

Lượt xem: 2470

0%
Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD600

Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD600

396.000đ

396.000đ

Lượt xem: 2271

0%
Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD800

Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD800

456.000đ

456.000đ

Lượt xem: 2754

0%
Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD1000

Khay trượt UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-GD1000

504.000đ

504.000đ

Lượt xem: 2794

0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD400
0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD600
0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD800
0%
Khay cố định UNIRACK cho tủ rack 19 inch UNR-FD1000
0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK

1.265.000đ

1.265.000đ

Lượt xem: 2590

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 MK TT

1.265.000đ

1.265.000đ

Lượt xem: 2699

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400

1.155.000đ

1.155.000đ

Lượt xem: 1887

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-6U-D400 TT

1.155.000đ

1.155.000đ

Lượt xem: 2095

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 TT

1.760.000đ

1.760.000đ

Lượt xem: 2480

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK TT

1.870.000đ

1.870.000đ

Lượt xem: 2625

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500 MK

1.980.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 3220

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D500

1.870.000đ

1.870.000đ

Lượt xem: 2625

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK TT

2.165.000đ

2.165.000đ

Lượt xem: 2892

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 TT

2.050.000đ

2.050.000đ

Lượt xem: 2513

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600 MK

2.165.000đ

2.165.000đ

Lượt xem: 2575

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-10U-D600

2.090.000đ

2.090.000đ

Lượt xem: 2152

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 MK TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 MK TT

2.090.000đ

2.090.000đ

Lượt xem: 2140

0%
Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 TT

Tủ mạng - Tủ rack UNIRACK 19 inch UNR-12U-D600 TT

1.980.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 2300

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT