CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ đàm ICOM

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

3.495.000đ

3.495.000đ

Lượt xem: 705

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

3.750.000đ

3.750.000đ

Lượt xem: 644

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

24.100.000đ

24.100.000đ

Lượt xem: 659

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

14.500.000đ

14.500.000đ

Lượt xem: 530

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT