Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình analog HDPARAGON

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216UTVI-K2S

7.584.000 đ

15.168.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216UTVI-K2S

Mã sp: HDS-7216UTVI-K2S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

3.510.000 đ

7.020.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Mã sp: HDS-7208FTVI-HDMI/K

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208UTVI-K1S

3.432.000 đ

6.864.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208UTVI-K1S

Mã sp: HDS-7208UTVI-K1S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204UTVI-K1S

2.100.000 đ

4.200.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204UTVI-K1S

Mã sp: HDS-7204UTVI-K1S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232TVI-HDMI/K

8.838.000 đ

17.676.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232TVI-HDMI/K

Mã sp: HDS-7232TVI-HDMI/K

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

8.418.000 đ

16.836.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

Mã sp: HDS-7224TVI-HDMI/K

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K2S

5.610.000 đ

11.220.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K2S

Mã sp: HDS-7216TVI-K2S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K1S

4.908.000 đ

9.816.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K1S

Mã sp: HDS-7216TVI-K1S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-K1S

2.898.000 đ

5.796.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-K1S

Mã sp: HDS-7208TVI-K1S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-K1S

1.872.000 đ

3.744.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-K1S

Mã sp: HDS-7204TVI-K1S

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232QTVI-HDMI/K

6.408.000 đ

12.816.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232QTVI-HDMI/K

Mã sp: HDS-7232QTVI-HDMI/K

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224QTVI-HDMI/K

5.424.000 đ

10.848.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224QTVI-HDMI/K

Mã sp: HDS-7224QTVI-HDMI/K

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/K

2.292.000 đ

4.584.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/K

Mã sp: HDS-7216QTVI-HDMI/K

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208QTVI-F1/N

1.356.000 đ

2.712.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208QTVI-F1/N

Mã sp: HDS-7208QTVI-F1/N

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204QTVI-F1

1.074.000 đ

2.148.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204QTVI-F1

Mã sp: HDS-7204QTVI-F1

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N

1.026.000 đ

2.052.000 đ

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N

Mã sp: HDS-7104QTVI-HDMI/N

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT