CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình analog HDPARAGON

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216UTVI-K2S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216UTVI-K2S

7.584.000đ

15.168.000đ

Lượt xem: 931

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/K

3.510.000đ

7.020.000đ

Lượt xem: 949

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208UTVI-K1S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208UTVI-K1S

3.432.000đ

6.864.000đ

Lượt xem: 937

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204UTVI-K1S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204UTVI-K1S

2.100.000đ

4.200.000đ

Lượt xem: 833

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232TVI-HDMI/K

8.838.000đ

17.676.000đ

Lượt xem: 864

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224TVI-HDMI/K

8.418.000đ

16.836.000đ

Lượt xem: 956

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K2S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K2S

5.610.000đ

11.220.000đ

Lượt xem: 762

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K1S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216TVI-K1S

4.908.000đ

9.816.000đ

Lượt xem: 787

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-K1S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208TVI-K1S

2.898.000đ

5.796.000đ

Lượt xem: 962

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-K1S

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204TVI-K1S

1.872.000đ

3.744.000đ

Lượt xem: 690

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232QTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7232QTVI-HDMI/K

6.408.000đ

12.816.000đ

Lượt xem: 894

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224QTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7224QTVI-HDMI/K

5.424.000đ

10.848.000đ

Lượt xem: 1161

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/K

2.292.000đ

4.584.000đ

Lượt xem: 885

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208QTVI-F1/N

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7208QTVI-F1/N

1.356.000đ

2.712.000đ

Lượt xem: 907

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204QTVI-F1

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7204QTVI-F1

1.074.000đ

2.148.000đ

Lượt xem: 873

50%
Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N

Đầu ghi hình HDPARAGON HDS-7104QTVI-HDMI/N

1.026.000đ

2.052.000đ

Lượt xem: 946

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT