Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera IP DAHUA

50%
Camera IP DAHUA DAS-BN2231S-S2

1.230.000 đ

2.460.000 đ

Camera IP DAHUA DAS-BN2231S-S2

Mã sp: DAS-BN2231S-S2

46%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD42212T-HN

6.404.000 đ

11.970.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD42212T-HN

Mã sp: DH-SD42212T-HN

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR

Mã sp: DH-SD6CE445XA-HNR

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49425XB-HNR

11.517.000 đ

23.034.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49425XB-HNR

Mã sp: DH-SD49425XB-HNR

50%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE230U-HNI

17.602.000 đ

35.204.000 đ

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE230U-HNI

Mã sp: DH-SD6CE230U-HNI

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD5A225XA-HNR

11.567.000 đ

23.134.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD5A225XA-HNR

Mã sp: DH-SD5A225XA-HNR

46%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225U-HNI

11.530.000 đ

21.550.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225U-HNI

Mã sp: DH-SD6CE225U-HNI

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49225XA-HNR

8.801.000 đ

17.602.000 đ

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49225XA-HNR

Mã sp: DH-SD49225XA-HNR

46%
Camera Speed Dome IPDahua DH-SD29204UE-GN-W

4.585.000 đ

8.570.000 đ

Camera Speed Dome IPDahua DH-SD29204UE-GN-W

Mã sp: DH-SD29204UE-GN-W

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W

Mã sp: DH-PTZ1C203UE-GN-W

50%
Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV

2.950.000 đ

5.900.000 đ

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV

Mã sp: DH-SD3A200-GNP-W-PV

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Mã sp: DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z

Mã sp: DH-IPC-HFW8331EP-Z

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Mã sp: DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z

Mã sp: DH-IPC-HFW8231EP-Z

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS

2.160.000 đ

4.320.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS

Mã sp: DH-IPC-HDW4830EMP-AS

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

2.890.800 đ

5.781.600 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4239TP-ASE

2.890.800 đ

5.781.600 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4239TP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HFW4239TP-ASE

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4431TP-ASE

2.187.000 đ

4.374.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4431TP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HFW4431TP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

Mã sp: DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE

2.025.000 đ

4.050.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE

Mã sp: DH-IPC-HFW4231EP-SE

50%
Camera IP 4G DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

3.870.000 đ

7.740.000 đ

Camera IP 4G DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

Mã sp: DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EBW81230P

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EBW81230P

Mã sp: DH-IPC-EBW81230P

50%
Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EB5531P

3.150.000 đ

6.300.000 đ

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EB5531P

Mã sp: DH-IPC-EB5531P

50%
Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW5531P-AS

4.018.500 đ

8.037.000 đ

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW5531P-AS

Mã sp: DH-IPC-EW5531P-AS

50%
Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW4431P-ASW

2.200.500 đ

4.401.000 đ

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW4431P-ASW

Mã sp: DH-IPC-EW4431P-ASW

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5541TP-ASE

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5541TP-ASE

Mã sp: DH-IPC-HFW5541TP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED

Mã sp: DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED

Mã sp: DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-S

2.495.700 đ

4.991.400 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-S

Mã sp: DH-IPC-HFW5241EP-S

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-S

2.665.000 đ

5.330.000 đ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-S

Mã sp: DH-IPC-HFW5241TP-S

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS

Liên Hệ

Liên Hệ

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS

Mã sp: DH-IPC-HDW5241TMP-AS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT