CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera IP DAHUA

50%
Camera IP DAHUA DAS-BN2231S-S2

Camera IP DAHUA DAS-BN2231S-S2

1.230.000đ

2.460.000đ

Lượt xem: 5399

46%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD42212T-HN

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD42212T-HN

6.404.000đ

11.970.000đ

Lượt xem: 4562

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE445XA-HNR

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4194

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49425XB-HNR

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49425XB-HNR

11.517.000đ

23.034.000đ

Lượt xem: 4433

50%
Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE230U-HNI

Camera Speed Dome DAHUA DH-SD6CE230U-HNI

17.602.000đ

35.204.000đ

Lượt xem: 4295

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD5A225XA-HNR

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD5A225XA-HNR

11.567.000đ

23.134.000đ

Lượt xem: 4073

46%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225U-HNI

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD6CE225U-HNI

11.530.000đ

21.550.000đ

Lượt xem: 4322

50%
Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49225XA-HNR

Camera IP Speed Dome DAHUA DH-SD49225XA-HNR

8.801.000đ

17.602.000đ

Lượt xem: 4404

46%
Camera Speed Dome IPDahua DH-SD29204UE-GN-W

Camera Speed Dome IPDahua DH-SD29204UE-GN-W

4.585.000đ

8.570.000đ

Lượt xem: 3846

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-PTZ1C203UE-GN-W

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3911

50%
Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV

Camera IP Speed Dome wifi DAHUA DH-SD3A200-GNP-W-PV

2.950.000đ

5.900.000đ

Lượt xem: 4759

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z5

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4230

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4545

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z5

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4584

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW8231EP-Z

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4252

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW4830EMP-AS

2.160.000đ

4.320.000đ

Lượt xem: 5345

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW4239RP-ASE

2.890.800đ

5.781.600đ

Lượt xem: 4978

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4239TP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4239TP-ASE

2.890.800đ

5.781.600đ

Lượt xem: 4421

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4431TP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4431TP-ASE

2.187.000đ

4.374.000đ

Lượt xem: 5174

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDBW5231EP-ZE

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3788

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE

2.025.000đ

4.050.000đ

Lượt xem: 4378

50%
Camera IP 4G DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

Camera IP 4G DAHUA DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS-I2

3.870.000đ

7.740.000đ

Lượt xem: 4399

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EBW81230P

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EBW81230P

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4405

50%
Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EB5531P

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EB5531P

3.150.000đ

6.300.000đ

Lượt xem: 4419

50%
Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW5531P-AS

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW5531P-AS

4.018.500đ

8.037.000đ

Lượt xem: 4651

50%
Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW4431P-ASW

Camera IP Fisheye DAHUA DH-IPC-EW4431P-ASW

2.200.500đ

4.401.000đ

Lượt xem: 4702

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5541TP-ASE

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5541TP-ASE

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4694

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4151

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4572

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-S

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-S

2.495.700đ

4.991.400đ

Lượt xem: 4745

50%
Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-S

Camera IP DAHUA DH-IPC-HFW5241TP-S

2.665.000đ

5.330.000đ

Lượt xem: 4514

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS

Camera IP DAHUA DH-IPC-HDW5241TMP-AS

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 4330

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT