CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình Hikvision

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HQHI-K2

7.818.500đ

15.637.000đ

Lượt xem: 2928

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HQHI-K2

7.034.800đ

14.069.600đ

Lượt xem: 1927

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2

4.963.800đ

9.927.600đ

Lượt xem: 2020

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2

2.935.500đ

5.871.000đ

Lượt xem: 1752

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

5.419.800đ

10.839.600đ

Lượt xem: 1539

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HGHI-K2

5.666.800đ

11.333.600đ

Lượt xem: 1827

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HGHI-K2

4.797.500đ

9.595.000đ

Lượt xem: 1963

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2

2.607.800đ

5.215.600đ

Lượt xem: 2984

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1

2.028.300đ

4.056.600đ

Lượt xem: 1872

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1

4.137.000đ

8.274.000đ

Lượt xem: 3010

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1

2.441.500đ

4.883.000đ

Lượt xem: 3012

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

1.572.300đ

3.144.600đ

Lượt xem: 2096

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1

3.434.300đ

6.868.600đ

Lượt xem: 2913

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1

2.151.700đ

4.303.400đ

Lượt xem: 2005

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1

1.363.000đ

2.726.000đ

Lượt xem: 2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT