Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Hikvision

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HQHI-K2

7.818.500 đ

15.637.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Mã sp: DS-7232HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HQHI-K2

7.034.800 đ

14.069.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HQHI-K2

Mã sp: DS-7224HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2

4.963.800 đ

9.927.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K2

Mã sp: DS-7216HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2

2.935.500 đ

5.871.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Mã sp: DS-7208HQHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

5.419.800 đ

10.839.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

Mã sp: DS-7208HQHI-K2/P

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HGHI-K2

5.666.800 đ

11.333.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7232HGHI-K2

Mã sp: DS-7232HGHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HGHI-K2

4.797.500 đ

9.595.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7224HGHI-K2

Mã sp: DS-7224HGHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2

2.607.800 đ

5.215.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Mã sp: DS-7216HGHI-K2

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1

2.028.300 đ

4.056.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HGHI-K1

Mã sp: DS-7216HGHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1

4.137.000 đ

8.274.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Mã sp: DS-7216HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1

2.441.500 đ

4.883.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Mã sp: DS-7208HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

1.572.300 đ

3.144.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

Mã sp: DS-7204HQHI-K1(S)

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1

3.434.300 đ

6.868.600 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Mã sp: DS-7116HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1

2.151.700 đ

4.303.400 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Mã sp: DS-7108HQHI-K1

50%
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1

1.363.000 đ

2.726.000 đ

Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Mã sp: DS-7104HQHI-K1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT