Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

MÁY BỘ ĐÀM

0%
Máy bộ đàm Motorola GP 588

590.000 đ

590.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 588

Mã sp: GP 588

20%
Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

1.785.000 đ

2.232.000 đ

Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

Mã sp: GP 9699 Plus

20%
Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

4.534.400 đ

5.668.000 đ

Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

Mã sp: WT-5100 F01

20%
Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

4.706.400 đ

5.883.000 đ

Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

Mã sp: WT-2100

20%
Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

6.050.400 đ

7.563.000 đ

Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

Mã sp: WM-2100

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

3.495.000 đ

3.495.000 đ

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

Mã sp: IC-2300H

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

3.750.000 đ

3.750.000 đ

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

Mã sp: IC-F6013H

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

24.100.000 đ

24.100.000 đ

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

Mã sp: IC-FR6000

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

14.500.000 đ

14.500.000 đ

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

Mã sp: IC-FR5000

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-666S / BF-777S / BF-888S

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-666S / BF-777S / BF-888S

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-666S / BF-777S / BF-888S

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC

0%
Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

260.000 đ

260.000 đ

Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

Mã sp: Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

260.000 đ

260.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

260.000 đ

260.000 đ

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

Mã sp: Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

210.000 đ

210.000 đ

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

Mã sp: Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

0%
Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

250.000 đ

250.000 đ

Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

Mã sp: Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

0%
Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

350.000 đ

350.000 đ

Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

Mã sp: BF-666S

0%
Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

440.000 đ

440.000 đ

Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

Mã sp: BF-A5

0%
Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

880.000 đ

880.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

Mã sp: UV3R

0%
Máy bộ đàm Baofeng BF-490

880.000 đ

880.000 đ

Máy bộ đàm Baofeng BF-490

Mã sp: BF490

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

890.000 đ

890.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

Mã sp: BF-UV5RC

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

860.000 đ

860.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Mã sp: BF-668

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

860.000 đ

860.000 đ

Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

Mã sp: BF5500

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-8

960.000 đ

960.000 đ

Máy bộ đàm Baofeng UV-8

Mã sp: UV-8

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-6

960.000 đ

960.000 đ

Máy bộ đàm Baofeng UV-6

Mã sp: UV-6

0%
Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

960.000 đ

960.000 đ

Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

Mã sp: UV-82

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT