CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

MÁY BỘ ĐÀM

0%
Máy bộ đàm Motorola GP 588

Máy bộ đàm Motorola GP 588

590.000đ

590.000đ

Lượt xem: 221

20%
Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

1.785.000đ

2.232.000đ

Lượt xem: 208

20%
Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

4.534.400đ

5.668.000đ

Lượt xem: 259

20%
Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

4.706.400đ

5.883.000đ

Lượt xem: 255

20%
Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

6.050.400đ

7.563.000đ

Lượt xem: 320

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

3.495.000đ

3.495.000đ

Lượt xem: 554

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

3.750.000đ

3.750.000đ

Lượt xem: 533

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

24.100.000đ

24.100.000đ

Lượt xem: 537

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

14.500.000đ

14.500.000đ

Lượt xem: 461

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1072

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 991

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC
0%
Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1181

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 904

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 934

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 954

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1057

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 924

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 939

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

210.000đ

210.000đ

Lượt xem: 942

0%
Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

250.000đ

250.000đ

Lượt xem: 820

0%
Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

350.000đ

350.000đ

Lượt xem: 952

0%
Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

440.000đ

440.000đ

Lượt xem: 899

0%
Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

880.000đ

880.000đ

Lượt xem: 913

0%
Máy bộ đàm Baofeng BF-490

Máy bộ đàm Baofeng BF-490

880.000đ

880.000đ

Lượt xem: 864

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

890.000đ

890.000đ

Lượt xem: 890

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

860.000đ

860.000đ

Lượt xem: 842

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

860.000đ

860.000đ

Lượt xem: 887

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-8

Máy bộ đàm Baofeng UV-8

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 878

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-6

Máy bộ đàm Baofeng UV-6

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 1051

0%
Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 844

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT