CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

MÁY BỘ ĐÀM

30%
Máy bộ đàm Spender TC-402UNT

Máy bộ đàm Spender TC-402UNT

1.300.000đ

1.858.000đ

Lượt xem: 80

0%
Máy bộ đàm Motorola GP 588

Máy bộ đàm Motorola GP 588

590.000đ

590.000đ

Lượt xem: 469

20%
Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

1.785.000đ

2.232.000đ

Lượt xem: 440

20%
Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

4.534.400đ

5.668.000đ

Lượt xem: 383

20%
Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

4.706.400đ

5.883.000đ

Lượt xem: 368

20%
Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

6.050.400đ

7.563.000đ

Lượt xem: 604

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

3.495.000đ

3.495.000đ

Lượt xem: 729

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

3.750.000đ

3.750.000đ

Lượt xem: 661

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

24.100.000đ

24.100.000đ

Lượt xem: 675

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

14.500.000đ

14.500.000đ

Lượt xem: 546

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1489

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1368

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC
0%
Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1555

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1251

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1197

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1256

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1250

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1299

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1174

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

210.000đ

210.000đ

Lượt xem: 1258

0%
Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

250.000đ

250.000đ

Lượt xem: 1144

0%
Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

350.000đ

350.000đ

Lượt xem: 1454

0%
Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

440.000đ

440.000đ

Lượt xem: 1138

0%
Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

880.000đ

880.000đ

Lượt xem: 1202

0%
Máy bộ đàm Baofeng BF-490

Máy bộ đàm Baofeng BF-490

880.000đ

880.000đ

Lượt xem: 1069

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

890.000đ

890.000đ

Lượt xem: 1178

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

860.000đ

860.000đ

Lượt xem: 1067

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

860.000đ

860.000đ

Lượt xem: 1108

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-8

Máy bộ đàm Baofeng UV-8

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 1216

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-6

Máy bộ đàm Baofeng UV-6

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 1444

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT