CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

MÁY BỘ ĐÀM

0%
Máy bộ đàm Motorola GP 588

Máy bộ đàm Motorola GP 588

590.000đ

590.000đ

Lượt xem: 368

20%
Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

Máy bộ đàm Motorola GP 9699 Plus

1.785.000đ

2.232.000đ

Lượt xem: 359

20%
Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

Bộ thu không dây di động TOA WT-5100

4.534.400đ

5.668.000đ

Lượt xem: 350

20%
Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

Bộ thu không dây UHF cài lưng TOA WT-2100

4.706.400đ

5.883.000đ

Lượt xem: 327

20%
Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

Bộ phát không dây di động TOA WM-2100

6.050.400đ

7.563.000đ

Lượt xem: 522

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-2300H

3.495.000đ

3.495.000đ

Lượt xem: 673

0%
Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

Máy bộ đàm lắp trạm và di động ICOM IC-F6013H

3.750.000đ

3.750.000đ

Lượt xem: 616

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR6000 (Phiên bản 03)

24.100.000đ

24.100.000đ

Lượt xem: 627

0%
Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

Bộ phát lặp bộ đàm ICOM IC-FR5000 (Phiên bản 1)

14.500.000đ

14.500.000đ

Lượt xem: 511

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho UV-6

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1359

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-668

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1259

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy UV-5R hoặc UV5RC
0%
Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

Pin cho máy bộ đàm Baofeng UV-82 hoặc UV-8

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1442

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-A5

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1147

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG UV-6

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1112

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-668

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1169

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-A5

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1187

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF-528

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1191

0%
Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

Bộ sạc cho máy bộ đàm BAOFENG BF666S/ BF888S

260.000đ

260.000đ

Lượt xem: 1101

0%
Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

Pin bộ đàm Baofeng dùng cho máy BF-528

210.000đ

210.000đ

Lượt xem: 1153

0%
Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

Pin bộ đàm BAOFENG BF-5500

250.000đ

250.000đ

Lượt xem: 1046

0%
Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

Máy bộ đàm BaoFeng BF-666S

350.000đ

350.000đ

Lượt xem: 1343

0%
Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

Máy bộ đàm giá rẻ Baofeng BF-A5

440.000đ

440.000đ

Lượt xem: 1067

0%
Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

Máy bộ đàm BAOFENG UV3R

880.000đ

880.000đ

Lượt xem: 1119

0%
Máy bộ đàm Baofeng BF-490

Máy bộ đàm Baofeng BF-490

880.000đ

880.000đ

Lượt xem: 1002

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

Máy bộ đàm BAOFENG BF-UV5RC

890.000đ

890.000đ

Lượt xem: 1092

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

Máy bộ đàm BAOFENG BF-668

860.000đ

860.000đ

Lượt xem: 992

0%
Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

Máy bộ đàm BAOFENG BF5500

860.000đ

860.000đ

Lượt xem: 1047

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-8

Máy bộ đàm Baofeng UV-8

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 1098

0%
Máy bộ đàm Baofeng UV-6

Máy bộ đàm Baofeng UV-6

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 1288

0%
Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

Máy bộ đàm hợp sóng Baofeng UV-82

960.000đ

960.000đ

Lượt xem: 1070

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT