Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình IP DAHUA

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

5.310.000 đ

10.620.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

Mã sp: DAS-NVR5162-4K

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

1.881.000 đ

3.762.000 đ

Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Mã sp: NVR2116HS-4KS2

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

1.183.000 đ

2.366.000 đ

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

Mã sp: DH-NVR1104HS-S3/H

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

1.235.000 đ

2.470.000 đ

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

Mã sp: DHI-NVR1108HS-S3/H

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-64-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-64-4KS2

Mã sp: NVR608-64-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-32-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-32-4KS2

Mã sp: NVR608-32-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5864-4KS2

16.300.000 đ

32.600.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5864-4KS2

Mã sp: NVR5864-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5832-4KS2

14.370.000 đ

28.740.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5832-4KS2

Mã sp: NVR5832-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5464-4KS2

11.185.000 đ

22.370.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5464-4KS2

Mã sp: NVR5464-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5432-4KS2

10.206.000 đ

20.412.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5432-4KS2

Mã sp: NVR5432-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5416-4KS2

9.510.000 đ

19.020.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5416-4KS2

Mã sp: NVR5416-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5232-4KS2

7.530.000 đ

15.060.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5232-4KS2

Mã sp: NVR5232-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5216-4KS2

6.250.000 đ

12.500.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5216-4KS2

Mã sp: NVR5216-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208-4KS2

5.775.000 đ

11.550.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208-4KS2

Mã sp: NVR5208-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR4232-4KS2

5.093.000 đ

10.186.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR4232-4KS2

Mã sp: NVR4232-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

2.820.000 đ

5.640.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

Mã sp: DHI-NVR4208-4KS2/L

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

3.055.000 đ

6.110.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

Mã sp: DHI-NVR4216-4KS2/L

50%
Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA NVR4104HS-W-S2

3.020.000 đ

6.040.000 đ

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA NVR4104HS-W-S2

Mã sp: NVR4104HS-W-S2

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Mã sp: DHI-NVR2104HS-W-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2

3.168.000 đ

6.336.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2

Mã sp: DHI-NVR2108-8P-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2

2.228.000 đ

4.456.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2

Mã sp: DHI-NVR2104-P-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.150.000 đ

4.300.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

Mã sp: DHI-NVR4116HS-4KS2/L

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

1.850.000 đ

3.700.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

Mã sp: DHI-NVR4108HS-4KS2/L

55%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

1.680.000 đ

3.760.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Mã sp: DHI-NVR4104HS-4KS2/L

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

2.090.000 đ

4.180.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Mã sp: NVR2116HS-4KS2

30%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2108HS-4KS2

1.815.000 đ

2.630.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2108HS-4KS2

Mã sp: NVR2108HS-4KS2

0%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2104HS-4KS2

1.650.000 đ

1.650.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2104HS-4KS2

Mã sp: NVR2104HS-4KS2

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

1.300.000 đ

2.600.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Mã sp: NVR1108HS-S3-DSS

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

1.245.000 đ

2.490.000 đ

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Mã sp: NVR1104HS-S3-DSS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT