CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình IP DAHUA

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

Đầu ghi hình IP DAHUA DAS-NVR5162-4K

5.310.000đ

10.620.000đ

Lượt xem: 1974

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

1.881.000đ

3.762.000đ

Lượt xem: 1445

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DH-NVR1104HS-S3/H

1.183.000đ

2.366.000đ

Lượt xem: 1775

50%
Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

Đầu ghi hình camera IP DAHUA DHI-NVR1108HS-S3/H

1.235.000đ

2.470.000đ

Lượt xem: 1581

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-64-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-64-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2673

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-32-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR608-32-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1512

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5864-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5864-4KS2

16.300.000đ

32.600.000đ

Lượt xem: 1930

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5832-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5832-4KS2

14.370.000đ

28.740.000đ

Lượt xem: 2772

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5464-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5464-4KS2

11.185.000đ

22.370.000đ

Lượt xem: 1710

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5432-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5432-4KS2

10.206.000đ

20.412.000đ

Lượt xem: 1808

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5416-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5416-4KS2

9.510.000đ

19.020.000đ

Lượt xem: 1709

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5232-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5232-4KS2

7.530.000đ

15.060.000đ

Lượt xem: 1735

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5216-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5216-4KS2

6.250.000đ

12.500.000đ

Lượt xem: 1819

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR5208-4KS2

5.775.000đ

11.550.000đ

Lượt xem: 1739

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR4232-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR4232-4KS2

5.093.000đ

10.186.000đ

Lượt xem: 2749

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

2.820.000đ

5.640.000đ

Lượt xem: 1781

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

3.055.000đ

6.110.000đ

Lượt xem: 1861

50%
Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA NVR4104HS-W-S2

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA NVR4104HS-W-S2

3.020.000đ

6.040.000đ

Lượt xem: 1773

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Đầu ghi hình IP WIFI DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 1391

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2108-8P-4KS2

3.168.000đ

6.336.000đ

Lượt xem: 1607

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR2104-P-4KS2

2.228.000đ

4.456.000đ

Lượt xem: 1621

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.150.000đ

4.300.000đ

Lượt xem: 2948

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L

1.850.000đ

3.700.000đ

Lượt xem: 1692

55%
Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Đầu ghi hình IP DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

1.680.000đ

3.760.000đ

Lượt xem: 1953

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2116HS-4KS2

2.090.000đ

4.180.000đ

Lượt xem: 1875

30%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2108HS-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2108HS-4KS2

1.815.000đ

2.630.000đ

Lượt xem: 2561

0%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2104HS-4KS2

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR2104HS-4KS2

1.650.000đ

1.650.000đ

Lượt xem: 1863

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

1.300.000đ

2.600.000đ

Lượt xem: 1841

50%
Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Đầu ghi hình IP DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

1.245.000đ

2.490.000đ

Lượt xem: 1772

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT