CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Ổ CỨNG CHUYÊN CAMERA

20%
Ổ cứng chuyên dụng cho camera 1TB WD HDD WD10PURZ

Ổ cứng chuyên dụng cho camera 1TB WD HDD WD10PURZ

1.250.000đ

1.562.500đ

Lượt xem: 464

0%
Ổ cứng chuyên camera WD Purple 6TB WD62PURZ

Ổ cứng chuyên camera WD Purple 6TB WD62PURZ

5.220.000đ

5.220.000đ

Lượt xem: 609

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

8.868.000đ

11.085.000đ

Lượt xem: 1101

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

6.408.000đ

8.010.000đ

Lượt xem: 1123

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

4.740.000đ

5.925.000đ

Lượt xem: 1248

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB TOSHIBA HDWT140UZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB TOSHIBA HDWT140UZSVA

2.868.000đ

3.585.000đ

Lượt xem: 1097

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB TOSHIBA HDWU130UZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB TOSHIBA HDWU130UZSVA

2.160.000đ

2.700.000đ

Lượt xem: 1132

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB TOSHIBA HDWU120UZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB TOSHIBA HDWU120UZSVA

1.608.000đ

2.010.000đ

Lượt xem: 1167

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB TOSHIBA HDWU110UZSVA

Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB TOSHIBA HDWU110UZSVA

1.056.000đ

1.320.000đ

Lượt xem: 1204

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB SKYHAWK SEAGATE ST8000VX004
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB SKYHAWK SEAGATE ST3000VX009
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB SKYHAWK SEAGATE ST2000VX008
20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT