Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Ổ CỨNG CHUYÊN CAMERA

20%
Ổ cứng chuyên dụng cho camera 1TB WD HDD WD10PURZ

1.250.000 đ

1.562.500 đ

Ổ cứng chuyên dụng cho camera 1TB WD HDD WD10PURZ

Mã sp: WD10PURZ

0%
Ổ cứng chuyên camera WD Purple 6TB WD62PURZ

5.220.000 đ

5.220.000 đ

Ổ cứng chuyên camera WD Purple 6TB WD62PURZ

Mã sp: WD62PURZ

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

8.868.000 đ

11.085.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

Mã sp: HDWT31AUZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

6.408.000 đ

8.010.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

Mã sp: HDWT380UZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

4.740.000 đ

5.925.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

Mã sp: HDWT360UZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB TOSHIBA HDWT140UZSVA

2.868.000 đ

3.585.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB TOSHIBA HDWT140UZSVA

Mã sp: HDWT140UZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB TOSHIBA HDWU130UZSVA

2.160.000 đ

2.700.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB TOSHIBA HDWU130UZSVA

Mã sp: HDWU130UZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB TOSHIBA HDWU120UZSVA

1.608.000 đ

2.010.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB TOSHIBA HDWU120UZSVA

Mã sp: HDWU120UZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB TOSHIBA HDWU110UZSVA

1.056.000 đ

1.320.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB TOSHIBA HDWU110UZSVA

Mã sp: HDWU110UZSVA

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000

14.280.000 đ

17.850.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000

Mã sp: ST16000VE000

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008

13.080.000 đ

16.350.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008

Mã sp: ST14000VE0008

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008

13.080.000 đ

16.350.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008

Mã sp: ST14000VE0008

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008

11.280.000 đ

14.100.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008

Mã sp: ST12000VE0008

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008

9.000.000 đ

11.250.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008

Mã sp: ST10000VE0008

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE000

6.540.000 đ

8.175.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE000

Mã sp: ST8000VE000

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB SKYHAWK SEAGATE ST8000VX004

6.504.000 đ

8.130.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 8TB SKYHAWK SEAGATE ST8000VX004

Mã sp: ST8000VX004

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001

5.028.000 đ

6.285.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001

Mã sp: ST6000VX001

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

2.988.000 đ

3.735.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Mã sp: ST4000VX007

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB SKYHAWK SEAGATE ST3000VX009

2.436.000 đ

3.045.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 3TB SKYHAWK SEAGATE ST3000VX009

Mã sp: ST3000VX009

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB SKYHAWK SEAGATE ST2000VX008

1.692.000 đ

2.115.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 2TB SKYHAWK SEAGATE ST2000VX008

Mã sp: ST2000VX008

20%
Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

1.104.000 đ

1.380.000 đ

Ổ cứng chuyên dụng camera 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

Mã sp: ST1000VX005

0%
Ổ Cứng chuyên dùng camera HDD 500GB SEAGATE SKY HAW ST500VX000

680.000 đ

680.000 đ

Ổ Cứng chuyên dùng camera HDD 500GB SEAGATE SKY HAW ST500VX000

Mã sp: ST500VX000

0%
Ổ Cứng chuyên dùng camera HDD 500GB WD Purple WD05PURX

655.000 đ

655.000 đ

Ổ Cứng chuyên dùng camera HDD 500GB WD Purple WD05PURX

Mã sp: WD05PURX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT