CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình IP Hikvision

0%
Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K AcuSense HIKVISION DS-7632NXI-K2
50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K AcuSense HIKVISION DS-7616NXI-K1
50%
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-8616NI-K8

Đầu ghi hình IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-8616NI-K8

13.728.000đ

27.456.000đ

Lượt xem: 1044

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-8632NI-K8

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-8632NI-K8

16.021.500đ

32.043.000đ

Lượt xem: 1029

50%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-K4

7.040.000đ

14.080.000đ

Lượt xem: 1078

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-K4

9.064.000đ

18.128.000đ

Lượt xem: 1088

50%
Đầu ghi hình IP 32 kênh POE HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Đầu ghi hình IP 32 kênh POE HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

12.628.000đ

25.256.000đ

Lượt xem: 1131

50%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh 4K HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

10.076.000đ

20.152.000đ

Lượt xem: 1048

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh 4K HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

11.522.500đ

23.045.000đ

Lượt xem: 1047

50%
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh 4K HIKVISION DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh 4K HIKVISION DS-9664NI-I8

34.292.500đ

68.585.000đ

Lượt xem: 935

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

34.292.500đ

68.585.000đ

Lượt xem: 1188

50%
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

54.285.000đ

108.570.000đ

Lượt xem: 912

50%
Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

74.789.000đ

149.578.000đ

Lượt xem: 1092

50%
Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

104.522.000đ

209.044.000đ

Lượt xem: 1086

50%
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

20.570.000đ

41.140.000đ

Lượt xem: 1069

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

8.027.500đ

16.055.000đ

Lượt xem: 2468

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7632NI-K2

5.215.000đ

10.430.000đ

Lượt xem: 3075

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

6.355.000đ

12.710.000đ

Lượt xem: 3361

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K2

3.200.000đ

6.400.000đ

Lượt xem: 2591

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

3.505.000đ

7.010.000đ

Lượt xem: 2277

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2

2.805.000đ

5.610.000đ

Lượt xem: 2289

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

4.645.000đ

9.290.000đ

Lượt xem: 2198

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

2.630.000đ

5.260.000đ

Lượt xem: 2509

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

2.235.000đ

4.470.000đ

Lượt xem: 2036

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7608NI-K1

1.930.000đ

3.860.000đ

Lượt xem: 1965

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7604NI-K1

1.750.000đ

3.500.000đ

Lượt xem: 2521

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

2.710.000đ

5.420.000đ

Lượt xem: 1830

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

2.015.000đ

4.030.000đ

Lượt xem: 2257

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

1.420.000đ

2.840.000đ

Lượt xem: 2133

50%
Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình IP HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

1.160.000đ

2.320.000đ

Lượt xem: 1974

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT