Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera analog HILOOK

50%
Camera Speed Dome HD-TVI HILOOK PTZ-T5225I-A

7.215.000 đ

14.430.000 đ

Camera Speed Dome HD-TVI HILOOK PTZ-T5225I-A

Mã sp: PTZ-T5225I-A

50%
Camera Speed Dome HD-TVI HILOOK PTZ-T4225I-D(D)

6.500.000 đ

13.000.000 đ

Camera Speed Dome HD-TVI HILOOK PTZ-T4225I-D(D)

Mã sp: PTZ-T4225I-D(D)

50%
Camera Speed Dome HD-TVI HILOOK PTZ-T4215I-D(D)

5.605.000 đ

11.210.000 đ

Camera Speed Dome HD-TVI HILOOK PTZ-T4215I-D(D)

Mã sp: PTZ-T4215I-D(D)

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B240

620.000 đ

1.240.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B240

Mã sp: THC-B240

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B240-M

660.000 đ

1.320.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B240-M

Mã sp: THC-B240-M

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B140-M

560.000 đ

1.120.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B140-M

Mã sp: THC-B140-M

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B140-P

515.000 đ

1.030.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B140-P

Mã sp: THC-B140-P

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T240-M

660.000 đ

1.320.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T240-M

Mã sp: THC-T240-M

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T240-P

620.000 đ

1.240.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T240-P

Mã sp: THC-T240-P

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T140-M

560.000 đ

1.120.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T140-M

Mã sp: THC-T140-M

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T140

545.000 đ

1.090.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T140

Mã sp: THC-T140

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T140-P

515.000 đ

1.030.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T140-P

Mã sp: THC-T140-P

50%
Camera Dome HD-TVI COLORVU HILOOK THC-T229-M

660.000 đ

1.320.000 đ

Camera Dome HD-TVI COLORVU HILOOK THC-T229-M

Mã sp: THC-T229-M

50%
Camera HD-TVI COLORVU HILOOK THC-B229-M

660.000 đ

1.320.000 đ

Camera HD-TVI COLORVU HILOOK THC-B229-M

Mã sp: THC-B229-M

50%
Camera HD-TVI COLORVU HILOOK THC-B129-M

555.000 đ

1.110.000 đ

Camera HD-TVI COLORVU HILOOK THC-B129-M

Mã sp: THC-B129-M

50%
Camera HD-TVI COLORVU HILOOK THC-B129-P

505.000 đ

1.010.000 đ

Camera HD-TVI COLORVU HILOOK THC-B129-P

Mã sp: THC-B129-P

50%
Camera Dome HD-TVI COLORVU HILOOK THC-T129-M

555.000 đ

1.110.000 đ

Camera Dome HD-TVI COLORVU HILOOK THC-T129-M

Mã sp: THC-T129-M

50%
Camera Dome HD-TVI COLORVU HILOOK THC-T129-P

495.000 đ

990.000 đ

Camera Dome HD-TVI COLORVU HILOOK THC-T129-P

Mã sp: THC-T129-P

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B323-Z

1.240.000 đ

2.480.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B323-Z

Mã sp: THC-B323-Z

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B223

675.000 đ

1.350.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B223

Mã sp: THC-B223

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B123-P

525.000 đ

1.050.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B123-P

Mã sp: THC-B123-P

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B123-M

535.000 đ

1.070.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B123-M

Mã sp: THC-B123-M

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T223-P

630.000 đ

1.260.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T223-P

Mã sp: THC-T223-P

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T123-M

535.000 đ

1.070.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T123-M

Mã sp: THC-T123-M

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T123

535.000 đ

1.070.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T123

Mã sp: THC-T123

50%
Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T123-P

510.000 đ

1.020.000 đ

Camera Dome HD-TVI HILOOK THC-T123-P

Mã sp: THC-T123-P

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B220-MC

535.000 đ

1.070.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B220-MC

Mã sp: THC-B220-MC

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-MPIRL

500.000 đ

1.000.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-MPIRL

Mã sp: THC-B120-MPIRL

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B220-C

490.000 đ

980.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B220-C

Mã sp: THC-B220-C

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-MS

500.000 đ

1.000.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-MS

Mã sp: THC-B120-MS

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-PS

440.000 đ

880.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-PS

Mã sp: THC-B120-PS

50%
Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-M

415.000 đ

830.000 đ

Camera HD-TVI HILOOK THC-B120-M

Mã sp: THC-B120-M

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT