CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

CAMERA J-TECH

0%
Camera IP Wifi Zoom 8X 4MP J-TECH SUV6855D

Camera IP Wifi Zoom 8X 4MP J-TECH SUV6855D

1.350.000đ

1.350.000đ

Lượt xem: 284

0%
Camera Wifi AI 4MP J-TECH UHD6725D

Camera Wifi AI 4MP J-TECH UHD6725D

1.098.000đ

1.098.000đ

Lượt xem: 681

0%
Camera góc rộng báo động 4MP J-TECH SUV6858D

Camera góc rộng báo động 4MP J-TECH SUV6858D

1.580.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 742

0%
Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6673C

Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6673C

1.580.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 1002

0%
Camera Zoom góc rộng 4MP J-TECH SUV6851D

Camera Zoom góc rộng 4MP J-TECH SUV6851D

1.240.000đ

1.240.000đ

Lượt xem: 759

0%
Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6675C

Camera Wifi Năng lượng mặt trời 3MP J-TECH SLR6675C

2.450.000đ

2.450.000đ

Lượt xem: 953

20%
Camera wifi mắt kép 4MP J-TECH SUV6655D

Camera wifi mắt kép 4MP J-TECH SUV6655D

860.000đ

1.075.000đ

Lượt xem: 763

40%
Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6710D

Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6710D

750.000đ

1.250.000đ

Lượt xem: 1015

40%
Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6712D

Camera wifi thông minh 4MP J-TECH UHD6712D

798.000đ

1.330.000đ

Lượt xem: 698

50%
Camera Wifi xoay 360 J-TECH UHD6620D

Camera Wifi xoay 360 J-TECH UHD6620D

460.000đ

920.000đ

Lượt xem: 954

0%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh J-TECH HD6216

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh J-TECH HD6216

350.000đ

350.000đ

Lượt xem: 302

20%
Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

950.000đ

1.187.500đ

Lượt xem: 1649

30%
Camera AHD J-TECH AHD3206B

Camera AHD J-TECH AHD3206B

364.000đ

520.000đ

Lượt xem: 580

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4216

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4216

2.640.000đ

4.400.000đ

Lượt xem: 636

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4116

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4116

2.160.000đ

3.600.000đ

Lượt xem: 566

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4308

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4308

1.488.000đ

2.480.000đ

Lượt xem: 646

30%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4304

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4304

1.176.000đ

1.680.000đ

Lượt xem: 570

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4204

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4204

1.164.000đ

1.940.000đ

Lượt xem: 470

40%
 Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4104

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4104

864.000đ

1.440.000đ

Lượt xem: 616

40%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8232

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8232

2.860.000đ

4.767.000đ

Lượt xem: 467

30%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8216

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8216

1.176.000đ

1.680.000đ

Lượt xem: 595

30%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8209

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8209

1.032.000đ

1.475.000đ

Lượt xem: 719

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

960.000đ

1.600.000đ

Lượt xem: 1931

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

816.000đ

1.360.000đ

Lượt xem: 2099

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

936.000đ

1.560.000đ

Lượt xem: 2110

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

792.000đ

1.320.000đ

Lượt xem: 2143

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

948.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 1821

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

804.000đ

1.340.000đ

Lượt xem: 1847

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

924.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 2135

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

780.000đ

1.300.000đ

Lượt xem: 2095

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

924.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 2194

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

852.000đ

1.420.000đ

Lượt xem: 2089

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT