CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

CAMERA J-TECH

50%
Camera Wifi xoay 360 J-TECH UHD6620D

Camera Wifi xoay 360 J-TECH UHD6620D

460.000đ

920.000đ

Lượt xem: 148

0%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh J-TECH HD6216

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh J-TECH HD6216

350.000đ

350.000đ

Lượt xem: 100

20%
Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

950.000đ

1.187.500đ

Lượt xem: 570

30%
Camera AHD J-TECH AHD3206B

Camera AHD J-TECH AHD3206B

364.000đ

520.000đ

Lượt xem: 395

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4216

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4216

2.640.000đ

4.400.000đ

Lượt xem: 436

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4116

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4116

2.160.000đ

3.600.000đ

Lượt xem: 378

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4308

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4308

1.488.000đ

2.480.000đ

Lượt xem: 440

30%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4304

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4304

1.176.000đ

1.680.000đ

Lượt xem: 361

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4204

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4204

1.164.000đ

1.940.000đ

Lượt xem: 361

40%
 Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4104

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4104

864.000đ

1.440.000đ

Lượt xem: 397

40%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8232

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8232

2.860.000đ

4.767.000đ

Lượt xem: 357

30%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8216

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8216

1.176.000đ

1.680.000đ

Lượt xem: 402

30%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8209

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8209

1.032.000đ

1.475.000đ

Lượt xem: 510

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

960.000đ

1.600.000đ

Lượt xem: 1200

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

816.000đ

1.360.000đ

Lượt xem: 1237

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

936.000đ

1.560.000đ

Lượt xem: 1235

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

792.000đ

1.320.000đ

Lượt xem: 1239

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

948.000đ

1.580.000đ

Lượt xem: 1132

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

804.000đ

1.340.000đ

Lượt xem: 1189

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

924.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 1326

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

780.000đ

1.300.000đ

Lượt xem: 1198

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

924.000đ

1.540.000đ

Lượt xem: 1253

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

852.000đ

1.420.000đ

Lượt xem: 1221

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

828.000đ

1.380.000đ

Lượt xem: 1186

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

708.000đ

1.180.000đ

Lượt xem: 1245

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

660.000đ

1.100.000đ

Lượt xem: 1196

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

612.000đ

1.020.000đ

Lượt xem: 1471

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

588.000đ

980.000đ

Lượt xem: 1248

50%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

1.044.000đ

2.088.000đ

Lượt xem: 1312

40%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

732.000đ

1.220.000đ

Lượt xem: 1157

40%
Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

864.000đ

1.440.000đ

Lượt xem: 2301

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

1.536.000đ

2.560.000đ

Lượt xem: 1883

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT