Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

CAMERA J-TECH

0%
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh J-TECH HD6216

350.000 đ

350.000 đ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh J-TECH HD6216

Mã sp: HD6216

20%
Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

950.000 đ

1.187.500 đ

Camera Wifi IP 4MP J-TECH HD6715D

Mã sp: HD6715D

30%
Camera AHD J-TECH AHD3206B

364.000 đ

520.000 đ

Camera AHD J-TECH AHD3206B

Mã sp: AHD3206B

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4216

2.640.000 đ

4.400.000 đ

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4216

Mã sp: HYD4216

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4116

2.160.000 đ

3.600.000 đ

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4116

Mã sp: HYD4116

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4308

1.488.000 đ

2.480.000 đ

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4308

Mã sp: HYD4308

30%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4304

1.176.000 đ

1.680.000 đ

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4304

Mã sp: HYD4304

40%
Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4204

1.164.000 đ

1.940.000 đ

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4204

Mã sp: HYD4204

40%
 Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4104

864.000 đ

1.440.000 đ

Đầu ghi hình Hybrid 5 IN 1 J-TECH HYD4104

Mã sp: HYD4104

40%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8232

2.860.000 đ

4.767.000 đ

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8232

Mã sp: UHD8232

30%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8216

1.176.000 đ

1.680.000 đ

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8216

Mã sp: UHD8216

30%
Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8209

1.032.000 đ

1.475.000 đ

Đầu ghi hình IP J-TECH UHD8209

Mã sp: UHD8209

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

960.000 đ

1.600.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S6

Mã sp: AI8208S6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

816.000 đ

1.360.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8208S

Mã sp: AI8208S

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

936.000 đ

1.560.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD8208W6

Mã sp: UHD8208W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

792.000 đ

1.320.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD8208W3

Mã sp: HD8208W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

948.000 đ

1.580.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S6

Mã sp: AI8205S6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

804.000 đ

1.340.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI8205S

Mã sp: AI8205S

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

924.000 đ

1.540.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD8205W6

Mã sp: UHD8205W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

780.000 đ

1.300.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD8205W3

Mã sp: HD8205W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

924.000 đ

1.540.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD5725W6

Mã sp: UHD5725W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

852.000 đ

1.420.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S6

Mã sp: AI5723S6

40%
Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

828.000 đ

1.380.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH UHD5723W6

Mã sp: UHD5723W6

40%
Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

708.000 đ

1.180.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH AI5723S

Mã sp: AI5723S

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

660.000 đ

1.100.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD5285W3

Mã sp: HD5285W3

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

612.000 đ

1.020.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6705B

Mã sp: HD6705B

40%
Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

588.000 đ

980.000 đ

Camera IP Wifi J-Tech HD6602B

Mã sp: HD6602B

50%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

1.044.000 đ

2.088.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6715E

Mã sp: HD6715E

40%
Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

732.000 đ

1.220.000 đ

Camera IP Speed Dome Wifi J-TECH HD6713B

Mã sp: HD6713B

40%
Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

864.000 đ

1.440.000 đ

Camera IP Speed Dome J-TECH HD6715C

Mã sp: HD6715C

40%
Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

1.536.000 đ

2.560.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6718B

Mã sp: HD6718B

50%
Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

712.500 đ

1.425.000 đ

Camera IP Wifi J-TECH HD6715B

Mã sp: HD6715B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT