Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Camera Analog KBVISION

50%
Bàn điều khiển camera SpeedDome KBVISION KX-C100CK

3.750.000 đ

7.500.000 đ

Bàn điều khiển camera SpeedDome KBVISION KX-C100CK

Mã sp: KX-C100CK

50%
Camera Speed Dome KBVISION KX-2007PC

7.590.000 đ

15.180.000 đ

Camera Speed Dome KBVISION KX-2007PC

Mã sp: KX-2007PC

50%
Camera Speed Dome 4 in 1 KBVISION KX-C2007EPC

6.790.000 đ

13.580.000 đ

Camera Speed Dome 4 in 1 KBVISION KX-C2007EPC

Mã sp: KX-C2007EPC

50%
Camera KBVISION KX-D4K05MC

6.990.000 đ

13.980.000 đ

Camera KBVISION KX-D4K05MC

Mã sp: KX-D4K05MC

50%
Camera KBVISION KX-D4K04MC

6.890.000 đ

13.780.000 đ

Camera KBVISION KX-D4K04MC

Mã sp: KX-D4K04MC

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K02C4

1.950.000 đ

3.900.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K02C4

Mã sp: KX-D4K02C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K01C4

1.900.000 đ

3.800.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-D4K01C4

Mã sp: KX-D4K01C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5014S4-A

1.250.000 đ

2.500.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5014S4-A

Mã sp: KX-C5014S4-A

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013S4

1.140.000 đ

2.280.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013S4

Mã sp: KX-C5013S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013L4

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5013L4

Mã sp: KX-C5013L4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5012S4

920.000 đ

1.840.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5012S4

Mã sp: KX-C5012S4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5011S4

1.050.000 đ

2.100.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C5011S4

Mã sp: KX-C5011S4

50%
Camera KBVISION KX-C2K15MC

1.990.000 đ

3.980.000 đ

Camera KBVISION KX-C2K15MC

Mã sp: KX-C2K15MC

50%
Camera KBVISION KX-C2K13C

1.095.000 đ

2.190.000 đ

Camera KBVISION KX-C2K13C

Mã sp: KX-C2K13C

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2K14CA

995.000 đ

1.990.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-C2K14CA

Mã sp: KX-C2K14CA

50%
Camera KBVISION KX-C2K14C

920.000 đ

1.840.000 đ

Camera KBVISION KX-C2K14C

Mã sp: KX-C2K14C

50%
Camera KBVISION KX-C2K11C

770.000 đ

1.540.000 đ

Camera KBVISION KX-C2K11C

Mã sp: KX-C2K11C

50%
Camera KBVISION KX-C2K12C

710.000 đ

1.420.000 đ

Camera KBVISION KX-C2K12C

Mã sp: KX-C2K12C

50%
Camera KBVISION KX-2K12CP

695.000 đ

1.390.000 đ

Camera KBVISION KX-2K12CP

Mã sp: KX-2K12CP

50%
Camera KBVISION KX-C2K11CP

695.000 đ

1.390.000 đ

Camera KBVISION KX-C2K11CP

Mã sp: KX-C2K11CP

50%
Camera KBVISION KX-C5003C.PIR

1.145.000 đ

2.290.000 đ

Camera KBVISION KX-C5003C.PIR

Mã sp: KX-C5003C.PIR

50%
Camera KBVISION KX-5001C.PIR

980.000 đ

1.960.000 đ

Camera KBVISION KX-5001C.PIR

Mã sp: KX-5001C.PIR

50%
Camera KBVISION KX-C2003C.PIR

990.000 đ

1.980.000 đ

Camera KBVISION KX-C2003C.PIR

Mã sp: KX-C2003C.PIR

50%
Camera KBVISION KX-2001C.PIR

725.000 đ

1.450.000 đ

Camera KBVISION KX-2001C.PIR

Mã sp: KX-2001C.PIR

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2204S-A

1.000.000 đ

2.000.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2204S-A

Mã sp: KX-CF2204S-A

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L-A

1.070.000 đ

2.140.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L-A

Mã sp: KX-CF2203L-A

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L

950.000 đ

1.900.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2203L

Mã sp: KX-CF2203L

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2102L

800.000 đ

1.600.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2102L

Mã sp: KX-CF2102L

50%
Camera KBVISION KX-S2001C4

760.000 đ

1.520.000 đ

Camera KBVISION KX-S2001C4

Mã sp: KX-S2001C4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2101S

900.000 đ

1.800.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-CF2101S

Mã sp: KX-CF2101S

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2112CB4

360.000 đ

720.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-A2112CB4

Mã sp: KX-A2112CB4

50%
Camera 4 in 1 KBVISION KX-2100CB4

370.000 đ

740.000 đ

Camera 4 in 1 KBVISION KX-2100CB4

Mã sp: KX-2100CB4

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT