CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Camera Wifi thông minh Imou

50%
Camera Wifi Dome 2MP IMOU IPC-T22EP

Camera Wifi Dome 2MP IMOU IPC-T22EP

886.800đ

1.773.600đ

Lượt xem: 827

50%
Camera Wifi có màu ban đêm IMOU 4MP IPC-F46FEP-D

Camera Wifi có màu ban đêm IMOU 4MP IPC-F46FEP-D

1.272.000đ

2.544.000đ

Lượt xem: 921

50%
Camera Wifi dome 4MP IMOU IPC-T42EP

Camera Wifi dome 4MP IMOU IPC-T42EP

1.098.000đ

2.196.000đ

Lượt xem: 971

50%
Camera Wifi 4MP IMOU IPC-B46LP dùng Pin sạc

Camera Wifi 4MP IMOU IPC-B46LP dùng Pin sạc

2.452.000đ

4.904.000đ

Lượt xem: 1024

50%
Camera Wifi 4K IMOU IPC-F88FIP-V2

Camera Wifi 4K IMOU IPC-F88FIP-V2

3.019.500đ

6.039.000đ

Lượt xem: 846

50%
Camera Wifi xoay 2MP IMOU IPC-A22EP-G-V2

Camera Wifi xoay 2MP IMOU IPC-A22EP-G-V2

555.000đ

1.110.000đ

Lượt xem: 1241

0%
Đầu ghi hình IP Wifi 8 kênh DAHUA NVR1108HS-W-S2

Đầu ghi hình IP Wifi 8 kênh DAHUA NVR1108HS-W-S2

1.647.600đ

1.647.600đ

Lượt xem: 1079

0%
Đầu ghi hình IP Wifi 4 kênh DAHUA NVR1104HS-W-S2

Đầu ghi hình IP Wifi 4 kênh DAHUA NVR1104HS-W-S2

1.244.400đ

1.244.400đ

Lượt xem: 1072

0%
Camera IP Wifi 4MP IMOU IPC-S41FP theo dõi người

Camera IP Wifi 4MP IMOU IPC-S41FP theo dõi người

1.354.800đ

1.354.800đ

Lượt xem: 1008

0%
Camera IP 4MP IMOU IPC-S41FAP theo dõi người

Camera IP 4MP IMOU IPC-S41FAP theo dõi người

1.135.200đ

1.135.200đ

Lượt xem: 957

0%
Camera IP Wifi 4MP IMOU IPC-F42P-D

Camera IP Wifi 4MP IMOU IPC-F42P-D

1.024.800đ

1.024.800đ

Lượt xem: 1112

0%
Camera Wifi 4MP IMOU IPC-A42P-D-V2

Camera Wifi 4MP IMOU IPC-A42P-D-V2

832.800đ

832.800đ

Lượt xem: 962

0%
Camera IP Wifi PTZ IMOU IPC-S22FP theo dõi người

Camera IP Wifi PTZ IMOU IPC-S22FP theo dõi người

1.147.600đ

1.147.600đ

Lượt xem: 937

0%
Camera IP Wifi Xoay IMOU IPC-S21FP có màu ban đêm

Camera IP Wifi Xoay IMOU IPC-S21FP có màu ban đêm

1.208.400đ

1.208.400đ

Lượt xem: 1018

0%
Camera IP Xoay IMOU IPC-S21FAP ngoài trời

Camera IP Xoay IMOU IPC-S21FAP ngoài trời

988.800đ

988.800đ

Lượt xem: 1178

0%
Camera IP Wifi 2MP IMOU IPC-T26EP báo động

Camera IP Wifi 2MP IMOU IPC-T26EP báo động

1.281.600đ

1.281.600đ

Lượt xem: 1032

0%
Camera IP Wifi 2MP IPC-F26FP có màu ban đêm

Camera IP Wifi 2MP IPC-F26FP có màu ban đêm

1.317.600đ

1.317.600đ

Lượt xem: 1036

0%
Camera IP Wifi 2MP IMOU IPC-F22FP-D

Camera IP Wifi 2MP IMOU IPC-F22FP-D

1.039.000đ

1.039.000đ

Lượt xem: 966

0%
Camera IP Wifi 2MP IMOU IPC-A26LP

Camera IP Wifi 2MP IMOU IPC-A26LP

1.062.000đ

1.062.000đ

Lượt xem: 1205

0%
Camera Wifi 2MP IMOU IPC-A22EP-D-V2

Camera Wifi 2MP IMOU IPC-A22EP-D-V2

658.800đ

658.800đ

Lượt xem: 1078

0%
Camera Wifi ngoài trời IPC-F42FEP-D báo động

Camera Wifi ngoài trời IPC-F42FEP-D báo động

1.317.600đ

1.317.600đ

Lượt xem: 1154

0%
Camera Wifi IMOU IPC-F22FEP-D báo động có màu ban đêm

Camera Wifi IMOU IPC-F22FEP-D báo động có màu ban đêm

1.254.000đ

1.254.000đ

Lượt xem: 1352

0%
Camera Wifi ngoài trời IPC-F22P-D-IMOU

Camera Wifi ngoài trời IPC-F22P-D-IMOU

895.000đ

895.000đ

Lượt xem: 1192

0%
Camera Wifi xoay PTZ IMOU IPC-S42FP-D

Camera Wifi xoay PTZ IMOU IPC-S42FP-D

1.330.000đ

1.330.000đ

Lượt xem: 1919

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26P-IMOU

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26P-IMOU

1.390.000đ

2.780.000đ

Lượt xem: 1505

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26EP-IMOU

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G26EP-IMOU

1.110.000đ

2.220.000đ

Lượt xem: 1654

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G42P-IMOU

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G42P-IMOU

1.250.000đ

2.500.000đ

Lượt xem: 1604

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-G22P-IMOU

Camera IP Wifi DAHUA IPC-G22P-IMOU

1.020.000đ

2.040.000đ

Lượt xem: 1603

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-C26EP-IMOU

Camera IP Wifi DAHUA IPC-C26EP-IMOU

920.000đ

1.840.000đ

Lượt xem: 1530

50%
Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D42P-IMOU

Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D42P-IMOU

1.320.000đ

2.640.000đ

Lượt xem: 1795

50%
Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D22P-IMOU

Camera IP Dome Wifi DAHUA IPC-D22P-IMOU

1.050.000đ

2.100.000đ

Lượt xem: 1619

50%
Camera IP Wifi DAHUA IPC-A26HP-IMOU

Camera IP Wifi DAHUA IPC-A26HP-IMOU

950.000đ

1.900.000đ

Lượt xem: 1580

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT