CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu ghi hình Analog KBVISION

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-E4K8108H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-E4K8108H1

7.900.000đ

15.800.000đ

Lượt xem: 1596

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1

4.090.000đ

8.180.000đ

Lượt xem: 1953

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-4K8104H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-4K8104H1

2.950.000đ

5.900.000đ

Lượt xem: 1654

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1

7.990.000đ

15.980.000đ

Lượt xem: 2536

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8116H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8116H1

5.960.000đ

11.920.000đ

Lượt xem: 1823

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8108H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8108H1

3.890.000đ

7.780.000đ

Lượt xem: 2646

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

2.750.000đ

5.500.000đ

Lượt xem: 1577

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8832H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8832H1

23.400.000đ

46.800.000đ

Lượt xem: 1562

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8816H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8816H1

11.900.000đ

23.800.000đ

Lượt xem: 1690

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8416H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8416H1

9.090.000đ

18.180.000đ

Lượt xem: 1498

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8232H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8232H1

9.390.000đ

18.780.000đ

Lượt xem: 2416

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8216H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8216H1

5.640.000đ

11.280.000đ

Lượt xem: 1592

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8116H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8116H1

4.380.000đ

8.760.000đ

Lượt xem: 1668

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108H1

2.490.000đ

4.980.000đ

Lượt xem: 1666

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

1.590.000đ

3.180.000đ

Lượt xem: 1801

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108TH1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108TH1

2.150.000đ

4.300.000đ

Lượt xem: 1485

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-8104TH1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-8104TH1

1.430.000đ

2.860.000đ

Lượt xem: 1703

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7232H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7232H1

6.100.000đ

12.200.000đ

Lượt xem: 1674

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7216H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7216H1

4.420.000đ

8.840.000đ

Lượt xem: 1489

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

2.530.000đ

5.060.000đ

Lượt xem: 1584

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7108TH1

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7108TH1

1.790.000đ

3.580.000đ

Lượt xem: 1438

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7108SD6

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7108SD6

1.490.000đ

2.980.000đ

Lượt xem: 1734

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

1.070.000đ

2.140.000đ

Lượt xem: 1781

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT