Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Đầu ghi hình Analog KBVISION

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-E4K8108H1

7.900.000 đ

15.800.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-E4K8108H1

Mã sp: KX-E4K8108H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1

4.090.000 đ

8.180.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D4K8108H1

Mã sp: KX-D4K8108H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-4K8104H1

2.950.000 đ

5.900.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-4K8104H1

Mã sp: KX-4K8104H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1

7.990.000 đ

15.980.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8216H1

Mã sp: KX-D2K8216H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8116H1

5.960.000 đ

11.920.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8116H1

Mã sp: KX-D2K8116H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8108H1

3.890.000 đ

7.780.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8108H1

Mã sp: KX-D2K8108H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

2.750.000 đ

5.500.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

Mã sp: KX-D2K8104H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8832H1

23.400.000 đ

46.800.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8832H1

Mã sp: KX-D8832H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8816H1

11.900.000 đ

23.800.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8816H1

Mã sp: KX-D8816H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8416H1

9.090.000 đ

18.180.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8416H1

Mã sp: KX-D8416H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8232H1

9.390.000 đ

18.780.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8232H1

Mã sp: KX-D8232H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8216H1

5.640.000 đ

11.280.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8216H1

Mã sp: KX-D8216H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8116H1

4.380.000 đ

8.760.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8116H1

Mã sp: KX-D8116H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108H1

2.490.000 đ

4.980.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108H1

Mã sp: KX-D8108H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

1.590.000 đ

3.180.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

Mã sp: KX-D8104H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108TH1

2.150.000 đ

4.300.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-D8108TH1

Mã sp: KX-D8108TH1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-8104TH1

1.430.000 đ

2.860.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-8104TH1

Mã sp: KX-8104TH1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7232H1

6.100.000 đ

12.200.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7232H1

Mã sp: KX-C7232H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7216H1

4.420.000 đ

8.840.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7216H1

Mã sp: KX-C7216H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

2.530.000 đ

5.060.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7116H1

Mã sp: KX-C7116H1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7108TH1

1.790.000 đ

3.580.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-C7108TH1

Mã sp: KX-C7108TH1

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7108SD6

1.490.000 đ

2.980.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7108SD6

Mã sp: KX-A7108SD6

50%
Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

1.070.000 đ

2.140.000 đ

Đầu ghi hình 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Mã sp: KX-A7104SD6

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT