Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Ắc quy kín khí CSB

Ắc quy CBS 12V 5Ah HR1221WF2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 5Ah HR1221WF2

Mã sp: HR1221WF2

Ắc quy CBS 12V 6Ah UPS123606 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 6Ah UPS123606 F2

Mã sp: UPS123606 F2

Ắc quy CBS 12V 7Ah UPS123607 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 7Ah UPS123607 F2

Mã sp: UPS123607 F2

Ắc quy CBS 12V 7.2Ah GP1272F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 7.2Ah GP1272F2

Mã sp: GP1272F2

Ắc quy CBS 12V 9Ah UPS12460 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 9Ah UPS12460 F2

Mã sp: UPS12460 F2

Ắc quy CBS 12V 9Ah HR1234W F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 9Ah HR1234W F2

Mã sp: HR1234W F2

Ắc quy CBS 12V 12Ah GP12120 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 12Ah GP12120 F2

Mã sp: GP12120 F2

Ắc quy CBS 12V 17Ah GP12170

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 17Ah GP12170

Mã sp: GP12170

Ắc quy CBS 12V 26Ah GP12260

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 26Ah GP12260

Mã sp: GP12260

Ắc quy CBS 12V 34Ah GP12340

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 34Ah GP12340

Mã sp: GP12340

Ắc quy CBS 12V 40Ah GP12400

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 40Ah GP12400

Mã sp: GP12400

Ắc quy CBS 12V 65Ah GP12650

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 65Ah GP12650

Mã sp: GP12650

Ắc quy CBS 12V 100Ah GP121000

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 100Ah GP121000

Mã sp: GP121000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT