Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Ắc quy kín khí VISION

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-230Ah 6FM230S-X

10.214.400 đ

10.214.400 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-230Ah 6FM230S-X

Mã sp: 6FM230S-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-200Ah 6FM200D-X

9.300.000 đ

9.300.000 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-200Ah 6FM200D-X

Mã sp: 6FM200D-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-200Ah 6FM200SE-X

8.233.200 đ

8.233.200 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-200Ah 6FM200SE-X

Mã sp: 6FM200SE-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-150Ah 6FM150D-X

7.776.000 đ

7.776.000 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-150Ah 6FM150D-X

Mã sp: 6FM150D-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-150Ah 6FM150MV-X

6.296.400 đ

6.296.400 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-150Ah 6FM150MV-X

Mã sp: 6FM150MV-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-134Ah 6FM134-X

5.488.800 đ

5.488.800 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-134Ah 6FM134-X

Mã sp: 6FM134-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-120Ah 6FM120E-X

4.879.200 đ

4.879.200 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-120Ah 6FM120E-X

Mã sp: 6FM120E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-100Ah 6FM100D-X

4.726.800 đ

4.726.800 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-100Ah 6FM100D-X

Mã sp: 6FM100D-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-100Ah 6FM100E-X

4.192.800 đ

4.192.800 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-100Ah 6FM100E-X

Mã sp: 6FM100E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-90Ah 6FM90E-X

3.811.200 đ

3.811.200 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-90Ah 6FM90E-X

Mã sp: 6FM90E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-80Ah 6FM80-X

3.735.600 đ

3.735.600 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-80Ah 6FM80-X

Mã sp: 6FM80-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-75Ah 6FM75-X

3.628.800 đ

3.628.800 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-75Ah 6FM75-X

Mã sp: 6FM75-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-65Ah 6FM65E-X

3.506.400 đ

3.506.400 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-65Ah 6FM65E-X

Mã sp: 6FM65E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-55Ah 6FM55-X

2.817.600 đ

2.817.600 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-55Ah 6FM55-X

Mã sp: 6FM55-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-45Ah 6FM45-X

2.485.200 đ

2.485.200 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-45Ah 6FM45-X

Mã sp: 6FM45-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-40Ah 6FM40E-X

2.364.000 đ

2.364.000 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-40Ah 6FM40E-X

Mã sp: 6FM40E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-40Ah CP12400F-X

2.149.200 đ

2.149.200 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-40Ah CP12400F-X

Mã sp: CP12400F-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-33Ah 6FM33-X

2.012.400 đ

2.012.400 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-33Ah 6FM33-X

Mã sp: 6FM33-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-24Ah CP12240E-X

1.309.200 đ

1.309.200 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-24Ah CP12240E-X

Mã sp: CP12240E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-17Ah CP12170E-X

898.800 đ

898.800 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-17Ah CP12170E-X

Mã sp: CP12170E-X

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-12Ah CP12120

662.400 đ

662.400 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-12Ah CP12120

Mã sp: CP12120

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-9Ah CP1290

459.600 đ

459.600 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-9Ah CP1290

Mã sp: CP1290

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-7Ah CP1270

388.800 đ

388.800 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-7Ah CP1270

Mã sp: CP1270

0%
Ắc quy kín khí VISION 12V-5Ah CP1250

342.000 đ

342.000 đ

Ắc quy kín khí VISION 12V-5Ah CP1250

Mã sp: CP1250

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT