CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

KIỂM SOÁT RA VÀO

50%
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt HIKVISION DS-K1T331W
20%
Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTECO MB40-VL

Máy chấm công vân tay và khuôn mặt ZKTECO MB40-VL

4.280.000đ

5.350.000đ

Lượt xem: 132

0%
Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331H

Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331H

2.580.000đ

2.580.000đ

Lượt xem: 64

0%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725H

2.450.000đ

2.450.000đ

Lượt xem: 240

20%
Bộ phân tầng thang máy SOYAL AR-401-IO-0016R

Bộ phân tầng thang máy SOYAL AR-401-IO-0016R

3.588.000đ

4.485.000đ

Lượt xem: 69

0%
Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331EF

Máy chấm công kiểm soát cửa SOYAL AR-331EF

5.989.000đ

5.989.000đ

Lượt xem: 73

20%
Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E16

Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E16

7.855.000đ

9.818.750đ

Lượt xem: 67

20%
Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E18

Trung tâm kiểm soát 18 cửa SOYAL AR-716-E18

10.562.000đ

13.202.500đ

Lượt xem: 80

Đầu đọc thẻ mini SOYAL AR-101H

Đầu đọc thẻ mini SOYAL AR-101H

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 91

0%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725E

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-725E

2.960.000đ

2.960.000đ

Lượt xem: 107

0%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-721H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-721H

1.980.000đ

1.980.000đ

Lượt xem: 74

0%
Đầu đọc lấy mã thẻ SOYAL AR-725R cổng USB

Đầu đọc lấy mã thẻ SOYAL AR-725R cổng USB

2.783.000đ

2.783.000đ

Lượt xem: 91

20%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-888H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-888H

2.614.000đ

3.267.500đ

Lượt xem: 81

20%
Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-723H

Đầu đọc thẻ kiểm soát cửa SOYAL AR-723H

1.518.000đ

1.897.500đ

Lượt xem: 67

10%
Khóa cửa vân tay thông minh Solity GA-60B

Khóa cửa vân tay thông minh Solity GA-60B

4.900.000đ

5.445.000đ

Lượt xem: 65

20%
Khóa cửa vân tay thông minh Solity GM-1000BK

Khóa cửa vân tay thông minh Solity GM-1000BK

5.500.000đ

6.875.000đ

Lượt xem: 66

20%
Khóa cửa điện tử Solity GM-5500FK

Khóa cửa điện tử Solity GM-5500FK

5.800.000đ

7.250.000đ

Lượt xem: 67

20%
Khóa cửa vân tay thông minh Solity GM-6000BK

Khóa cửa vân tay thông minh Solity GM-6000BK

6.800.000đ

8.500.000đ

Lượt xem: 114

20%
Khóa cửa vân tay thông minh Solity GP-6000BK

Khóa cửa vân tay thông minh Solity GP-6000BK

9.800.000đ

12.250.000đ

Lượt xem: 66

0%
Khoá cửa vân tay thông minh Solity GSP-2000BK

Khoá cửa vân tay thông minh Solity GSP-2000BK

10.200.000đ

10.200.000đ

Lượt xem: 69

0%
Khoá cửa vân tay thông minh Solity GP-3000BK

Khoá cửa vân tay thông minh Solity GP-3000BK

11.900.000đ

11.900.000đ

Lượt xem: 118

0%
Khóa cửa nhận diện khuôn mặt Solity GP-6000BAK

Khóa cửa nhận diện khuôn mặt Solity GP-6000BAK

13.800.000đ

13.800.000đ

Lượt xem: 82

20%
Khoá lực hút điện từ 350kg YLI YM-350N(LED)

Khoá lực hút điện từ 350kg YLI YM-350N(LED)

1.786.000đ

2.232.500đ

Lượt xem: 171

20%
Khoá lực hút điện từ đôi YLI YM-280NDLED-DS

Khoá lực hút điện từ đôi YLI YM-280NDLED-DS

2.691.000đ

3.363.750đ

Lượt xem: 150

20%
Khoá lực hút điện từ đôi YLI YM-280NDLED

Khoá lực hút điện từ đôi YLI YM-280NDLED

2.274.000đ

2.842.500đ

Lượt xem: 230

20%
Khoá lực hút điện từ đôi YLI YM-280DLED

Khoá lực hút điện từ đôi YLI YM-280DLED

2.274.000đ

2.842.500đ

Lượt xem: 153

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT