Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Âm thanh Toa

20%
Giá gắn tủ Rack TOA MB-WT3

662.400 đ

828.000 đ

Giá gắn tủ Rack TOA MB-WT3

Mã sp: MB-WT3

20%
Giá gắn tủ Rack TOA MB-15B

368.000 đ

460.000 đ

Giá gắn tủ Rack TOA MB-15B

Mã sp: MB-15B

20%
Giá gắn tủ Rack TOA MB-36

556.000 đ

695.000 đ

Giá gắn tủ Rack TOA MB-36

Mã sp: MB-36

20%
Loa dải đồng trục TOA HS-150W

6.180.800 đ

7.726.000 đ

Loa dải đồng trục TOA HS-150W

Mã sp: HS-150W

20%
Loa dải đồng trục TOA HS-150B

5.996.000 đ

7.495.000 đ

Loa dải đồng trục TOA HS-150B

Mã sp: HS-150B

20%
Loa dải đồng trục TOA HS-1500WT

7.740.000 đ

9.675.000 đ

Loa dải đồng trục TOA HS-1500WT

Mã sp: HS-1500WT

20%
Loa dải đồng trục TOA HS-1500BT

7.506.400 đ

9.383.000 đ

Loa dải đồng trục TOA HS-1500BT

Mã sp: HS-1500BT

20%
Loa dải đồng trục TOA HS-120W

5.216.000 đ

6.520.000 đ

Loa dải đồng trục TOA HS-120W

Mã sp: HS-120W

20%
Loa dải đồng trục TOA HS-120B

5.216.000 đ

6.520.000 đ

Loa dải đồng trục TOA HS-120B

Mã sp: HS-120B

20%
Loa dải đồng trục 60w TOA HS-1200WT

6.354.400 đ

7.943.000 đ

Loa dải đồng trục 60w TOA HS-1200WT

Mã sp: HS-1200WT

20%
Loa dải đồng trục 60w TOA HS-1200BT

6.354.400 đ

7.943.000 đ

Loa dải đồng trục 60w TOA HS-1200BT

Mã sp: HS-1200BT

20%
Loa sân vườn TOA GS-302

1.866.400 đ

2.333.000 đ

Loa sân vườn TOA GS-302

Mã sp: GS-302

Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn kỹ thuật số TOA EV-350R

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn kỹ thuật số TOA EV-350R

Mã sp: EV-350R-CE

20%
Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn kỹ thuật số TOA EV-700

29.166.400 đ

36.458.000 đ

Bộ lưu bản tin ghi âm sẵn kỹ thuật số TOA EV-700

Mã sp: EV-700-QCE

20%
Loa gắn trần 60W TOA F-2852C

2.332.000 đ

2.915.000 đ

Loa gắn trần 60W TOA F-2852C

Mã sp: F-2852C

20%
Loa gắn trần 2 lớp 6W TOA F-2352SC

1.134.400 đ

1.418.000 đ

Loa gắn trần 2 lớp 6W TOA F-2352SC

Mã sp: F-2352SC

20%
Loa gắn trần 2 lớp 30W TOA F-2352C

1.872.000 đ

2.340.000 đ

Loa gắn trần 2 lớp 30W TOA F-2352C

Mã sp: F-2352C

20%
Loa gắn trần 30W TOA F-2322C

1.532.800 đ

1.916.000 đ

Loa gắn trần 30W TOA F-2322C

Mã sp: F-2322C

20%
Loa thùng 60W TOA F-2000WT

3.602.400 đ

4.503.000 đ

Loa thùng 60W TOA F-2000WT

Mã sp: F-2000WT

20%
Loa thùng 60W TOA F-2000W

3.320.000 đ

4.150.000 đ

Loa thùng 60W TOA F-2000W

Mã sp: F-2000W

20%
Loa thùng 60W TOA F-2000BT

3.602.400 đ

4.503.000 đ

Loa thùng 60W TOA F-2000BT

Mã sp: F-2000BT

20%
Loa thùng 60W TOA F-2000B

3.320.000 đ

4.150.000 đ

Loa thùng 60W TOA F-2000B

Mã sp: F-2000B

20%
Loa gắn trần 6W TOA F-1522SC

796.800 đ

996.000 đ

Loa gắn trần 6W TOA F-1522SC

Mã sp: F-1522SC

20%
Loa thùng 30W TOA F-1300WT

2.400.000 đ

3.000.000 đ

Loa thùng 30W TOA F-1300WT

Mã sp: F-1300WT

20%
Loa thùng 30W TOA F-1300W

2.196.000 đ

2.745.000 đ

Loa thùng 30W TOA F-1300W

Mã sp: F-1300W

20%
Loa thùng 30W TOA F-1300BT

2.400.000 đ

3.000.000 đ

Loa thùng 30W TOA F-1300BT

Mã sp: F-1300BT

20%
Loa thùng 30W TOA F-1300B

2.196.000 đ

2.745.000 đ

Loa thùng 30W TOA F-1300B

Mã sp: F-1300B

20%
Loa gắn trần 30W TOA F-122C

2.112.800 đ

2.641.000 đ

Loa gắn trần 30W TOA F-122C

Mã sp: F-122C

20%
Loa thùng 15W TOA F-1000WT

1.692.800 đ

2.116.000 đ

Loa thùng 15W TOA F-1000WT

Mã sp: F-1000WT

20%
Loa thùng 15W TOA F-1000W

1.620.800 đ

2.026.000 đ

Loa thùng 15W TOA F-1000W

Mã sp: F-1000W

20%
Loa thùng 15W TOA F-1000BT

1.692.800 đ

2.116.000 đ

Loa thùng 15W TOA F-1000BT

Mã sp: F-1000BT

20%
Loa thùng 15W TOA F-1000B

1.620.800 đ

2.026.000 đ

Loa thùng 15W TOA F-1000B

Mã sp: F-1000B

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT