Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ đàm Spender

0%
Mic kèm loa bàn phím số Spender TCM-274A /TCM-274B

924.000 đ

924.000 đ

Mic kèm loa bàn phím số Spender TCM-274A /TCM-274B

Mã sp: TCM-274A /TCM-274B

0%
Tai nghe ống hơi cho bộ đàm Spender chính hãng

250.000 đ

250.000 đ

Tai nghe ống hơi cho bộ đàm Spender chính hãng

Mã sp: Tai nghe ống hơi cho bộ đàm Spender chính hãng

0%
Tai nghe đèn led cho bộ đàm Spender chính hãng

224.000 đ

224.000 đ

Tai nghe đèn led cho bộ đàm Spender chính hãng

Mã sp: Tai nghe đèn led cho bộ đàm Spender chính hãng

0%
Tai nghe dùng cho bộ đàm Spender SM-245H

182.000 đ

182.000 đ

Tai nghe dùng cho bộ đàm Spender SM-245H

Mã sp: SM-245H

0%
Bát cài cho Spender TC-731H/741H

70.000 đ

70.000 đ

Bát cài cho Spender TC-731H/741H

Mã sp: Bát cài cho Spender TC-731H/741H

0%
Bát cài lưng cho Spender TC-800

70.000 đ

70.000 đ

Bát cài lưng cho Spender TC-800

Mã sp: Bát cài lưng cho Spender TC-800

0%
Bát cài lưng cho TC-400/402

70.000 đ

70.000 đ

Bát cài lưng cho TC-400/402

Mã sp: Bát cài lưng cho TC-400/402

40%
Bộ sạc dùng cho bộ đàm Spender TC-731H/741H trên ô tô

490.000 đ

817.000 đ

Bộ sạc dùng cho bộ đàm Spender TC-731H/741H trên ô tô

Mã sp: TC-731H/741H trên ô tô

40%
Bộ sạc pin cho bộ đàm Spender TC-800 UNT/VNT

448.000 đ

747.000 đ

Bộ sạc pin cho bộ đàm Spender TC-800 UNT/VNT

Mã sp: TC-800 UNT/VNT

40%
Bộ sạc pin cho bộ đàm Spender TC-400/402

364.000 đ

607.000 đ

Bộ sạc pin cho bộ đàm Spender TC-400/402

Mã sp: TC-400/402

0%
Bộ đàm cố định dùng cho vận tải Spender TM-481DTV

9.800.000 đ

9.800.000 đ

Bộ đàm cố định dùng cho vận tải Spender TM-481DTV

Mã sp: TM-481DTV

0%
Bộ đàm cố định dùng cho vận tải Spender TM-381DTV

9.800.000 đ

9.800.000 đ

Bộ đàm cố định dùng cho vận tải Spender TM-381DTV

Mã sp: TM-381DTV

20%
Máy bộ đàm Spender TC-1H 3G/4G

6.900.000 đ

8.625.000 đ

Máy bộ đàm Spender TC-1H 3G/4G

Mã sp: TC-1H 3G/4G

20%
Máy bộ đàm Spender TC-275DMR

6.700.000 đ

8.375.000 đ

Máy bộ đàm Spender TC-275DMR

Mã sp: TC-275DMR

20%
Máy bộ đàm Spender TC-741H VHF

2.926.000 đ

3.657.500 đ

Máy bộ đàm Spender TC-741H VHF

Mã sp: TC-741H VHF

20%
Máy bộ đàm Spender TC-731H

2.926.000 đ

3.657.500 đ

Máy bộ đàm Spender TC-731H

Mã sp: TC-731H

20%
Máy bộ đàm Spender TC-800 UNT

1.974.000 đ

2.467.500 đ

Máy bộ đàm Spender TC-800 UNT

Mã sp: TC-800 UNT

20%
Máy bộ đàm Spender TC-400 UNT/VNT

980.000 đ

1.225.000 đ

Máy bộ đàm Spender TC-400 UNT/VNT

Mã sp: TC-400 UNT/VNT

20%
Máy bộ đàm Spender TC-200UNT

742.000 đ

927.500 đ

Máy bộ đàm Spender TC-200UNT

Mã sp: TC-200UNT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT