CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3380

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3380

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 457

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3370

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3370

7.224.000đ

9.030.000đ

Lượt xem: 546

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3350

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3350

6.096.000đ

7.620.000đ

Lượt xem: 623

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3240

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3240

4.905.600đ

6.132.000đ

Lượt xem: 637

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2612W

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2612W

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 694

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2602W

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2602W

1.776.000đ

2.220.000đ

Lượt xem: 639

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

4.380.000đ

5.475.000đ

Lượt xem: 767

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP810

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP810

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 529

20%
Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

2.340.000đ

2.925.000đ

Lượt xem: 610

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP730

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP730

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 437

20%
Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP722

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP722

1.788.000đ

2.235.000đ

Lượt xem: 548

20%
Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP720

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP720

1.596.000đ

1.995.000đ

Lượt xem: 655

20%
Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP752
20%
Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP750
20%
Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GBX20

Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GBX20

3.066.000đ

3.832.500đ

Lượt xem: 590

20%
Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GXP2200 ext

Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GXP2200 ext

2.164.000đ

2.705.000đ

Lượt xem: 562

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2616

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2616

4.680.000đ

5.850.000đ

Lượt xem: 614

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2615

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2615

4.150.000đ

5.187.500đ

Lượt xem: 667

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2614

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2614

4.150.000đ

5.187.500đ

Lượt xem: 553

20%
Điện thoại IP Grandstream GRP2613

Điện thoại IP Grandstream GRP2613

2.400.000đ

3.000.000đ

Lượt xem: 643

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 562

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

3.060.000đ

3.825.000đ

Lượt xem: 624

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

2.472.000đ

3.090.000đ

Lượt xem: 572

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2634

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2634

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 489

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2624

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2624

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 322

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 513

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

2.256.000đ

2.820.000đ

Lượt xem: 558

20%
Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

1.800.000đ

2.250.000đ

Lượt xem: 578

20%
Điện thoại IP Grandstream HS108

Điện thoại IP Grandstream HS108

1.068.000đ

1.335.000đ

Lượt xem: 580

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

1.352.400đ

1.690.500đ

Lượt xem: 599

0%
Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

2.180.000đ

2.180.000đ

Lượt xem: 409

Điện thoại IP Grandstream GRP2604

Điện thoại IP Grandstream GRP2604

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 419

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT