CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3380

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3380

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 317

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3370

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3370

7.224.000đ

9.030.000đ

Lượt xem: 407

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3350

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3350

6.096.000đ

7.620.000đ

Lượt xem: 465

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3240

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3240

4.905.600đ

6.132.000đ

Lượt xem: 455

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2612W

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2612W

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 502

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2602W

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2602W

1.776.000đ

2.220.000đ

Lượt xem: 471

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

4.380.000đ

5.475.000đ

Lượt xem: 579

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP810

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP810

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 355

20%
Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

2.340.000đ

2.925.000đ

Lượt xem: 451

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP730

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP730

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 323

20%
Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP722

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP722

1.788.000đ

2.235.000đ

Lượt xem: 416

20%
Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP720

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP720

1.596.000đ

1.995.000đ

Lượt xem: 481

20%
Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP752
20%
Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP750
20%
Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GBX20

Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GBX20

3.066.000đ

3.832.500đ

Lượt xem: 454

20%
Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GXP2200 ext

Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GXP2200 ext

2.164.000đ

2.705.000đ

Lượt xem: 425

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2616

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2616

4.680.000đ

5.850.000đ

Lượt xem: 453

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2615

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2615

4.150.000đ

5.187.500đ

Lượt xem: 465

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2614

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2614

4.150.000đ

5.187.500đ

Lượt xem: 421

20%
Điện thoại IP Grandstream GRP2613

Điện thoại IP Grandstream GRP2613

2.400.000đ

3.000.000đ

Lượt xem: 467

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 392

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

3.060.000đ

3.825.000đ

Lượt xem: 451

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

2.472.000đ

3.090.000đ

Lượt xem: 437

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2634

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2634

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 350

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2624

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2624

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 225

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 340

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

2.256.000đ

2.820.000đ

Lượt xem: 420

20%
Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

1.800.000đ

2.250.000đ

Lượt xem: 440

20%
Điện thoại IP Grandstream HS108

Điện thoại IP Grandstream HS108

1.068.000đ

1.335.000đ

Lượt xem: 444

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

1.352.400đ

1.690.500đ

Lượt xem: 444

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 285

Điện thoại IP Grandstream GRP2604

Điện thoại IP Grandstream GRP2604

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 288

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT