Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3380

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3380

Mã sp: GXV3380

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3370

7.224.000 đ

9.030.000 đ

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3370

Mã sp: GXV3370

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3350

6.096.000 đ

7.620.000 đ

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3350

Mã sp: GXV3350

20%
Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3240

4.905.600 đ

6.132.000 đ

Điện thoại IP Video Call Grandstream GXV3240

Mã sp: GXV3240

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2612W

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2612W

Mã sp: GRP2612W

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2602W

1.776.000 đ

2.220.000 đ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2602W

Mã sp: GRP2602W

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

4.380.000 đ

5.475.000 đ

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Mã sp: WP820

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP810

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP810

Mã sp: WP810

20%
Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

2.340.000 đ

2.925.000 đ

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Mã sp: DP760

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP730

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP730

Mã sp: DP730

20%
Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP722

1.788.000 đ

2.235.000 đ

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP722

Mã sp: DP722

20%
Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP720

1.596.000 đ

1.995.000 đ

Điện thoại cầm tay không dây Grandstream DP720

Mã sp: DP720

20%
Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP752

1.548.000 đ

1.935.000 đ

Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP752

Mã sp: DP752

20%
Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP750

1.464.000 đ

1.830.000 đ

Bộ phát cho điện thoại không dây Grandstream DP750

Mã sp: DP750

20%
Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GBX20

3.066.000 đ

3.832.500 đ

Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GBX20

Mã sp: GBX20

20%
Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GXP2200 ext

2.164.000 đ

2.705.000 đ

Bàn phím quản lý trạng thái Grandstream GXP2200 ext

Mã sp: GXP2200 ext

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2616

4.680.000 đ

5.850.000 đ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2616

Mã sp: GRP2616

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2615

4.150.000 đ

5.187.500 đ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2615

Mã sp: GRP2615

20%
Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2614

4.150.000 đ

5.187.500 đ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2614

Mã sp: GRP2614

20%
Điện thoại IP Grandstream GRP2613

2.400.000 đ

3.000.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GRP2613

Mã sp: GRP2613

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Mã sp: GXP2170

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2160

3.060.000 đ

3.825.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Mã sp: GXP2160

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2140

2.472.000 đ

3.090.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Mã sp: GXP2140

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2634

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2634

Mã sp: GRP2634

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2624

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GRP2624

Mã sp: GRP2624

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Mã sp: GXP2135

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP2130

2.256.000 đ

2.820.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Mã sp: GXP2130

20%
Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

1.800.000 đ

2.250.000 đ

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

Mã sp: GRP2612P

20%
Điện thoại IP Grandstream HS108

1.068.000 đ

1.335.000 đ

Điện thoại IP Grandstream HS108

Mã sp: HS108

20%
Điện thoại IP Grandstream GXP1450

1.352.400 đ

1.690.500 đ

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Mã sp: GXP1450

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2604P

Mã sp: GRP2604P

Điện thoại IP Grandstream GRP2604

Liên Hệ

Liên Hệ

Điện thoại IP Grandstream GRP2604

Mã sp: GRP2604

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT