Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

BỘ LƯU ĐIỆN - TỦ MẠNG

Ắc quy CBS 12V 5Ah HR1221WF2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 5Ah HR1221WF2

Mã sp: HR1221WF2

Ắc quy CBS 12V 6Ah UPS123606 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 6Ah UPS123606 F2

Mã sp: UPS123606 F2

Ắc quy CBS 12V 7Ah UPS123607 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 7Ah UPS123607 F2

Mã sp: UPS123607 F2

Ắc quy CBS 12V 7.2Ah GP1272F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 7.2Ah GP1272F2

Mã sp: GP1272F2

Ắc quy CBS 12V 9Ah UPS12460 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 9Ah UPS12460 F2

Mã sp: UPS12460 F2

Ắc quy CBS 12V 9Ah HR1234W F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 9Ah HR1234W F2

Mã sp: HR1234W F2

Ắc quy CBS 12V 12Ah GP12120 F2

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 12Ah GP12120 F2

Mã sp: GP12120 F2

Ắc quy CBS 12V 17Ah GP12170

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 17Ah GP12170

Mã sp: GP12170

Ắc quy CBS 12V 26Ah GP12260

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 26Ah GP12260

Mã sp: GP12260

Ắc quy CBS 12V 34Ah GP12340

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 34Ah GP12340

Mã sp: GP12340

Ắc quy CBS 12V 40Ah GP12400

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 40Ah GP12400

Mã sp: GP12400

Ắc quy CBS 12V 65Ah GP12650

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 65Ah GP12650

Mã sp: GP12650

Ắc quy CBS 12V 100Ah GP121000

Liên Hệ

Liên Hệ

Ắc quy CBS 12V 100Ah GP121000

Mã sp: GP121000

0%
Ắc quy APOLLO 12V 5Ah AP5-12

310.000 đ

310.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 5Ah AP5-12

Mã sp: AP5-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 7Ah AP7-12

360.000 đ

360.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 7Ah AP7-12

Mã sp: AP7-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 9Ah AP9-12

430.000 đ

430.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 9Ah AP9-12

Mã sp: AP9-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 14Ah AP14-12

570.000 đ

570.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 14Ah AP14-12

Mã sp: AP14-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 17Ah AP17-12

780.000 đ

780.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 17Ah AP17-12

Mã sp: AP17-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 24Ah AP24-12

1.250.000 đ

1.250.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 24Ah AP24-12

Mã sp: AP24-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 33Ah AP33-12

1.650.000 đ

1.650.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 33Ah AP33-12

Mã sp: AP33-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 40Ah AP40-12

1.750.000 đ

1.750.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 40Ah AP40-12

Mã sp: AP40-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 55Ah AP55-12

2.450.000 đ

2.450.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 55Ah AP55-12

Mã sp: AP55-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 75Ah AP75-12

2.700.000 đ

2.700.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 75Ah AP75-12

Mã sp: AP75-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 100Ah AP100-12

3.300.000 đ

3.300.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 100Ah AP100-12

Mã sp: AP100-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 150Ah AP150-12

5.500.000 đ

5.500.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 150Ah AP150-12

Mã sp: AP150-12

0%
Ắc quy APOLLO 12V 200Ah AP200-12

6.100.000 đ

6.100.000 đ

Ắc quy APOLLO 12V 200Ah AP200-12

Mã sp: AP200-12

Bộ sạc ắc quy 12V 5A APOLLO AC1205A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 12V 5A APOLLO AC1205A

Mã sp: AC1205A

BÃO GIÁ TỐT