Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

BỘ LƯU ĐIỆN - TỦ MẠNG

0%
Rail Kit for C1KR C3KR C6KR UPS SANTAK

1.980.000 đ

1.980.000 đ

Rail Kit for C1KR C3KR C6KR UPS SANTAK

Mã sp: Rail Kit for C1KR C3KR C6KR UPS SANTAK

0%
Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

990.000 đ

990.000 đ

Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

Mã sp: Rail Kit for C1KR UPS SANTAK

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-20KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

182.100.000 đ

182.100.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-20KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-20KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-30KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

233.540.000 đ

233.540.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-30KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-30KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-40KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

289.100.000 đ

289.100.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-40KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-40KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-60KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

388.200.000 đ

388.200.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-60KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-60KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-80KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

518.600.000 đ

518.600.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-80KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-80KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-100KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

582.000.000 đ

582.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-100KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-100KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-120KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

622.000.000 đ

622.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-120KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-120KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-160KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

778.000.000 đ

778.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-160KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-160KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-200KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

970.000.000 đ

970.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C3PRO-200KS 3 pha dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C3PRO-200KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 75KVA-FRAME dòng TRUE ONLINE MODULE UPS 3A3 PT

272.000.000 đ

272.000.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 75KVA-FRAME dòng TRUE ONLINE MODULE UPS 3A3 PT

Mã sp: 75KVA-FRAME

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 200KVA-FRAME dòng TRUE ONLINE MODULE UPS 3A3 PT

402.560.000 đ

402.560.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 200KVA-FRAME dòng TRUE ONLINE MODULE UPS 3A3 PT

Mã sp: 200KVA-FRAME

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C20KS-LCD 20KVA 18KW dòng TRUE ONLINE

115.890.000 đ

115.890.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C20KS-LCD 20KVA 18KW dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C20KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C15KS-LCD 15KVA 13.5KW dòng TRUE ONLINE

109.780.000 đ

109.780.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C15KS-LCD 15KVA 13.5KW dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C15KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C10KS-LCD 10KVA 10KW dòng TRUE ONLINE

68.900.000 đ

68.900.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK 3C10KS-LCD 10KVA 10KW dòng TRUE ONLINE

Mã sp: 3C10KS-LCD

0%
Bộ Pin cho UPS SANTAK RACK10K EBM Battery dòng TRUE ONLINE

15.890.000 đ

15.890.000 đ

Bộ Pin cho UPS SANTAK RACK10K EBM Battery dòng TRUE ONLINE

Mã sp: RACK10K EBM Battery

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10K 10KVA 10KW dòng TRUE ONLINE

52.150.000 đ

52.150.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10K 10KVA 10KW dòng TRUE ONLINE

Mã sp: RACK10K

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10KS 10KVA dòng TRUE ONLINE

54.900.000 đ

54.900.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK RACK10KS 10KVA dòng TRUE ONLINE

Mã sp: RACK10KS

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C10KS-LCD 10KVA 9KW dòng TRUE ONLINE

48.700.000 đ

48.700.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C10KS-LCD 10KVA 9KW dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C10KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C6KS-LCD 6KVA 5400W dòng TRUE ONLINE

29.890.000 đ

29.890.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C6KS-LCD 6KVA 5400W dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C6KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C10K-LCD 10KVA 9KW dòng TRUE ONLINE

65.230.000 đ

65.230.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C10K-LCD 10KVA 9KW dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C10K-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C6K-LCD 6KVA 5400W dòng TRUE ONLINE

41.800.000 đ

41.800.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C6K-LCD 6KVA 5400W dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C6K-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C3KS-LCD 3KVA 2700W dòng TRUE ONLINE

14.520.000 đ

14.520.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C3KS-LCD 3KVA 2700W dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C3KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C2KS-LCD 2KVA 1800W dòng TRUE ONLINE

12.230.000 đ

12.230.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C2KS-LCD 2KVA 1800W dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C2KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C1KS-LCD 1KVA 900W dòng TRUE ONLINE

7.250.000 đ

7.250.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C1KS-LCD 1KVA 900W dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C1KS-LCD

0%
Bộ lưu điện UPS SANTAK C3K-LCD 3KVA 2700W dòng TRUE ONLINE

16.280.000 đ

16.280.000 đ

Bộ lưu điện UPS SANTAK C3K-LCD 3KVA 2700W dòng TRUE ONLINE

Mã sp: C3K-LCD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT