CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Bộ lưu điện UPS APOLLO

Bộ sạc ắc quy 12V 5A APOLLO AC1205A

Bộ sạc ắc quy 12V 5A APOLLO AC1205A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3058

Bộ sạc ắc quy 12V 10A APOLLO AC1210A

Bộ sạc ắc quy 12V 10A APOLLO AC1210A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3301

Bộ sạc ắc quy 12V 15A APOLLO AC1215A

Bộ sạc ắc quy 12V 15A APOLLO AC1215A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3559

Bộ sạc ắc quy 12V 20A APOLLO AC1220A

Bộ sạc ắc quy 12V 20A APOLLO AC1220A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2719

Bộ sạc ắc quy 12V 30A APOLLO AC1230A

Bộ sạc ắc quy 12V 30A APOLLO AC1230A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3445

Bộ sạc ắc quy 24V 30A APOLLO AC2430A

Bộ sạc ắc quy 24V 30A APOLLO AC2430A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3325

Bộ sạc ắc quy 24V 20A APOLLO AC2420A

Bộ sạc ắc quy 24V 20A APOLLO AC2420A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3417

Bộ sạc ắc quy 24V 15A APOLLO AC2415A

Bộ sạc ắc quy 24V 15A APOLLO AC2415A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2909

Bộ sạc ắc quy 24V 10A APOLLO AC2410A

Bộ sạc ắc quy 24V 10A APOLLO AC2410A

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3004

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1226C

Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1226C

3.720.000đ

3.720.000đ

Lượt xem: 2822

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1240C

Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1240C

4.860.000đ

4.860.000đ

Lượt xem: 2891

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2018C

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2018C

3.170.000đ

3.170.000đ

Lượt xem: 3270

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2040C

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2040C

4.660.000đ

4.660.000đ

Lượt xem: 2930

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2100C

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2100C

9.300.000đ

9.300.000đ

Lượt xem: 3514

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2150C

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2150C

11.280.000đ

11.280.000đ

Lượt xem: 3272

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2200C

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2200C

13.550.000đ

13.550.000đ

Lượt xem: 3126

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1217

Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1217

1.950.000đ

1.950.000đ

Lượt xem: 3162

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1209

Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1209

1.650.000đ

1.650.000đ

Lượt xem: 3501

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 2.2kW APOLLO ARD1000

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 2.2kW APOLLO ARD1000

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 3466

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000L

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000L

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2929

0%
Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000

4.950.000đ

4.950.000đ

Lượt xem: 2684

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 7.5kW APOLLO ARD3000

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 7.5kW APOLLO ARD3000

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 2882

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 18kW APOLLO ARD40

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 18kW APOLLO ARD40

29.890.000đ

29.890.000đ

Lượt xem: 3262

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 7.5kW APOLLO ARD15

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 7.5kW APOLLO ARD15

14.150.000đ

14.150.000đ

Lượt xem: 3133

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 12kW APOLLO ARD25

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 12kW APOLLO ARD25

17.500.000đ

17.500.000đ

Lượt xem: 3906

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 15kW APOLLO ARD30

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 15kW APOLLO ARD30

26.950.000đ

26.950.000đ

Lượt xem: 3413

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 5.5kW APOLLO ARD10

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 5.5kW APOLLO ARD10

10.850.000đ

10.850.000đ

Lượt xem: 3427

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT