Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Bộ lưu điện UPS APOLLO

Bộ sạc ắc quy 12V 5A APOLLO AC1205A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 12V 5A APOLLO AC1205A

Mã sp: AC1205A

Bộ sạc ắc quy 12V 10A APOLLO AC1210A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 12V 10A APOLLO AC1210A

Mã sp: AC1210A

Bộ sạc ắc quy 12V 15A APOLLO AC1215A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 12V 15A APOLLO AC1215A

Mã sp: AC1215A

Bộ sạc ắc quy 12V 20A APOLLO AC1220A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 12V 20A APOLLO AC1220A

Mã sp: AC1220A

Bộ sạc ắc quy 12V 30A APOLLO AC1230A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 12V 30A APOLLO AC1230A

Mã sp: AC1230A

Bộ sạc ắc quy 24V 30A APOLLO AC2430A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 24V 30A APOLLO AC2430A

Mã sp: AC2430A

Bộ sạc ắc quy 24V 20A APOLLO AC2420A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 24V 20A APOLLO AC2420A

Mã sp: AC2420A

Bộ sạc ắc quy 24V 15A APOLLO AC2415A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 24V 15A APOLLO AC2415A

Mã sp: AC2415A

Bộ sạc ắc quy 24V 10A APOLLO AC2410A

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ sạc ắc quy 24V 10A APOLLO AC2410A

Mã sp: AC2410A

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1226C

3.720.000 đ

3.720.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1226C

Mã sp: AP1226C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1240C

4.860.000 đ

4.860.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera APOLLO AP1240C

Mã sp: AP1240C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2018C

3.170.000 đ

3.170.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2018C

Mã sp: AP2018C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2040C

4.660.000 đ

4.660.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2040C

Mã sp: AP2040C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2100C

9.300.000 đ

9.300.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2100C

Mã sp: AP2100C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2150C

11.280.000 đ

11.280.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2150C

Mã sp: AP2150C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2200C

13.550.000 đ

13.550.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 1000VA 600W APOLLO AP2200C

Mã sp: AP2200C

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1217

1.950.000 đ

1.950.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1217

Mã sp: AP1217

0%
Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1209

1.650.000 đ

1.650.000 đ

Bộ lưu điện UPS cho camera 12V 80W APOLLO AP1209

Mã sp: AP1209

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 2.2kW APOLLO ARD1000

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 2.2kW APOLLO ARD1000

Mã sp: ARD1000

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000L

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000L

Mã sp: ARD2000L

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 5.5kW APOLLO ARD2000

Mã sp: ARD2000

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 7.5kW APOLLO ARD3000

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ cứu hộ thang máy 1 pha 7.5kW APOLLO ARD3000

Mã sp: ARD3000

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 18kW APOLLO ARD40

29.890.000 đ

29.890.000 đ

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 18kW APOLLO ARD40

Mã sp: ARD40

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 7.5kW APOLLO ARD15

14.150.000 đ

14.150.000 đ

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 7.5kW APOLLO ARD15

Mã sp: ARD15

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 12kW APOLLO ARD25

17.500.000 đ

17.500.000 đ

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 12kW APOLLO ARD25

Mã sp: ARD25

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 15kW APOLLO ARD30

26.950.000 đ

26.950.000 đ

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 15kW APOLLO ARD30

Mã sp: ARD30

0%
Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 5.5kW APOLLO ARD10

10.850.000 đ

10.850.000 đ

Bộ cứu hộ thang máy 3 pha 5.5kW APOLLO ARD10

Mã sp: ARD10

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT