CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGTDANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị mạng RUIJIE

0%
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EW1200

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EW1200

620.000đ

620.000đ

Lượt xem: 400

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(F)

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(F)

1.140.000đ

2.280.000đ

Lượt xem: 525

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(E)

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(E)

1.395.000đ

2.790.000đ

Lượt xem: 481

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(E)

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(E)

3.822.000đ

7.644.000đ

Lượt xem: 555

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(G)

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(G)

2.416.000đ

4.832.000đ

Lượt xem: 496

0%
Router Wifi 6 chịu tải 200 User RUIJIE RG-EW3200GX PRO

Router Wifi 6 chịu tải 200 User RUIJIE RG-EW3200GX PRO

2.640.000đ

2.640.000đ

Lượt xem: 700

30%
Bộ phát wifi RUIJIE RG-EW1200G PRO

Bộ phát wifi RUIJIE RG-EW1200G PRO

985.000đ

1.408.000đ

Lượt xem: 784

0%
Bộ chia mạng 28 port Switch RUIJIE RG-S5750C-28GT4XS-H

Bộ chia mạng 28 port Switch RUIJIE RG-S5750C-28GT4XS-H

34.499.000đ

34.499.000đ

Lượt xem: 704

50%
Thiết bị điều khiển wifi RUIJIE RG-WS6816

Thiết bị điều khiển wifi RUIJIE RG-WS6816

133.584.000đ

267.168.000đ

Lượt xem: 704

50%
High-Performance Wireless Controller RUIJIE RG-WS6108

High-Performance Wireless Controller RUIJIE RG-WS6108

53.422.000đ

106.844.000đ

Lượt xem: 591

50%
Wireless Access Controller RUIJIE RG-WS6008

Wireless Access Controller RUIJIE RG-WS6008

26.705.000đ

53.410.000đ

Lượt xem: 566

50%
Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630(IDA2)

Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630(IDA2)

11.755.000đ

23.510.000đ

Lượt xem: 485

50%
Bộ phát sóng wifi âm tường RUIJIE RG-AP110-L

Bộ phát sóng wifi âm tường RUIJIE RG-AP110-L

601.700đ

1.203.400đ

Lượt xem: 617

50%
Bộ phát sóng wifi gắn tường RUIJIE RG-AP130(W2) V2

Bộ phát sóng wifi gắn tường RUIJIE RG-AP130(W2) V2

1.858.000đ

3.716.000đ

Lượt xem: 509

50%
Bộ phát sóng Wifi RUIJIE RG-AP180

Bộ phát sóng Wifi RUIJIE RG-AP180

2.520.000đ

5.040.000đ

Lượt xem: 600

50%
Bộ phát sóng wifi RUIJIE RG-AP840-I

Bộ phát sóng wifi RUIJIE RG-AP840-I

7.353.000đ

14.706.000đ

Lượt xem: 604

50%
Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP210-L

Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP210-L

1.056.000đ

2.112.000đ

Lượt xem: 605

50%
Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP710

Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP710

1.859.000đ

3.718.000đ

Lượt xem: 573

50%
Bộ phát sóng wifi trong nhà RUIJIE RG-AP720-L

Bộ phát sóng wifi trong nhà RUIJIE RG-AP720-L

2.265.000đ

4.530.000đ

Lượt xem: 575

50%
Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP730-L

Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP730-L

4.681.000đ

9.362.000đ

Lượt xem: 608

Bộ thu phát Wifi ngoài trời RUIJIE REYEE RG-EST310

Bộ thu phát Wifi ngoài trời RUIJIE REYEE RG-EST310

Liên Hệ

Liên Hệ

Lượt xem: 463

0%
Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP680(CD)

Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP680(CD)

6.017.000đ

6.017.000đ

Lượt xem: 511

50%
Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630 (CD)

Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630 (CD)

5.016.000đ

10.032.000đ

Lượt xem: 536

0%
Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-EAP602

Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-EAP602

3.155.000đ

3.155.000đ

Lượt xem: 590

0%
Bộ phát wifi ốp trần RUIJIE RG-AP720-L

Bộ phát wifi ốp trần RUIJIE RG-AP720-L

1.970.000đ

1.970.000đ

Lượt xem: 606

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT