Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Thiết bị mạng RUIJIE

0%
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EW1200

620.000 đ

620.000 đ

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EW1200

Mã sp: RG-EW1200

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(F)

1.140.000 đ

2.280.000 đ

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(F)

Mã sp: RG-RAP2200(F)

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(E)

1.395.000 đ

2.790.000 đ

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2200(E)

Mã sp: RG-RAP2200(E)

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(E)

3.822.000 đ

7.644.000 đ

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(E)

Mã sp: RG-RAP2260(E)

50%
Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(G)

2.416.000 đ

4.832.000 đ

Bộ phát Wifi RUIJIE REYEE RG-RAP2260(G)

Mã sp: RG-RAP2260(G)

0%
Router Wifi 6 chịu tải 200 User RUIJIE RG-EW3200GX PRO

2.640.000 đ

2.640.000 đ

Router Wifi 6 chịu tải 200 User RUIJIE RG-EW3200GX PRO

Mã sp: RG-EW3200GX PRO

30%
Bộ phát wifi RUIJIE RG-EW1200G PRO

985.000 đ

1.408.000 đ

Bộ phát wifi RUIJIE RG-EW1200G PRO

Mã sp: RG-EW1200G PRO

0%
Bộ chia mạng 28 port Switch RUIJIE RG-S5750C-28GT4XS-H

34.499.000 đ

34.499.000 đ

Bộ chia mạng 28 port Switch RUIJIE RG-S5750C-28GT4XS-H

Mã sp: RG-S5750C-28GT4XS-H

50%
Thiết bị điều khiển wifi RUIJIE RG-WS6816

133.584.000 đ

267.168.000 đ

Thiết bị điều khiển wifi RUIJIE RG-WS6816

Mã sp: RG-WS6816

50%
High-Performance Wireless Controller RUIJIE RG-WS6108

53.422.000 đ

106.844.000 đ

High-Performance Wireless Controller RUIJIE RG-WS6108

Mã sp: RG-WS6108

50%
Wireless Access Controller RUIJIE RG-WS6008

26.705.000 đ

53.410.000 đ

Wireless Access Controller RUIJIE RG-WS6008

Mã sp: RG-WS6008

50%
Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630(IDA2)

11.755.000 đ

23.510.000 đ

Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630(IDA2)

Mã sp: RG-AP630(IDA2)

0%
Bộ chân gắn tường RUIJIE RG-AP100-MNT cho wifi RG-AP110-L

468.000 đ

468.000 đ

Bộ chân gắn tường RUIJIE RG-AP100-MNT cho wifi RG-AP110-L

Mã sp: RG-AP100-MNT

50%
Bộ phát sóng wifi âm tường RUIJIE RG-AP110-L

601.700 đ

1.203.400 đ

Bộ phát sóng wifi âm tường RUIJIE RG-AP110-L

Mã sp: RG-AP110-L

50%
Bộ phát sóng wifi gắn tường RUIJIE RG-AP130(W2) V2

1.858.000 đ

3.716.000 đ

Bộ phát sóng wifi gắn tường RUIJIE RG-AP130(W2) V2

Mã sp: RG-AP130(W2) V2

0%
Chân bắt trụ cho bộ phát sóng Wifi RUIJIE RG-AP180

610.000 đ

610.000 đ

Chân bắt trụ cho bộ phát sóng Wifi RUIJIE RG-AP180

Mã sp: RG-AP180-MNT

50%
Bộ phát sóng Wifi RUIJIE RG-AP180

2.520.000 đ

5.040.000 đ

Bộ phát sóng Wifi RUIJIE RG-AP180

Mã sp: RG-AP180

50%
Bộ phát sóng wifi RUIJIE RG-AP840-I

7.353.000 đ

14.706.000 đ

Bộ phát sóng wifi RUIJIE RG-AP840-I

Mã sp: RG-AP840-I

50%
Bộ phát Wifi treo trần hoặc gắn tường RUIJIE RG-AP820-L (V2)

2.660.000 đ

5.320.000 đ

Bộ phát Wifi treo trần hoặc gắn tường RUIJIE RG-AP820-L (V2)

Mã sp: RG-AP820-L (V2)

50%
Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP210-L

1.056.000 đ

2.112.000 đ

Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP210-L

Mã sp: RG-AP210-L

50%
Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP710

1.859.000 đ

3.718.000 đ

Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP710

Mã sp: RG-AP710

50%
Bộ phát sóng wifi trong nhà RUIJIE RG-AP720-L

2.265.000 đ

4.530.000 đ

Bộ phát sóng wifi trong nhà RUIJIE RG-AP720-L

Mã sp: RG-AP720-L

50%
Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP730-L

4.681.000 đ

9.362.000 đ

Bộ phát sóng wifi ốp trần RUIJIE RG-AP730-L

Mã sp: RG-AP730-L

Bộ thu phát Wifi ngoài trời RUIJIE REYEE RG-EST310

Liên Hệ

Liên Hệ

Bộ thu phát Wifi ngoài trời RUIJIE REYEE RG-EST310

Mã sp: RG-EST310

0%
Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP680(CD)

6.017.000 đ

6.017.000 đ

Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP680(CD)

Mã sp: RG-AP680(CD)

50%
Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630 (CD)

5.016.000 đ

10.032.000 đ

Bộ phát sóng wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630 (CD)

Mã sp: RG-AP630 (CD)

0%
Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-EAP602

3.155.000 đ

3.155.000 đ

Bộ phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-EAP602

Mã sp: RG-EAP602

0%
Bộ phát wifi ốp trần RUIJIE RG-AP720-L

1.970.000 đ

1.970.000 đ

Bộ phát wifi ốp trần RUIJIE RG-AP720-L

Mã sp: RG-AP720-L

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT