Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Khóa cửa vân tay UNICOR

20%
Khóa cửa vân tay UNICOR UN-PM8000BWSK

7.700.000 đ

9.625.000 đ

Khóa cửa vân tay UNICOR UN-PM8000BWSK

Mã sp: UN-PM8000BWSK

20%
Khóa cửa vân tay UNICOR UN-PM8000BSK

7.480.000 đ

9.350.000 đ

Khóa cửa vân tay UNICOR UN-PM8000BSK

Mã sp: UN-PM8000BSK

20%
Khóa cửa vân tay UNICOR UN-9000BWSK-F

6.050.000 đ

7.562.500 đ

Khóa cửa vân tay UNICOR UN-9000BWSK-F

Mã sp: UN-9000BWSK-F

20%
Khóa cửa vân tay UNICOR UN-7200BK-F

4.620.000 đ

5.775.000 đ

Khóa cửa vân tay UNICOR UN-7200BK-F

Mã sp: UN-7200BK-F

20%
Khóa cửa điện tử Unicor UN-6700SK

4.400.000 đ

5.500.000 đ

Khóa cửa điện tử Unicor UN-6700SK

Mã sp: UN-6700SK

20%
Khóa cửa vân tay UNICOR GR500-BW-GLC

3.850.000 đ

4.812.500 đ

Khóa cửa vân tay UNICOR GR500-BW-GLC

Mã sp: GR500-BW-GLC

20%
Khóa cửa vân tay UNICOR VR500-BW

3.520.000 đ

4.400.000 đ

Khóa cửa vân tay UNICOR VR500-BW

Mã sp: VR500-BW

20%
Khóa cửa điện tử UNICOR UN-325S-SA

2.860.000 đ

3.575.000 đ

Khóa cửa điện tử UNICOR UN-325S-SA

Mã sp: UN-325S-SA

20%
Khóa cửa điện tử UNICOR UN-325S-GL-CL

3.300.000 đ

4.125.000 đ

Khóa cửa điện tử UNICOR UN-325S-GL-CL

Mã sp: UN-325S-GL-CL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT