Danh mục

Hãng sản xuất

Công nghệ

Mục đích

Theo giá trị

Điện thoại không dây Panasonic

0%
Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30

1.130.000 đ

1.130.000 đ

Tay con mở rộng Panasonic KX-TGDA30

Mã sp: KX-TGDA30

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410

935.000 đ

935.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410

Mã sp: KX-TGC410

20%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF320

2.230.000 đ

2.787.500 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF320

Mã sp: KX-TGF320

20%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGD310CX

1.020.000 đ

1.275.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGD310CX

Mã sp: KX-TGD310CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX

1.684.000 đ

1.684.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX

Mã sp: KX-TGD312CX

Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20

Liên Hệ

Liên Hệ

Thiết bị tìm kiếm Panasonic KX-TGA20

Mã sp: KX-TGA20

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF310CX

2.015.000 đ

2.015.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGF310CX

Mã sp: KX-TGF310CX

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC310

1.009.800 đ

1.009.800 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC310

Mã sp: KX-TGC310CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX

1.427.800 đ

1.427.800 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX

Mã sp: KX-TGC412CX

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC313

1.950.000 đ

1.950.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC313

Mã sp: KX-TGC313

0%
Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC312

1.738.000 đ

1.738.000 đ

Điện thoại không dây PANASONIC KX-TGC312

Mã sp: KX-TGC312

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX

1.067.000 đ

1.067.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX

Mã sp: KX-TGB112CX

10%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX

840.000 đ

933.500 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX

Mã sp: KX-TGC210CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX

1.485.000 đ

1.485.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX

Mã sp: KX-TGC212CX

0%
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CX

798.000 đ

798.000 đ

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB110CX

Mã sp: KX-TGB110CX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BGT